tiistai 28. heinäkuuta 2015

Kansanedustaja Olli Immosen teksti – myrsky vesilasisssaKaansanedustaja Olli Immonen on onnistunut provosoinnissaan siten, että julkisuutta tavoittelevat henkilöt ovat saaneet vettä myllyynsä. Mielestäni nyt on laitettava jäitä hattuun ja katsottava tosiasioita silmiin. Toivottavasti perussuomalaisen puolueen johto ja eduskuntaryhmä seisoo puolueen ja hallitusohjelman takana. Mielestäni maahanmuuton ongelmien käsittely tarvitsee tosiasioiden tunnustamista, koska kansalaisten turvallisuus on uhattuna.

Tässä on provosoiva facebook-päivitys:

I'm dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. This ugly bubble that our enemies live in, will soon enough burst into a million little pieces. Our lives are entwined in a very harsh times. These are the days, that will forever leave a mark on our nations future. I have strong belief in my fellow fighters. We will fight until the end for our homeland and one true Finnish nation. The victory will be ours.
Tässä on perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma:

Suomen on irrottauduttava siitä 25 vuotta jatkuneesta ajatuksesta, että maahanmuutto ja monikulttuurisuus sinänsä olisivat tarpeellisia tai tavoiteltavia asioita. Siirtolaisuus on yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskuntakin, mutta sitä on myös aina pyritty hallitsemaan hyötyjen maksimoimiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Avokätinen hyvinvointivaltio ja avoimet rajat eivät ole yhteensovitettavissa. Korkea veroaste ei houkuttele huippuosaajia, mutta veroilla rahoitetut julkiset palvelut ja tulonsiirrot houkuttelevat elintasosiirtolaisuutta. Nykyisenkaltainen maahanmuutto on omiaan heikentämään huoltosuhdetta ja hyvinvointivaltion rahoituspohjaa sen sijaan, että se parantaisi niitä.

Tässä on maahanmuuton linjaukset hallitusohjelmassa

Työvoiman maahanmuutto
Hallituksen tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Nykyinen työvoiman saatavuusharkinta säilytetään ja työmarkkinoiden valvontaa tehostetaan. Arvioidaan maassa olevan ulkomaisen työvoiman määrä sekä työvoiman tuleva tarve ja kehitetään rekrytoinnin pelisääntöjä jatkossa toimialakohtaisesti valtiovallan ja työmarkkina- sekä yrittäjäjärjestöjen yhteisissä neuvotteluissa. Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin tulee olla eettisesti kestävää. Valvovien viranomaisten, kuten työsuojelun, verohallinnon ja keskusrikospoliisin, resursseja vahvistetaan. Ulkomaalaistarkastajien määrää lisätään harmaan talouden torjuntaohjelman mukaisesti.

Kiintiöpakolaispolitiikka ja pakolaisten kuntiin sijoittaminen

Kiintiöpakolaispolitiikkaa jatketaan vakiintuneen tasoisena yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa. Valtio ja kunnat laativat yhteistyösopimuksen, jolla pyritään pakolaisten ja myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden hallittuun ja systemaattiseen sijoittamiseen kuntiin. Kannustavan yhteistyömallin tueksi laaditaan suunnitelma kuntakorvausten tason nostamiseksi vaiheittain vastaamaan kustannuskehitystä.

Turvapaikkapolitiikka ja perheenyhdistämiset

Hallitus toimii sen puolesta, että laittomasti Eurooppaan saapuneet kolmansien valtioiden kansalaiset ja turvapaikanhakijat saavat asianmukaisen kohtelun ja ylläpidon siinä jäsenvaltiossa, johon he ensiksi saapuvat.
Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi varmistetaan riittävä käsittelijöiden määrä, tehostetaan yhteistyötä ja otetaan käyttöön maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismalli MPR eli maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta -malli. Vastaanoton kokonaiskustannuksia sopeutetaan turvapaikanhakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä vastaavasti.
Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset pannaan toimeen nykyistä nopeammin. Suomi tukee voimakkaasti EU:n pyrkimyksiä solmia takaisinottosopimuksia palautusten kannalta merkittävien valtioiden kanssa. Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään. Kehitetään säilöönoton vaihtoehtoja. Jokaisella vastaanoton piirissä olevalla lapsella on oikeus koulunkäyntiin. Kiirehditään uudistusta turvapaikkamenettelyssä olevien erityisestä henkilötodistuksesta.
Suomen perheenyhdistämiskäytäntöjen tulee olla samansuuntaisia muiden Pohjoismaiden kanssa. Selvitetään tehtyjen perheenyhdistämissäännösten muutosten vaikutuksia. Tältä pohjalta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen kriteereitä voidaan tarkentaa EU:n perheenyhdistämisdirektiivin säännökset huomioon ottaen niin, että ehtoihin sisältyy täysi-ikäisille perhettä kokoaville kohtuullinen asunto- ja toimeentuloedellytys.

Kotouttaminen

Vahvistetaan kaikin keinoin maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään. Hallituksen tavoitteena on, maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen. Kannustetaan sekä työnantajia että työntekijöitä työn ohessa tapahtuviin suomen tai ruotsin kielen opintoihin.
Hallitus varmistaa riittävät määrärahat kotouttamistoimenpiteiden tehostamiseen.
Vuonna 2013 päättyneen Osallisena Suomessa -hankkeen tuloksia seurataan ja tulosten perusteella tehdään johtopäätökset kotouttamiskoulutuksen tehokkuudesta, toimivuudesta ja muutostarpeista. Tehostetaan maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielenopetukseen koko maassa. Maahanmuuttajien tietoisuutta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusoikeuksista vahvistetaan kotoutumiskoulutuksessa.
Maahanmuuttajataustaisten opettajien kelpoisuusvaatimuksiin ja pätevöitymiseen Suomessa kehitetään joustavia ja tapauskohtaisia ratkaisuja.Vahvistetaan maahanmuuttaja- ja kotouttamistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä.Maahanmuuttaja-asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan yritysneuvonnassa sekä käynnistettävissä yrittäjyysohjelmissa. Jatketaan pääkaupunkiseudun aiesopimusten käyttöä kokonaisvaltaisemman kotouttamispolitiikan aikaansaamiseksi. Aiesopimuksiin sisällytetään työllisyyden, kotoutumisen ja koulutuksen vahvistamista.
Uutisia maahanmuuttajien tekemisistä rikoksista
Raiskaukset Suomessa – ”Ulkomaalaisten osuus pistää silmään”

Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa

AL: Joka kolmas raiskauksesta tuomittu ulkomaalainen

Tutkijat välttelevät – Yle: Ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista ei haluta puhua

AL: Ulkomaalaisten tekemät raiskaukset vaativat täsmätoimia

Karu totuus raiskauksista - jopa 13-kertainen ero

Sari Helin: Hys, hys, antaa poikien raiskata

Espoossa 70 % poliisin tietoon tulleista raiskauksista on ulkomaalaisen tekemiä

Monikulttuurisuuden todellisuus - raiskaukset

Maahanmuuttajat raiskaajina

Tilastoista ja etnopositiivisuudesta

Ulkomaalaisten tekemät rikokset Suomessa
https://jennasi.wordpress.com/2011/10/10/ulkomaalaisten-tekemat-raiskaukset-suomessa/

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Kiitos Erkki, annoit ajateltavaa, niille jotka osaavat ajatella.