torstai 10. tammikuuta 2013

Vaalituloksen vääristäminenJorma Untinen 


Raili Myllylä

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti 09.01.2013 luottamuspaikkajaosta. Luottamuspaikkajako ei ollut vaalituloksen mukainen eli suhteellinen. Kysymys on vaalituloksen vääristämisestä.

Rikoslaki 14 luku
4 § (21.4.1995/578)
Vaalituloksen vääristäminen
Joka aiheuttaakseen sen, että yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen tulos ei ole oikea tai että sitä ei saada selville,
1) laskee väärin ääniä,
2) hävittää, turmelee, piilottaa tai lisää äänestyslippuja tai muuttaa niihin tehtyjä merkintöjä taikka
3) muulla niihin rinnastettavalla tavalla puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen,
on tuomittava vaalituloksen vääristämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Perussuomalaiset saivat Kalajoen 35-paikkaiseen valtuustoon 2 paikkaa. Tämä merkitsee 2/35 luottamuspaikoista eli 5,7 % ( 2/35 = 0.057143). Kalajoen luottamuspaikoista on nyt jaettu 234 paikkaa, joista perussuomalaiset saivat vain 8 paikkaa eli 3,4 %. Vaalituloksen mukaisesta suhteellisuudesta on nyt muiden ryhmien ja ennenkaikkea keskustan toimesta hävitetty lähes puolet. Perussuomalaiset ovat saaneet vasta 61,5 % vaalituloksen edellyttämästä paikkamäärästä. Laki sanoo, että vaalituloksen vääristämisen yrittäminenkin on jo rangaistavaa. Onko keskustan ja muiden ryhmien toiminta katsottava jo tässä vaiheessa vaalituloksen vääristämisyritykseksi eli rikokseksi?

Asia on kuitenkin vielä mahdollisuus korjata, koska kaupunginhallitus valitsee tiettyihin luottamustoimiin edustajiaan. Tämä merkitsee nyt sitä, että perussuomalaisten on saatava varsinainen ja varaedustaja elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan sekä henkilöstöjaostoon ja lisäksi kaksi muuta luottamuspaikkaa, siis kaikkiaan kuusi paikkaa lisää.

On huomattava, että suhteellisuus koskee myös puheenjohtajuuksia. Millä perusteella keskusta on voinut vaatia itselleen kaikki puheenjohtajuudet? Minun oikeustajuni mukaan menettely on lainvastanen ja vääristää vaalitulosta.

Valintaprosessi

Kuntavaalitulokset ja vaalien analysointi

Suhteellinen ja oikeudenmukainen paikkajakoesitys

Ajatuksia vallanjaosta 15 valtuutetun koalitiolla

Jorma Untinen Juudaksen roolissa

Vanha koira ei opi istumaan uudella tavalla


Tehdyt valinnat:

valtuuston puheenjohtaja Pekka Märsylä kesk.
  1. varapuheenjohtaja Miika Heikkilä kesk.
  2. varapuheenjohtaja Jouko Arvo kokoomus
  3. varapuheenjohtaja Riitta Tilus kesk.

Erkin kommentti: Pekka Märsylä jatkaa valtuuston puheenjohtajana vaikka hänen rasitteenaan on entisen Himangan kunnan kunnallisten yhtöiden valtavat taloudelliset tappiot, jotka kaadettiin veronmaksajien niskaan kuntaliitoksen seurauksena. Pekka Määrsylä jätettiin panematta taloudelliseen vastuuseen kuntayhtöiden tappiollisista toimista.
Miikka Heikkilä on Jouni Jyringin vävy ja ura etenee sitä rataa.
Jouko Arvo sai paikkaan kokoomuksen välistävedon seurauksena. Jouko Arvo on Merenojan yhtenäiskoulun ideoija ja samalla Vuorenkallion koulun alasajajiin lukeutuva henkilö. Jouko Arvo oli myös aikaansaamassa kunnan suuret maakaupat haaveellisen ampuratahomman takia. Katso: Ampumakeskus
Riita Tilus on kokenut kunnanjohtaja ja ammatti-ihminen, jonka keskustan valtaapitävät kokivat ehkä uhkaksi omalle vallankäytölleen. Siksi Riitta Tilus ei aluksi kuulunut vallan sisäpiiriin, vaikka oli yksi Kalajoen ääniharavoista. Eija Pahkalan kanssa tekemä yleisönosastokirjoitus Keskipohjanmaassa, Lestijoki-lehdessä ja Kalajokiseudussa nosti sellaisen kohun, että valtaapitävien oli taivuttava ja annettava Riitta Tilukselle paikka ison pöydän ääressä. Riitta Tilus on puheenjohtajiston ainoa ammatti-ihminen ja on suuri onni kalajokisille, että Riitta Tilus sai taisteltua paikan valtuuston puheenjohtajistoon.

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja Raili Myllylä kesk, varajäsen Jouni Jyrinki
varapuheenjohtaja Sami Hänninen kesk., varajäsen Alpo Puusaari
jäsen Eija Pahkala kesk. , varajäsen Laura Kaattari
jäsen Kullervo Niemelä kesk., varajäsen Sari Hihnala
jäsen Tarmo Hihnala kesk., varajäsen Juhani Tolonen
jäsen Hanna Saari kok., varajäsen Tapani Ojala
jäsen Juha Tuliniemi vasml. varajäsen Eero Kinare
jäsen Sirkka Alho vaseml. varajäsen Hanna Halmeenpää vihreät
jäsen Jorma Untinen pro Kalajoki, varajäsen Vuokko Saari

Ennen vaaleja ennakoin, että ääni keskustalle on ääni Raili Myllylälle. Näin on myös käynyt. Raili valittiin viimeisimpien joukossa Kalajoen valtuustoon, mutta hänelle annettiin kaikkein tärkein paikka. Jos Suomessa poliisi noudattaisi lakia, niin asiat voisivat olla toisin. Jouni Jyrinki on Raili Myllylän aisankannattaja, joka äärettömän ilkeillä puheenvuoroilla on saanut jopa keskustan naiset itkemään yökausia. Myöe erässää valtuuston kokouksessa vihreiden Hanna Halmeenpää joutui kuuntelemaan Jouni Jyringin käsittämättöntä arvostelua ja kritiikkiä. Keskustan ryhmä ei ole saanut kuriin Jouni Jyringin kielenkäyttöä.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja on Sami Hänninen, joka nousi paikalle himankalaisten Jäppisen ja Heikkilän mielestäni häikäilemättömän operaation seurauksena. Siinä on ollut himankalaisilla ihmettelemistä, kun broileria viedään ylös- ja eteenpäin, vaikka minun mielestäni siivet eivät vielä kanna vaativiin vastuunalaisiin tehtäviin. Poliittinen urasuunniittelma näyttää kuitenkin olevan valmiina salaisessa muistiossa. Sami Hännisen varajäsen on on yksi vaalien ääniharavoista Alpo Puusaari, joka on aikaisemmin toiminnut Himangan valtuuston puheenjohtajana ja joka on tunnettu asiallisuudestaan ja rauhallisuudestaan.

Himankalainen Eija Pahkala pääsi kovan taistelun jälkeen kuapunginhallituksen, johon myös hänen vaaleissa saama äänimäärä oikeutti. Eija on kalajokisen entisen SMP:n vahvan vaikuttajan Heino Myllymäen tyttö. Hän perehtyy asioihin hyvin ja käyttää ahkerasti puheenvuoroa. Hän ajaa kansanetua ja se näyttää häiritsevän valtaapitävien toimintaa.
Eija Pahkalan varajäsen on aktiivinen ja asiallinen Laura Kaattari. Hän ajattelee omilla avioillaan ja uskaltaa tehdä sen minkä oikeaksi tuntee.

Kullervo Niemelä jatkaa kaupunginhallituksessa ja olen saanut sen kuvan, että hän yksi keskeimpiä Raili Myllylän aisankannattajia. Kullervo Niemelä valittiin uudeelleen myös Jokilaaksojen poliisisasian neuvottolukuntaan. Ehkä ansioidensa perusteella, sillä hän esti Erkki Ahon asiain käsittelyn poliisiasiain neuvottelukunnassa. Katso
Kullervo Niemelän varajäsen on Raution kyläaktivisti Sari Hihnala, jonka toiminnasta on vain myönteistä sanottavaa.

Tarmo Hihnala on asiallinen, mutta tiukkapipoinen kaupunginhallituksen jäsen, jolla on vielä paljon opittavaa. Hänen varajäsenensä on Juhani Tolonen, joka minun havaintojeni mukaan tukeutuu Raili Myllylän tukijoukkoihin. Muistan aina sen, kun jäähalliasiaa ajettiin Kalajoella ja oli yksi aktiivinen taustahenkilä asiassa. Juhani Tolonen oli tuolloin Kalajoki-lehden toimittajana. Harvoin olen saanut niin paljon sontaa selkääni kuin Tolosen kirjoituksissa.

Kokoomuksen johtotähti Kalajoella on Hanna Saari, joka toimi aikanaan sihteerinäni, kun olin ITC Finland Oy:n toimitusjohtajana. Hanna Saarella on erinomainen kielitaito, mutta muuten olen menettänyt luottamukseni hänen täysin. Ehdin jopa unohtaa PR-talojen aikaiset Hannan työt, mutta ne nousivat uudelleen pintaan mustissani, kun kuulint Hanna Saaren välistä vedosta paikkaneuvotteluissa, joissa hän kesken neuvottelujen teki koalitiosopimuksen Pro Kalajoen, Kristillisten ja SDP:n kanssa. Tämä on teko jota en koskaan unohda ja todistaa muillekin sen, että Hanna Saari ei ole luottamuksen arvoinen ihminen. Mielistelemälläkin saa paikkoja. Hanna Saaren varajäsen Tapani Ojala, joka on ajoittain asiallinen henkilö, mutta en koskaan tulisi antmaan hänelle ääntäni yhteisten asioiden hoidossa. Sen osoittaa mm. viime valtuustossa operoitu epäonnistunut Alpo Murtoniemen kaatoyritys.

Vasemmistoliiton Juha Tuliniemi sai paikkansa kaupunginhallituksen vihreiden Hanna Halmeenpään äänillä. Juha Tuliniemi on osoittanut minun silmissäni asialliseksi ja hyväksi kaupunginhallituksen jäseneksi. Tuliniemen varajäsen on Eero Kinare, jonka toiminnasta minulla ei ole kielteistä sanottavaa.

Vasemmistoliiton Sirkka Alho on Vasemmistoliiton johtotähti, jolla on tietoa ja taitoa vaikka muille jakaa. Hän on osallistua ja osaava kaupunginhallituksen jäsen, mutta minua hieman äirinnyt hänen aktiivinen oman ja oman puolueensa liian voimakas esiintuominen.
Vihreiden Hanna Halmeenpää on vihreiden ja vasemmistoliiton koalition seurauksena saanut varajäsenen paikan. Hanna Halmeenpää on tullut tunnetuksi aktiivisena vihreänä henkilönä, joka on kielitaitoinen ja asioihin perehtyvä. Hän ei kuitenkaan ole mikään ”vihreä hörhö”, vaan jopa varteenotettava haastaja seuraavissa eduskuntavaaleissa nykyiselle oululaiselle kansaneudstajalle. Olisin toivonut, että iso koalitio olisi onnistunut jolloin Hanna Halmenpäälle olisi voitu taata vankempi kasvualusta isompiin tehtäviin eli asioihin perehtyminen olisi voinut tapahtua asioiden keskipisteessä ison pöydän ääressä.

Pro Kalajoen Jorma Untinen on minulle Jorma ”Juudas” Untinen ja se johtuu ison koalition tordetoinnista oman etunsa takia. Tämä on asia, jota en voi koskaan antaa anteeksi Jorma Untiselle, joka menetttelyllään paljasti sen, minkä äänestäjät näyttävät huomanneen jo aikoja sitten, koska Untisen äänimäärä on pudonnut vaaleista toiseen puolella. Jos seuraavissa vaaleissa kehitys jatkuu niin Pro Kalajoesta on tullut Pro Untinen eikä ääniä enää kerry tarvittavaa määrää.
Untisen varahenkilö on Vuokko Saari, jonka olen oppinut tuntemaan jopa lapsesta asti ja sukujuuret puhuvat vankan asiallisen ja oikeudenmukaisen toiminnan puolesta.

Perusturvalautakunta

puheenjohtaja Alpo Murtoniemi kesk., varajäsen Juha Alajoki
varapuheenjohtaja Esko Valikainen kok. , varajäsen Nino Passi
jäsen Ritva Mäntymäki kesk., varajäsen Julianna Rotanne
jäsen Eeva-Liisa Heikkilä kesk. varajäsen Eija Hanhineva
jäsen Tuomas Nevalainen kesk., varajäsen Seppo Rasmus
jäsen Terttu Myllylahti kesk., varajäsen Aija Tilvis
jäsen Matti Peltola kesk., varajäsen Päivi Tilvis
jäsen Päivi Alho vasemm., varajäsen Hannu Lahti vihreät
jäsen Ismo Tallila Pro Kalajoki, varajäsen Sakari Kärjä

Perusturvalautakunta on minun mielestäni kaikkein keskeisin lautakunta ja sen puheenjohtajalla on erittäin tärkeä ja vaativa tehtävä. Esko Valikainen hoiti edellisellä kaudella puheenjohtajan tehtäviä minun mielestäni kouluarvosanalla 8+. Keskustalle eivät suhteellisuuden mukaan olisi kuuluneet kaikki lautakuntien puheenjohtajuudet eikä tämänkään lautakunnan puheenjohtajuutta pysytty ryöstämään takaisin kokoomukselle hyvistä yrityksistä huolimatta ja vielä keskustan valtuustoryhmän johtavien henkilöiden suosiollisesta avutuksesta huolimatta. Henkilövaali on salainen äänestys, mutta uskon tietäväni nuo neljä keskustalaista valtuutettua, jotka salaisessa vaalissa lipesivät kokoomuksen taakse. Minä en voinut hyväksyä menettelytapaa. Jos ryhmänjohtajien kokouksessa olisi esitetty salainen suunnitelma, niin olisin voinut harkita asiaa, mutta en tällaisen ala-arvoisen, ei hyväksyttävän menettelyn avulla.

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja Juha Nivala kesk., varajäsen Eija Pahkala
varapuheenjohtaja Veli Ainali kd., varajäsen Tapio Heikkinen
jäsen Laura Kaattari kesk., varajäsen Oskari Tuura
jäsen Juhani Tolonen kesk., varajäsen Elisa Siipola
jäsen Eeva Salmela kesk., varajäsen Juha-Matti Latukka
jäsen Sari Alajoki kesk., varajäsen Airi Tuomisalo
jäsen Ossi Rautakoski kesk., varajäsen Tuomas Kupari
jäsen Tiina-Sisko Alho kok. varajäsen Tiina Lähdemaa
jäsen Jenni Tuliniemi vsl., varajäsen Heli-Leena Yli-Parkas.

Valtaapitävillä oli vaikeuksia sijoittaa Juha Nivala muulle paikalla kuin entiselle paikalleen eli sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi. Juhan tietotaidon kannalta olisi ollut parempi sijoittaa Juha sellaiseen tehtävään jossa hän olisi saanut uusia perehtymisalueita. Nähtävästi keskusta on katsonut, että Juha Nivala ei kuulu kehityskykyisiin poliitikkoihin. Sivisyslautakunnan varapuheenjohtajan toimii kristillisten Veli Ainali. Tässä Ainalin vastauksen Kalajokiseudun kyselyyn. Vertailuna Erkki Ahon vastaukset samoihin kysymyksiin.

Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja Mikko Rahja kesk.,m varajäsen Ritva Mäntymäki
varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää vihreät, varajäsen Heidin Anttila vsl
jäsen Aulis Vuotila kesk. Varajäsen Tomme Pöyhtäri
jäsen Jani Kurikkala ps. , varajäsen Jari Väli-Klemelä
jäsen Aila Siirilä kesk., varajäsen Kai Rahkola
jäsen Juha Yrjänä kok. varajäsen Helena Tilus
jäsen Timo Suni sdp., varajäsen Mikko Lauri
jäsen Päivi Tilvis kesk., varajäsen Matti Peltola
jäsen Sari Hihnala kesk., varajäsen Tuija Alahimanka

Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja Heikki Oja kesk., varajäsen Timo Tuorila
varapuheenjohtaja Vuokko Hilli pro Kalajoki, varajäsen Vuokko Saari
jäsen Jaana Männistö kesk., varajäsen Kaarlo Isokääntä
jäsen Lek Pernu ps., varajäsen Agnesa Vähäsarja
jäsen Seppo Hihnala kesk., varajäsen Maija Rahkola
jäsen Niko Siironen vsl., varajäsen Mikko Ulvi vihreät
jäsen Hannu Heikkilä kesk., varajäsen Olli Pahikainen

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Anu Prittinen kesk., varajäsen Eeva-Liisa Heikkilä
varapuheenjohtaja Mari Niemeä pro Kalajoki, varajäsen Kari Tilus
jäsen Kauko Hukka vsl., Kirsti Limnell
jäsen Hilkka Koskela kd., Tiina Heikkinen
jäsen Heli Vuorinen kok., Jukka Kärjä
jäsen Heikki Nygård sdp, Hannu Lahti vihr.
Jäsen Reijo Karjalainen ps., Ari Keronen.

Keskusvaalilautakunta

puheenjohtaja Hanna Nikupaavo kesk. , Vuokko Pöyhtäri
varapuheenjohtaja Lassi Suni kok., Tapio Ojala
jäsen Pekka Väre Pro Kalajoki, Hannu Junttila sdp
jäsen Ilpo Ikäheimo vihr., Esko Lindström vsl.
Jäsen Eila Peltola kd., Paula Nikula kd.

Ei kommentteja: