lauantai 1. joulukuuta 2012

Ajatuksia vallanjaosta Kalajoella 15 valtuutetun koalitiolla


Olen esittänyt pienpuolueille 15 valtuutetun koalition ratkaisua. Kalajoella pienpuolueiden koalitio on kaikille pienpuolueille paras ratkaisu. Sen sisäistäminen vie kuitenkin aikaa. Pienpuolueilla on 15 valtuutettua ja keskustalla 20 valtuutettua. Tämä tilanne merkitsee sitä, että valtuuston puheenjohtajuus menee keskustalle. Keskustan ryhmässä on vielä kortit katsomatta. Itse olen kuitenkin kartoittanut tilannetta sen verran, että omaksi suosikikseni on noussut Himangan kunnan entinen valtuuston puheenjohtaja Alpo Puusaari. Hänellä on äänestäjien luottamus. Koalitiolle tulisi valtuuston ensimmäinen ensimmäinen varapuheenjohtajuus ja minun suosikki sille paikalle on vihreiden Hanna Halmeenpää. Toinen valtuuston varapuheenjohtajuus sopisi mielestäni keskustan Kullervo Niemelälle, joka on ollut pitkän aikaa kaupunginhallituksen jäsenenä ja olen saanut palautetta siitä, että ainakin osalla rautiolaisia olisi halua vaihtaa rautiolaista kaupunginhallituksen jäsentä. Mielestäni paras ratkaisu siinä tapauksessa on se, että Kullervo Niemelä istutetaan valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on vaihtumassa, sillä 15 valtuutettua merkitsee sitä, että kokoomuksen edustaja saa kaupunginhallituksen jäsenyyden ja kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden kahdeksi vuodeksi. Kaupunginhallitusken puheenjohtajuus koskisi vuosia 2013-2014 ja henkilö olisi Hanna Saari.
Vasemmistoliitto saisi kaupunginhallituksen jäsenyyden ja kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden vuosiksi 2015-2016 ja henkilö olisi Sirkka Alho
Kaupunginhallituksen jäsenyydet tulisivat perussuomalaisille ja Pro Kalajoelle ja näissä tapauksissa on otettava huomioon tasa-arvolaki eli nämä paikat ovat miespaikkoja. Siis niille paikoille tulee perussuomalaisten Erkki Aho ja Pro Kalajoen Jorma Untinen.

Keskustalla on viisi kaupunginhallituksen paikkaa ja mielestäni kaksi niistä kuuluu vaalien ääniharaville Eija Pahkalalle ja Juha Nivalalle. Rautiolaisten paikka menee Alpo Murtoniemelle, jos Kullervo Niemelä valitaan toiseksi valtuuston varapuheenjohtajaksi ja mielestäni kaksi muuta paikkaa on syytä varata nykyiselle Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Raili Myllylälle ja nykyiselle Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Pekka Märsylälle.
Mielestäni näillä valinnoilla varmistetaan Raution ja Himangan edustus oikein ja hallitus olisi tiedoiltaan ja taidoiltaan erittäin vahva. Nyt tarvitaan kokemusta hallituksessa, koska uusi kuntarakennelakiesitys edellyttää 20 000 asukkaan väestöpohjaa ja siksi Kalajoella tulee olla erittäin vahva ja ammattitaitoinen johto, kun neuvottelut alkavat.

Lautakuntien puheenjohtajuudet jakaantuvat siten, että keskusta saa kaksi ison lautakunnan puheenjohtajuutta ja koalitio yhden ison lautakunnan puheenjohtajuuden sekä ympäristölautakunnan puheenjohtajuuden. Isojen lautakuntien puheenjohtajuudet ovat erittäin tärkeitä paikkoja. Mielestäni perusturvalautakunnan puheenjohtajana voisi jatkaa kokoomuksen Esko Valikainen, vaikka hän ei tullut valtuustoon valituksi, mutta hänellä on erittäin hyvä kokemus, josta on hyötyä, kun aletaan neuvotella Alavieskan ja mahdollisesti Pyhäjoenkin kanssa perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvista asioista. Perusturvalautakuntaan vasemmiston edustus voidaan ohjata kaupunginhallituksen kautta, jolloin kaupunginhallituksen edustaja perusturvalautakunnassa on vasemmiston Sirkka Alho. Muut kolme paikkaa perusturvalautakunnassa menee perussuomalaisille, Pro Kalajoelle ja SDP:lle.
Keskustalla on viisi paikkaa lautakunnassa ja yksi niistä lautakunnan varapuheenjohtajuus.

Sivistyslautakunnassa keskustalla on viisi paikkaa, joista yksi on puheenjohtajuus. Lautakunnan varapuheenjohtajuus tulee Kristillisten Veli Ainalille. Lautakunnan kolme muuta paikkaa menee vasemmistoliitolle, perussuomalaisille ja vihreille. Kokoomuksen edustus lautakuntaan tulee kaupunginhallituksen kautta, jolloin kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa on kokoomuksen edustaja.

Teknisen lautakuntaan keskustalla on viisi paikkaa, joista yksi on puheenjohtajuus. Lautakunnan varapuheenjohtajuus tulee SDP:lle ja Timo Sunille ja kolme muuta paikkaa kokoomukselle, vasemmistoliitolle ja perussuomalaisille.

Ympäristölautakuntaan koalitio saa kolme paikkaa, joista yksi on puheenjohtajuus. Mielestäni paras ammattitaito puheenjohtajaksi on Pro Kalajoen Vuokko Hillillä. Kaksi lautakunnan muuta paikkaa menee kokoomukselle ja vasemmistoliitolle ja neljä paikkaa keskustalle. Keskusta saa myös lautakunnan varapuheenjohtajuuden.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan paikat koalitiossa menevät kokoomukselle ja vasemmistoliitolle ja Pro Kalajoelle. Henkilöstöjaoston paikat menevät kokoomukselle ja vasemmistoliitolle.

Tarkastuslautakunnan paikat kaikille puolueille ja keskusvaalilautakunnan paikat kokoomukselle, vasemmistoliitolle ja kristillisille.

Vaalilautakunnan paikat kokoomukselle, vasemmistoliitolle ja perussuomalaisille.

Lautamiesten kahdeksasta paikasta kolme koalitiolle: kokoomukselle, vasemmistoliitolle ja Pro Kalajoelle.

Maaseututoimikunnan neljä paikkaa keskustalle ja yksi niistä puheenjohtajuus sekä kolme paikkaa koalitiolle: kokoomukselle , vasemmistoliitolle ja perussuomalaisille.

Koalition paikat puolueittain:

Kokoomus
kaupunginhallituksen jäsenyys, ja puheenjohtajuus kahdeksi vuodeksi
perusturvalautakunnan puheenjohtajuus
sivistyslautakuntaan edustus kaupunginhallituksen kautta
teknisen lautakunnan jäsenyys
ympäristölautakunnan jäsenyys
elinkeno- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys
henkilöstöjaoston jäsenyys
maaseututoimikunnan jäsenyys
keskusvaalilautakunnan jäsenyys
vaalilautakunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys
lautamies

Vasemmisto
kaupunginhallituksen jäsenyys, ja puheenjohtajuus kahdeksi vuodeksi ja
perusturvalautakuntaan edustus kaupunginhallituksen kautta
sivistyslautakunnan jäsenyys
teknisen lautakunnan jäsenyys
ympäristölautakunnan jäsenyys
elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys
henkilöstöjaoston jäsenyys
maaseututoimikunnan jäsenyys
keskusvaalilautakunnan jäsenyys
vaalilautakunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys
lautamies

Perussuomalaiset
kaupunginhallituksen jäsenyys
perusturvalautakunnan jäsenyys
sivistyslautakunnan jäsenyys
teknisen lautakunnan jäsenyys
maaseututoimikunnan jäsenyys
vaalilautakunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys

Pro Kalajoki
kaupunginhallituksen jäsenyys
ympäristölautakunnan puheenjohtajuus
perusturvalautakunnan jäsenyys
elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys
lautamies

Vihreät
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
sivistyslautakunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys

SDP
teknisen lautakunnan varapuheenjohtajuus
perusturvalautakunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys

Kristilliset
sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuus
keskusvaalilautakunnan jäsenyys
tarkastuslautakunnan jäsenyys

Mielestäni äänestystulosta ei voida ohittaa valinnoissa. Kymmenen viimeistä sijaa 35:stä Kalajoen kaupunginvaltuuston valitusta. Siis näillä henkilöillä on keskimääräistä vähemmän luottamusta Kalajoen kaupunginvaltuutetuista.

Hihnala Tarmo
KESK
1.5%
28
1.1%
61
1.7%
89
219.6
Valittu
Märsylä Pekka
KESK
1.4%
37
1.5%
46
1.3%
83
205.88
Valittu
Untinen Jorma
Pro
1.5%
27
1.1%
67
1.8%
94
202
Valittu
Myllylä Raili
KESK
1.3%
37
1.5%
45
1.2%
82
193.77
Valittu
Jyrinki Jouni
KESK
1.2%
30
1.2%
45
1.2%
75
183
Valittu
Kinare Eero
VAS
1.1%
35
1.4%
31
0.9%
66
179.4
Valittu
Ainali Veli
KD
1.4%
42
1.7%
43
1.2%
85
178
Valittu
Kaattari Laura
KESK
1.2%
20
0.8%
51
1.4%
71
173.37
Valittu
Ojala Tapani
KOK
1%
24
1%
37
1%
61
169.75
Valittu
Vuotila Aulis
KESK
1.1%
41
1.6%
29
0.8%
70
164.7
Valittu

Lisäksi on otettava huomioon, että Raili Myllylä valtuuston puheenjohtajana toimiessaan esti Erkki Ahoa esittämästä valtuuston Erkki Aholta pyytämää selvitystä valtuuston kokouksessa. Selvitys paljasti vakavat rikokset ja rikoksentekijät. Siksi on syytä epäillä, että Raili Myllylä syyllistyi rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaiseen rikoksentekijäin suojelemiseen. Selvitys löytyy edelleen Kalajoen kaupunginarkistossa, mutta poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.


11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Ei kommentteja: