perjantai 27. syyskuuta 2013

Avoin kirje Timo SoinilleFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, September 27, 2013 9:40 AM
Subject: riikka.kaihovaara@yle.fi, pirkko.mattila@eduskunta.fi, pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
Avoin kirje Perussuomalaisten puheenjohtajalle Timo Soinille
tiedoksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä, perussuomalaisten puoluehallitus sekä hallintovaliokunta
Olen lähettänyt Sinulle, Timo,  useita sähköpostiviestejä, mutta yleensä et ole vastannut niihin. Minä koen tällaisen menettelyn epäkohteliaisuutena, sillä olinhan minä nostamassa puolueen kannatusta kansanedustajaehdokkaana silloin kun puolueen kannatus oli vain 1 %:n suuruinen. Silloin minulle sanottiin vaalitilaisuuksissa, että olet hyvä mies, mutta olet väärässä puolueessa. Olen edelleen Perussuomalaisen puolueen jäsen, mutta koen kohteluni puolueessa vähintäänkin syrjiväksi. Minulta estettiin kansanedustajaehdokkuuskin kyseenalaisin perustein. Katso
Syrjintäkirje
Nyt puoluehallitus on lopettamassa perussuomalaisten toiminnan Kalajoella kahden kahjon takia. Olen toiminut Kalajoella osaston puheenjohtajana ja olemme ratkaisseet ongelman fiksusti, mutta kokematon puoluesihteeri halusi tehdä näyttävän puolueen edun vastaisen ratkaisun, jota kalajokisten on vaikea hyväksyä. Puoluesihteerin kokemattomuus ja taitamattomuus tuli puolueelle todella vahingolliseksi. Katso
Näin tuhottiin yksi puolueemme parhaimpia osastoja puoluesihteerin taitamattoman toiminnan johdosta.
Perussuomalaisten suuren eduskuntavaalivoiton mahdollisti Suomen kansa ja äänestäjät. Tämä vaalivoitto tunnetaan nimellä Jytky.
Timo Soinin 2 kg jytky
Uudessa puolueessa monet muiden puolueiden ongelmalliset henkilöt sekä muut henkilöt näkivät mahdollisuutensa. Puoluetta on todella vaikea johtaa.
On syytä muistaa, että useat suomalaiset ovat uhranneet henkensä isänmaan puolesta ja mahdollistaneet tämän vaalivoiton. Otan esimerkkinä erään sotilaan viimeisen kirjeen, jonka on kirjoittanut kuvassa oleva toinen mies vasemmalta, isäni on äärimmäisenä oikealla kuvassa.
Viimeinen kirje
Myös äitini elämän tarina on yksi niistä tuhansista, joissa on kuvaus niistä uhrauksista, joita kansalaiset ovat maamme eteen tehneet
Saima Aho 90 vuotta
Olen saanut kodissani hyvän kasvatuksen ja perinyt äidin maidossa ne periaatteet, joita olen elämässäni noudattanut.
Erkki Aho
Rehellisyyteni takia olen joutunut kärsimään lukuisia ihmisoikeusrikoksia, mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä ja valtavia taloudellisia tappioita. Katso
Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
Putkakertomus
Olen joutunut taistelemaan oikeus- ja asianajajamafiaa vastaan. Katso
Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle sen pyytämän selvityksen rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Katso
Selvityksessä on 1879 sivua, mutta minulta estettiin sen esittäminen valtuustolle, koska siinä paljastetaan kunnan ja valtion rikollinen toiminta todistusaineistoineen.
Minulle ei annettu mahdollisuutta todistaa syyttömyyttäni, mutta aineisto on edelleen Kalajoen kaupungin arkistossa todistusaineistona.
Olen tehnyt myös dvd:n asioista, joissa todistan rikokset
Olen harrastanut historiaa ja selvittänyt Tiitisen listan nimet
Ehkä tämä on yhtenä syynä, miksi minua vainotaan.
Olen selvittänyt Suomen Naturan direktiivien ja lainvastaisen toteutuksen. Katso
Olen kääntynyt perussuomalaisen kansanedustajan Ismo Soukolan puoleen, tuloksetta
Olen kääntynyt perussuomalaisen kansanedustajan Juha Väätäisen puoleen, tuloksetta
Olen kääntynyt kaikkien kansanedustajien puoleen laillisuusvalvonnan kelvottoman toiminnan johdosta, mikään kuitenkaan ei ole muuttunut. Miksi?
Laillisuusvalvonta on mätäpaise mikä on puhkaistava
Olen tehnyt tahallisen liikennerikkomukset, jotta saisin asiat rikostutkintaan. Minulle Jokilaaksojen poliisi Sakari Jääskelä kertoi, että Jokilaaksojen poliisi ei tule tutkimaan tekemiäniä rikostutkintapyyntöjä eikä tutki myöskään tässä yhteydessä niitä. Katso: Tahallinen liikennerikkomus
Olen tehnyt 9 tunnin puheen Kalajoen kaupunginvaltuustolle. Se on valtuuston pöytäkirjan liitteenä. Linkki asiaan on tässä
Olen ilmoittanut lukuisia kertoja asioista valtakunnansyyttäjävirastolle ja poliisihallitukselle.Katso
Oikeustaisteluni on kestänyt 18,5 vuotta, enkä ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko aikana. Minulla on 50 000 euroa ulosotossa vahingonkorvauksia kunnianloukkauksista ja oikeudenkäyntikuluista, jotka ovat aiheutuneet, ei suinkaan kunnianloukkauksista, vaan siitä, että poliisi eikä oikeuslaitos ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Kysymys on valtion tietoisesta rikollisesta toiminnasta, jolla on pyritty nujertamaan minut, koska minä ole syyllistynyt rikoksiin, vaan kunnianloukkaukset ovat aiheutuneet siitä, että todelliset rikolliset ovat jääneet kiinni rikoksistaan ja minä olen saanut heidät kiinni rikoksistaan,mutta poliisi ja oikeuslaitos ei ota todistusaineistoa vastaan.
Syy on tässä:
Kun Suomea laitettiin EU-kuntoon, niin silloin tuhottiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä, saatettiin yli 500 000 ihmistä työttömäksi ja n. 14500 ihmistä päätti elämänsä oman käden kautta.
Kaikkeen tähän on syynä Suomessa päättäjien harjoittama vakaan markan politiikka, jonka pääarkkitehti oli presidentti Mauno Koivisto. Kysymys on valtiopetoksesta.
Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00
Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa
Erkin kommentti:
Tämä sähköpostiviesti vahvistaa omalta osaltaan käsitystä Koiviston valtiopetoksesta
Aihe: prof. Heikki Ylikankaan vastaus . seminaarikyselyyn
Päiväys: 10.06.2002 15.06
Hyvä xxxxxx xxxxx
Muistelen, että tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja - mikäli mahdollista - mukaan kutsuttujen henkilöiden arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa.
Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa. Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen oli kuitenkin teettänyt lainanottajan oikeuksia puoltavan päätöksen KKO:ssa ennen kokousta, mistä Koivisto oli selvästikin näreissään.
Minulta ei ollut pyydetty valmisteltua puheenvuoroa. Käytin kuitenkin keskustelussa puheenvuoron, jossa käsittelin tuomioistuinten merkitystä valtiota muodostavina instituutioina historiassa ja EU:n toiminnassa. Ennakkotapauksin ohjataan kehitystä haluttuun suuntaan ja luodaan oikeudellista massaa, josta kodifikaatioin tiivistetään yleiset ja perustuslait. Minä olin ymmärtääkseni tullut kutsutuksi merkittäviksi arvioitujen juristien mukana laskien minut kuuluvaksi samaan joukkoon, vaikka itse asiassa olen historioitsija. Silloin olin oikeushistorian professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Aika huomattava osa läsnäolleista myötäili Koivistoa. Näin tämä oli nähtävästi etukäteen olettanut ja oli siinä oikeassa. Itse tuin Heinosta. Tilaisuudessa ei päädytty mihinkään erityiseen tulokseen, koska päätös, johon haluttiin vaikuttaa, oli jo tehty.
Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmänkin pelosta kuin uskosta tämän argumenttien oikeudelliseen pätevyyteen.
Olen ottanut vapauden lähettää tekstin Jukka Kekkoselle, joka oli alustaja ja nuorempana miehenä muistaa asiat paremmin.
Terveisin
Heikki Ylikangas
Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Karmea totuus pankkikriisistä

Suomen laillisuusvalvonta on kansan pettämistä verovaroilla ja virkavastuulla. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain n. 6 promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Te kansanedustajat ette perehdy asioihin, vaan hyväksytte laillisuusvalvojien satuilut vuodesta toiseen. Tämä on järkyttävää välinpitämättömyyttä.


Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila, osa 1

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila, osa 2

Tällaiselle toiminnalle nauravat jo aidanseipäätkin

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila

Korkein oikeus ei noudata Suomen lakia. Se antaa valitusluvan vain 10 prosentille valituslupaa hakeneista. Siis 90 prosenttia karsitaan perusteettomasti pois eikä heillä ole mahdollisuutta saada oikeutta. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen, EIT:n päätösten sekä oikeudenkäymiskaaren sekä Suomen perustuslain vastainen menettely. On syytä epäillä, että valtiopetoksen takia ei ole mahdollisuus noudattaa Suomen lakia eikä kansainvälisiä sopimuksia.
Tästä huolimatta Suomi saa EIT:stä enemmän langettavia tuomioita kuin muut pohjoismaat yhteensä.
Poliisi on korruptoitunut ja eteenkin Pohjois-Suomessa lestadiolaisen mafian miehittämä. Valtakunnansyyttäjävirasto on keskeinen este oikeuden saannille. Sen toiminta ei kestä kriittistä tarkastelua missään vaiheessa eikä miltään osin. Tässä todistusaineisto:
PR-talojen konkurssivyyhti

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

Poliisijohtaja Sauli Kuha kieltäytyy vastaamasta

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Kantelu oikeuskanslerille

Valtiopetos on tosiasia

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta

Täällä lisää todistusaineistoa

Kävin tapaamassa poliisiylijohtaja Mikko Paateroa

Rikostutkintapyyntö ulosottomies Vesa Heikkisestä ja kihlakunnanvouti Outi Rantahalvarista

EOK-jäsentiedote 11.9.2013

Oikeusvaltion haaksirikko: Koiviston konklaavi loukkasi yksilön perusoikeuksia

 Moderni oikeusvaltio perustuu keskeisesti valtiovallan kolmijakoon eli siihen, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta on erotettu toisistaan.
 Tämän rajan yli mentiin 6.5.1992 ns. Koiviston konklaavissa, kun tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui salassa järjestettyyn tilaisuuteen korkeimman oikeuden tuomareita ja muita lainoppineita. Salassa pidetyllä tilaisuudella loukattiin räikeästi demokraattiselle oikeusvaltiolle kuuluvia arvoja, hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vastaan, toteaa Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) liittohallituksen puheenjohtaja varatuomari Petri Kankaansivu.
 Keskustelutilaisuudessa tasavallan presidentti saattoi omalla arvovallallaan vaikuttaa tuomioistuimien ratkaisuihin. Tästä vaikuttamisesta ei ole näyttöä, mutta olennaista asiassa ei ole se, ovatko ylimmän toimeenpanovallan edustajan toimet vaikuttaneet tuomareihin vaan se, mikä oli toiminnan tarkoitus ja päämäärä. Nyt julkistettujen tietojen perusteella toiminnan tarkoituksesta ei jää epäselvyyttä.
 Presidentti Koiviston tarkoituksena oli vaikuttaa tuomareihin yleisen edun nimissä pankin asiakkaina olleita tavallisia kansalaisia vastaan. Koska oikeusvaltion tehtävänä on yksilön perusoikeuksien suojeleminen valtiovaltaa vastaan, presidentin toiminta loukkasi suoraan yksilön perusoikeuksia. Yksinkertaisinta ilmaista sama asia on, että suomalainen oikeusvaltio kärsi tilaisuudessa haaksirikon, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.
 Voidaan myös kysyä, onko tällä tapauksella vaikutusta nykyhetkeen. Mielestäni vaikutus on selvä, jollei Koiviston konklaavin pöytäkirjoja julkisteta kokonaan. Salakähmäisyys heikentää kansalaisten yleistä luottamusta tuomioistuinten toiminnan riippumattomuuteen, kommentoi asiaa varatuomari Petri Kankaansivu.

Olen tehnyt tuomioiden purkuhakemukset korkeimmalle oikeudelle,mutta se kieltäytyi purkamasta tuomioita vedoten oikeudenkäymiskaaren muutokseen 13.12.2013. Menettely on kyseenalainen, koska kansanedustajat lakia säätäessään eivät ole lähteneet siitä, että oikeudenkäymiskaaren muuto on oikeuden saamisen este.
Poliisin on tutkittava nyt rikokset 18,5 puolen vuoden ajalta jotta korkein oikeus voi purkaa kaikki väärät päätökset. Olen tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle ja käynyt hänelle henkilökohtaisesti selittämässä asiat todistusaineistoineen. Perussuomalaisilla on hallintovaltiokunnan puheenjohtajan paikka ja poliisiasiat kuuluvat hallintovaliokunnalle. Lisäksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä voi valvoa, että poliisiylijohtaja Paatero noudattaa lakia.

Olen tehnyt myös valtiopetoksesta tutkintapyynnön. Asia kuuluu suojelupoliisille. Perussuomalaisilla on mahdollisuus ja velvollisuus valvoa, että suojelupoliisi tutkii valtiopetoksen.
Tutkintapyyntövaltiopetoksesta
Pyydän, että sinä, Timo Soini, Perussuomalaisten puheenjohtajana otat asian hoitaaksesi niin, että hallintovaliokunnan puheenjohtajan ja eduskuntaryhmän avulla varmistetaan Suomen palauttaminen oikeusvaltioiden joukkoon. Asiat on saatava tutkintaan ja oikeuden on tapahduttava. Todelliset syylliset on saatava vastuuseen ja kaikki aiheutetut vahingot on korvattava korkoineen.
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-30259348

Ei kommentteja: