torstai 24. tammikuuta 2013

Tervehdys Eija
Tervehdys Eija,

Sinä pääsit suurella huudolla kaupunginhallitukseen. Nyt kansalaisilla on oikeus tietää miten Sinä vastuuta kannat. Minun on suoraan sanottava, että sinä aloitit työsi kaupunginhallituksen jäsenenä kelvottomasti. Suuri syy menettelyysi on kokemattomuus politiikassa. Valitettavasti Suomen laki ei tunne kokemattomuutta lieventävänä asianhaarana. Sinä olit vuorenvarmasti tietoinen siitä, perussuomalaisten vaalitulos paikkajaossa puolitettiin muiden puolueiden ja ryhmien toimesta. Kysymys on siis vaalituloksen vääristämisestä, mikä on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi teoksi. Sinä olit vuoren varmasti tietoinen siitä, ettei perussuomalaisia valittu edes koulujen johtokuntiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kysymys on Suomen lain mukaan syrjinnästä, joka rikoslain mukaan on säädetty rangaistavaksi teoksi. Nyt Sinulla ja muilla kaupunginhallituksen jäsenillä oli mahdollisuus korjata tehtyä vaalirikosta valitsemalla perussuomalaisten edustaja elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaa sekä henkilöstöjaostoon jolloin vaalituloksen mukainen suhteellinen paikkajako olisi toteutunut paremmin. Sinä et kuitenkaan ole reagoinut asiaan millään tavalla, vaikka olet tiennyt rikollisen menettelyn. Sinä siis olet tietoisesti osallistunut rikolliseen toimintaan eli vaalitulokseen vääristämiseen ja perussuomalaisten syrjintään, koska et ole jättänyt asiassa eriävää mielipidettä.
Vaalituloksen vääristäminen

Syrjintä

Olet ollut hyväksymässä myös kaupunginhallituksen lausumaa Oulun aluehallintovirastolle. Lausuman mukaan JHT Kalajoki ry ei tarvitse vuokranantajansa eli Kalajoen kaupungin lupaa tilojen luovuttamiseen toisen käytettäväksi. Sinä olit kuitenkin vuoren varmasti tietoinen siitä, että lausunto on totuudenvastainen ja virkamiesesittelijää on syytä epäillä väärästä lausumasta viranomaismenettelyssä ja samalla myös koko Kalajoen kaupunginhallitusta. Kun kaupunginhallitus on tämän totuutta vääristelevän lausuman hyväksynyt, niin se on väärästä lausumasta samanlaisessa vastuussa kuin esittelevä virkamies.
Voin vain kuvitella miten isäsi, SMP:n arvostettu kunnanvaltuutettu, olisi toiminut asiassa. Hän olisi varmaan toiminut niin kuin minäkin. Katso

Tässä valtuustoaloite, jonka sinäkin olet allekirjoittanut

Nyt varmasti huomaat, että JHT:n ja Kalajoen kaupungin vuokrasopimus on lainvastainen, koska toisella JHT:n allekirjoittajalla Pertti S:llä ei ole seuran nimenkirjoitusoikeutta. Lisäksi Kalajoen kaupungin nimeä sopimukseen ei tavallisesti allekirjoita vs. asuntosihteeri. Missä luottamuselimessä sopimus on hyväksytty? Ei missään. Kun luet sopimuksen, niin huomaat, että kaikki jäähallin tilat ottelujen aikana on vuokrattu JHT Kalajoelle. Niin lukee sopimuksessa. JHT Kalajoella ei puolestaan ole oikeutta vuokrata vuokraamiaan tiloja edelleen. Siihen tarvitaan Kalajoen kaupunginhallituksen lupa. Vuokrasopimuksesta, jota voidaan pitää laittomana, ei ole pykälää siitä, että vuokraaja eli JHT voisi vuokrata tiloja edelleen. Lisäksi jos vedotaan johonkin muuhun asiaan, niin on otettava huomioon, miten ne on kirjattu vuokrasopimuksiin Kalajoen kaupungin muissa vastaavissa sopimuksissa. Jos edelleen vuokrausasia annetaan jollekin urheiluseuralle vastoin Kalajoen kaupungin yleistä linjaa, niin siitä olisi pitänyt tehdä erillinen päätös. Onko tehty? Ei ole. Tämä varmaan unohtui esittelevältä virkamieheltä kertoa. Tuotiinko kaupunginhallitukseen JHT Kalajoen ja Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy:n välistä vuokrasopimusta. Ei tuotu. Miksi ei tuotu? Koska sellaista sopimusta ei ole olemassakaan. Anniskeluluvan myöntäminen on siis ollut vastoin lakia, koska anniskeluluvan haltija ei hallitse ko. tiloja. Kysymyksessä on siis lausunnonpyytäjän eli Oulun aluehallintoviraston oma moka. Millä perusteilla alkoholin myyntilupa on myönnetty edellisenä vuonna? Oliko lupaa ollenkaan? Nämäkin asiat tulee selvittää. Olisiko Sinun kaupunginhallituksen jäsenenä pitänyt pyytää nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät asiapaperit? Kyllä olisi pitänyt ja jo sekin, että olet valtuustoaloitteen allekirjoittaja, olisi pitänyt velvoittaa sinua hoitamaan asia niin, ettei siinä rikota lakia. Nyt on syytä epäillä, että aluehallintovirasto yrittää peitellä omaa virhettään kaupungin väärällä lausumalla. Näin ei voida menetellä. Kysymys on minun oikeustajuni mukaan rikosasiasta. Keskeinen tekijä JHT:n vuokraamissa tiloissa alkoholinmyynnin organisoimisessa on Pertti S. ja mehän tiedämme sen, että Pertti ei pulloon sylkäise.

Rikoslaki

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

2 § (24.7.1998/563)

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (872/2011) 6 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava
perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
(22.7.2011/815)
L:lla 815/2011 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava
perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.
Ks. EsitutkintaL 449/1987 25 §, 1.1.2014 alkaen ks. EsitutkintaL 805/2011 7 luku 6 §.Minä ihmettelen suuresti miten keskustalaiset ovat ottaneet jääkiekon niin omaksi asiakseen, että estivät Kalajoen perussuomalaisten n. 3000 euron lahjoituksen JHT:lle nettisivujen ylläpidosta. Nyt, kun käyt katsomassa JHT:n sivuja, niin en on tämän näköiset http://www.jht.fi/
Tämä johtuu siitä, että edustamasi puolueen jäsenet torpedoivat Kalajoen Perussuomalaisten lahjoituksen lakia rikkoen.
Katso: Ikävää poliittista ajojahtia
Jokilaaksojen poliisi rikkoi lakia, koska jätti rikokset tukimatta. Näin Jokilaaksojen poliisi kehuu toiminnallaan:

Jokilaaksojen poliisin rikosten selvittämisprosentti valtakunnan paras
Erkin kommentti: vale, emävale ja tilasto. Jokilaaksojen poliisi jättää rikokset tutkimatta. Onko kysymyksessä poliisien tyhmyys vai tietoinen rikollisuus jolla tässä nyt mahtaillaan.
Tässä on totuus Jokilaaksojen poliisin toiminnasta. Tästäkään poliisi ei löytänyt yhtään rikosta. KRP:n apulaispäällikkö kuitenkin siirsi asiat poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle.Sinulla on vielä mahdollisuus vastata huutosi ja vaatia kaupunginhallituksen päätösten oikaisua. Jos et sitä teet, niin olet varsin kiusallisessa tilanteessa, koska vien tämän asian poliisihallituksen käsittelyyn.

Terveisin Erkki

Ei kommentteja: