keskiviikko 18. heinäkuuta 2012

Miksi maksaa muitten velkoja, kun velat omankin maan kansalaisille on hoitamatta

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma on kutsunut eduskunnan koolle käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa eduskunnalle Espanjan rahoitusjärjestelmän vakautusohjelmasta ja siihen liittyvästä valtiontakauksesta. Eduskunnan tiedotteen mukaan tiedonanto esitellään torstaina 19.7. kello 14 alkavassa täysistunnossa. Tiedonantoa koskevat mahdolliset äänestykset ovat perjantaina kello 10 alkavassa täysistunnossa. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kokoontuu torstaina 19.7. kello 10 ja suuri valiokunta kello 11.

Suomi saa vakuuden 40 prosentin osuudelle lainan kokonaissummasta 1,9 miljardista eurosta. Vakuussumma on siis noin 770 miljoonaa euroa. Laina-ajaksi on sovittu 12,5 vuotta. Vakuutta maksetaan Suomen vakuustilille sitä mukaa, kun Espanjalle maksetaan lainaeriä.

Suomi ei ole vielä maksanut oman maansa kansalaisilleen 1990-luvun pankkikriisin velkoja. Asioihin voi perehtyä tarkemmin tämän linkin kautta:

Pankkikriisin karmea totuus julki
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html

Kirottu salaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html


Niin sanotussa Koiviston konklaavissa oikeuslaitosta ohjeistettiin niin, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Koiviston konklaavin jälkeen pankki voitti lähes sataprosenttisesti käymänsä oikeusjutut ja yksitynen kansalainen hävisi juttunsa. Koiviston konklaavin vaikutus näkyy oikeudenpäätöksissä kiistattomasti tehtyjen selvitysten ja tohtorin väitöskirjojen perusteella. Niin sanottu Koiviston konklaavi puuttui riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja se on siksi valtiopetos. Niin sanotun Koiviston konklaavin asiakirjat päätettiin salaiseksi presidentti Tarja Halosen toimesta presidentti Mauno Koiviston pyynnöstä.

SSP-sopimuksessa sovittiin myös toimialarationalisoinnista sivulla 17. Sopimuksen osapuolina olivat Suomen valtio ja neljä pankkia. Pankit tekivät listat markkinoilta poistettavista yrityksistä ja näin poistettiin markkinoilta lainvastaisesti n. 60 000 yritystä ylikapasitettin poistamiseksi. SSP-sopimus julistettiin salaiseksi ehkäpä juuri sen laittomuuden vuoksi. Päätös tehtiin Esko Ahon hallituksen talouspolittisessa ministerivaliokunnassa ja sen keskeiset päättäjät olivat ministerit Esko Aho, Mauri Pekkarinen ja Iiro Viinanen.

Valtio sopimuksen osapuolena huolehti myös ylikapasiteetin purkamisesta. Muun muassa Kera Oy:ssä perustettiin ns. ruumiinpesuryhmä ylikapasiteetin poistamiseksi. Ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen.

Rikollisten kaadettujen yritysten velat laitettiin Arsenaliin ja lainvastaisella Aktiv Hansa-kaupalla Arsenalin saatavat myytiin ulkomaille ministeri Suvi Anne Siimeksen toimesta rikosten peittelemiseksi 6 %:lla saatavien todellisesta arvosta. Velallisten ei annettu hoitaa velkaansa tuolla summalla, vaan Aktiv Hansa peri heiltä täyttä summaa korkoineen aina velallisen kuolemaan saakkaa ja vielä sen jälkeenkin kuolinpesältä eduskunnan päätöksellä.

Suomen oikeuslaitos siis alistettiin poliittiseen valvontaan. Tärkeille paikoile istutettiin ns. omat miehet ja naiset. Oikeuskansleriksi Mauno Koiviston tukija vihreä Paavo Nikula. Sisäasiainministerin kansliapäälliköksi Halosen ehdokas Ritva Viljanen ja korkeimman oikeuden presidentiksi Halosen perhetuttu Pauliine Koskelo. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuus oli kokoomuksen hallussa kymmeniä vuosia ja näin varmistettiin asiat eduskunnan osaltakin.

Korkein oikeus ei nodata Suomen perustuslakia, oikeudenkäymiskaarta, Euroopan Ihmisoikeussopimus eikä myöskään EIT:n päätöksiä. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään. Koska Suomi ”sai liikaa” kielteisiä päätöksiä toimistaan, niin Suomi vaihtoi kesken kauden tuomariaan Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Tuomariksi tuli Päivi Hirvelä, jonka jälkeen suomalaiset eivät olekaan saaneet isoja asioita EIT:n käsittelyyn.

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?

Laillisuusvalvonta on Suomessa täyttä pelleilyä verovaroilla ja virkavastulla. Vain muutama promille laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonta on kansalaisten pettämistä ja verovarojen väärinkäyttöä. Perustelemattomat ei anna aihetta päätökset ovat tyyppillisin laillisuusvalvojan ratkaisu.

Suomessa poliisi on korruptoitunut ja syyttäjälaitos toimii tietoisen rikollisesti. Kansalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta. Myös tiedotusvälineet on valjastettu rikollisten suojelijoksi ja tutkiva journalismi on kadonnut. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota todisteita vastaan ja laillisuusvalvonta ei toimi.


Tutkintapyynnön täydennys
Kysymys on todella laajasta rikosprosessista, joissa on syytä epäillä näitä henkilöitä

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN

Suomen pankkikriisi on tutkittava tarkoin ja on selvitettävä syylliset ja aiheutetut vahingot. Vahingot on korvatta täysimääräisesti korkoineen. Ensin on korvattava suomalaisille valtiopetoksella aiheutetut vahingot ennenkuin rahaa jaetaan ulkomaille.

Ei kommentteja: