maanantai 21. joulukuuta 2009

Sikahyvää Joulua!


Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt joka toiselta eläinaktivistien julkisuuteen nostamista sikatiloista laiminlyöntejä. Jaostopäällikkö Taina Mikkonen kertoo, että alustavien selvitysten mukaan laiminlyönnit liittyvät muun muassa karsinoiden siisteyteen ja kuntoon. Osasta tapauksia ilmoitetaan eläinsuojelulain perusteella poliisille. Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi videoita 32 sikatilalta. Ministeri Anttila myönsi, että nyt julkisuudessa olleita ongelmia ei pitäisi esiintyä suomalaisilla sikatiloilla lainkaan. Ministeri kuitenkin muistutti, että suurimmalla osalla Suomen noin 2 350 tilasta asiat ovat kunnossa.

Maa- ja metsätalousministeriö seilaa Sirkka-Liisa Anttilan johdolla sikakriisistä toiseen. Nyt puhuttavat eläinsuojelurikoksista saatavat rangaistukset. Hämäläinen mies selvisi syksyllä 420 euron sakoilla, kun hänen navetastaan löytyi 62 kuollutta sikaa elävien joukosta, kertoo Aamulehti.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt reilut 250 000 euroa valtionavustusta sianlihan imagon parantamiseksi, kertoi Ylen A-Studio. Tuki myönnettiin tv-ohjelman mukaan huhtikuussa Satafood Kehittämisyhdistykselle, mutta varsinaisesti markkinointiin tähtäävän hankkeen taustalla on Suomen Sikayrittäjät -yhdistys. Ylen tietojen mukaan Suomen Sikayrittäjät -yhdistys päätti hakea tukea sen jälkeen, kun sikojen huonot kasvatusolosuhteet tulivat ensimmäistä kertaa julkisuuteen pari vuotta sitten. Lisäksi yhdistys on jättänyt vajaa kaksi kuukautta sitten ministeriölle hakemuksen, jossa anotaan vielä reilut 440 000 euroa tukea ensi vuodeksi.
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk) ei suostunut kommentoimaan tapausta.

Juice Leskinen - Sika
http://www.youtube.com/watch?v=KnE4Jmv8Fto

lauantai 12. joulukuuta 2009

Lautakasagate – JSN

Pääministeri Matti Vanhasen omakotitalon rakentamisessa käytetyistä laudoista syntyi julkinen keskustelu, kun YLE TV2 lähetti lokakuussa "Silminnäkijä"-ohjelmassa tarkastelun mahdollisesta vaalirahoituksen väärinkäytöstä. Nimettömän lähteen mukaan oli aihetta olettaa Vanhasen saaneen lahjuksia. Asiasta kehkeytyi monitahoinen julkinen teema, missä varsinkin ohjelman tekijät joutuivat ottamaan syytöksiä vastaan. Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) on selvittänyt tapausta.
Tutustu Julkisen sanan neuvoston päätöksiin. Päätösten johdosta JSN:n puheenjohtaja Pekka Hyvärinen (oheisessa kuvassa) erosi toimestaan.

4193/YLE/09, 4199/YLE/09

Julkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.

Kantelut 1. ja 11.10.2009
Kuisma
pyytää neuvoston kannanottoa kysymykseen, onko mainitussa ohjelmassa rikottu Journalistin ohjeiden 8. kohtaa "Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen" ja perustelee pyyntöään sillä, että asialla on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä.

Hämäläisen mukaan julkisesti rahoitettu Yle ottaa osaa vahvasti puoluepolitiikkaan väitteillä, joita se ei ole osoittanut todeksi. Laman kriittiseen aikaan sijoitettu poliittinen kädenvääntö Sdp:n taustavoiman Ylen ja Keskustan välillä on hyvin tuomittavaa. Kantelija näkee kuvioissa seuraavan hallituskumppaninkin Sdp:lle, sillä Kokoomus on jätetty liki totaalisesti syrjään tästä farssista. Kyse on vahvasta populistisesta politiikan teosta eikä tiedottamisesta.

JSN:n aiheen rajaus ja tarkentavat kysymykset Ylelle 22.10.2009

JSN rajaa kanteluiden käsittelyn ohjelman osuuteen, jossa käsiteltiin väitettä rakennustarvikkeista. Mitkä olivat motiivit ohjelman ajoitukselle juuri ennen eduskunnassa käytyä luottamuslausekeskustelua ja sitä seurannutta äänestystä? Oliko taustalla yritys kaataa pääministeri, kuten Matti Vanhanen on väittänyt? Oliko taustalla puoluepoliittisia motiiveja, kuten toisessa kanteluista arvellaan? Miksi ohjelma oli sijoitettu TV2:lle eikä ohjelman toimittajan kotikanavalle TV1:lle?

Suurin osa ohjelman väitteistä perustui avoimiin haastatteluihin ja dokumentteihin. Rakennustarvikeväite perustui nimettömään suulliseen lähteeseen. Pyydämme täsmentämään ja avaamaan lähdeaineiston sisältöä. Emme luonnollisestikaan edellytä lähteen paljastamista. Oliko toimituksella käytettävissään yksi henkilölähde vai useampia? Entäpä mahdolliset dokumentit? Kuinka toimitus varmisti lähteen motiivit? Otettiinko huomioon se, että mahdollinen lahjusrikos on vanhentunut, jolloin lähteen lupaus todistamisesta oikeudessa jää katteettomaksi?

Täsmennettiinkö Matti Vanhaselle, että Silminnäkijässä mainittu haastattelupyyntö koski myös väitettä rakennustarvike-erästä?

Yleisradion vastaus 1.11.2009

Osaamiskeskuksen päällikkö Jyrki Richt toteaa vastauksessaan, että JSN rajaa kanteluiden käsittelyn "ohjelman osuuteen, jossa käsitellään väitettä rakennustarvikkeista". Tässä osuudessa todettiin seuraavaa: "Törmäämme äärimmäisen arkaluontoiseen asiaan. Saamme lausunnon, jonka mukaan Vanhaset eivät ole itse maksaneet kaikkia rakennustarvikelaskujaan. Pitävä näyttö löytyy varsin kalliista rakennustarvike-erästä, jonka Nuorisosäätiölle kerrostaloja urakoiva rakennusliike toimitti. Toimen nimenomainen tarkoitus oli edesauttaa yrityksen jatkohankkeita säätiön tulevissa kohteissa. Ylimääräinen materiaalilasku liitettiin työmaakuluihin - sen Nuorisosäätiön vuokralaiset maksavat vuokrissaan."

Vaikka julkinen keskustelu on keskittynyt juuri tähän osuuteen, Richt korostaa, että ohjelma muodostaa kokonaisuuden, jossa ohjelman pääosa tekee ymmärrettäväksi ja loogiseksi myös ohjelman loppuosassa esitetyn tiedon, johon JSN nyt rajaa vastauspyynnön alueen.

Ajoitus ja motiivit

"Silminnäkijä: Matin talot" käsitteli Nuorisosäätiön rakennuttamistoimintaa ja siihen liittyviä käytäntöjä. Ohjelman toimittaja oli tutkinut aihetta vuoden 2008 syksystä alkaen. Aineistoa oli kerätty eri lähteistä (ARA, RAY, PRH, eri rakennusviranomaiset, kiinteistörekisterit) ja käyty lukuisia taustakeskusteluja. Vuoden 2008 loppupuolella asiakirja-aineiston analysoimiseksi projektiin kiinnitettiin KHT-tilintarkastaja.

Toimittaja teki työtään oman toimen ohella. Ylen ajankohtaisjournalismin osaamiskeskuksen vastaavana tuottajana hän vastaa ns. A-studio -ohjelmaperheen ohjelmista ja henkilöstöstä. Osaamiskeskukset tuottavat ohjelmia kaikille tv- ja radiokanaville sekä Ylen Uusille palveluille, joten henkilöstö ei kuulu organisatorisesti mihinkään "kotikanavaan". Tuottajat ja muu henkilöstö voivat työskennellä tarpeen mukaan mille kanavalle tahansa.

Toukokuussa 2009 päätettiin, että Nuorisosäätiöstä tehdään ohjelma TV2:n Silminnäkijä -sarjaan, ja se sijoitetaan syyskauden alkuun. Elokuun 10. päivänä sovittiin, että "Silminnäkijä: Matin talot" lähetetään 12.10.2009. Ohjelman kuvallinen materiaali ja haastattelut oli koottu 17.9.2009 mennessä. Samana päivänä Suomen Keskusta tiedotti Matti Vanhasen presidentinvaalikampanjan rahoituksesta ja mm. Nuorisosäätiön antamasta vaalirahoituksesta. Nämä tiedot ja muuta Nuorisosäätiön vaalirahoitukseen liittyvää tietoa oli Richitn mukaan Silminnäkijän toimittajalla ollut tiedossaan jo maaliskuusta lähtien.
Syyskuun 20. päivänä tiedotusvälineet kertoivat laajalti Nuorisosäätiön vaalirahoituksesta. Jo samana päivänä päätettiin Richtin mukaan puhelinneuvottelussa aikaistaa Silminnäkijän suunniteltua lähetyspäivää siten, että ohjelma lähetettäisiin 28.9.2009, joka oli ensimmäinen mahdollinen valmistumispäivä. Aikataulumuutos tehtiin Ylen järjestelmiin 21.9.2009. Aikaistaminen johtui siitä, että ohjelmalle jäisi kiihtyvässä tietovirrassa vielä uutta ja ajankohtaista kerrottavaa - oli pelättävissä, että muut mediat ennättäisivät selvittää ja kertoa jo nekin tiedot, jotka Silminnäkijä oli hankkinut.

Vasta 24.9.2009 klo 13.53 Valtioneuvoston tiedotusyksikkö julkisti tiedon maan hallituksen päätöksestä antaa tiedonanto vaalirahoituksesta eduskunnalle seuraavalla viikolla. Tällöin toimitus ei lähtenyt uudelleen arvioimaan tai muuttamaan lähetysaikataulua, koska tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut tehdään yksinomaan journalistisin perustein.

"Silminnäkijä: Matin talot" -ohjelmassa on ollut kyse klassisesta tutkivasta journalismista, jota on toteutettu journalistin ohjeiden mukaan. Ohjelman tarkoituksena on ollut kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta - Nuorisosäätiön rakennuttamistoiminnasta ja sen entisen johdon toimista -mihin yhtenä yksityiskohtana liittyi tieto rakennustarvike-erän lahjoituksesta. Ohjelmalla ei ole ollut mitään puoluepoliittista motiivia eikä sen taustalla ole yritystä kaataa pääministeri. Journalismi paljastaa ja kritikoi vallanpitäjien toimia lähtökohtanaan vahtikoirarooli ja läpinäkyvyys, ei puoluepoliittinen valtapeli. Tiedonvälittäjän tehtävä yleensäkin on selvittää yhteiskunnallisesti merkittäviä kysymyksiä ja niiden taustoja.

Totuudenmukaisuus

Kyseistä rakennustarvike-erää koskevat tiedot on Ylen vastauksen mukaan saatu suuren rakennusyrityksen johtotehtävissä toimineelta henkilöltä. Hänen esittämänsä tapahtumaselostus oli yksityiskohtainen, asiantunteva ja perustui omakohtaiseen tekemiseen. Lähde oli itse hyväksynyt laskun rakennusyrityksen tilaamasta puutavaraerästä, jota ei ollut käytetty yhtiön omilla työmailla, vaan joka oli tarkoitettu Nuorisosäätiön silloiselle puheenjohtajalle Matti Vanhaselle. Lasku oli alemman tason käsittelyssä jäänyt valtuuksien puuttuessa hyväksymättä. Yle tarkentaa, että laskun hyväksyminen tapahtui tämän vuosikymmenen alussa. Lähteelle esitetty syy hyväksyä lasku - jotta yritys jatkossakin saisi Nuorisosäätiöltä urakoita - oli sinä ajankohtana looginen. Asian hänelle esitteli henkilö, jolla oli läheiset suhteet Nuorisosäätiön silloiseen puheenjohtajaan Matti Vanhaseen.

Tehdyn ratkaisun myöntäminen vielä nyt jälkeenpäin on lähteelle kiusallista, koska laskun hyväksyminen rakennusyrityksen kuluksi ei ollut vastannut todellista tilannetta - siksi lähde halusi pitää henkilöllisyytensä salassa. Richtin mukaan tapahtumakuvausta käytiin läpi useaan kertaan vuoden aikana. Lähteen itsestään ja toimistaan kertomat asiat pitivät tarkistettaessa paikkansa. Kertomuksen uskottavuuden sinetöi lähteen allekirjoittama sitoumus tulla oikeuteen todistamaan kertomuksensa oikeaksi, mikäli Yleä tai sen palveluksessa olevia henkilöitä vastaan kohdistetaan oikeustoimia. Tällainen sitoumus on myös Ylen sisäisten toimintaohjeiden mukainen ehdoton edellytys sellaisen tiedon julkaisemiselle, joka perustuu yksinomaan tai pääosin nimettömän lähteen kertomukseen.

Lähteen kertomuksen pitävyys varmistui Ylen vastauksen mukaan osin myös toista kautta. Kyseinen puutavaraerä on jäljitettävissä Nuorisosäätiön tietylle työmaalle, missä työntekijöille oli kerrottu kyseessä olevan "Vanhasen laudat", joihin ei saanut koskea ja jotka odottivat poiskuljetusta. Kyse on kuitenkin ns. toisen käden tiedosta.

Rakennustarvike-erästä on keskusteltu myös erään Nuorisosäätiön edustajan kanssa. Asian epäsuora myöntäminen - (ko. henkilö käytti ilmaisua "ei savua ilman tulta") - ja Nuorisosäätiön edustajan käsitys tapahtuma-ajankohdasta tukevat alkuperäislähteen kertomusta. Kyseinen Nuorisosäätiön edustaja ei Richtin mukaan toistaiseksi ole valmis astumaan julkisuuteen.

Kirjallista dokumenttia rakennusliikkeen suorittamasta maksusta ei ole ollut käytettävissä. Sen ottaminen esille rakennusyrityksen kirjanpidosta nyt jälkeenpäin vaatisi Ylen vastauksen mukaan poliisivaltuudet.

Yle vastaa, että kokonaisuudessa tiedon luotettavuusarviointi ei ole kvantitatiivista ja mekaanista vaan laadullista. Myöskään Journalistin ohjeet eivät edellytä jotain tiettyä lähteiden lukumäärää. Puutavaralaskutietoa harkittaessa otettiin huomioon myös laajempi kokonaisuus ja viime aikana paljastunut vaalirahoitusta koskeva yleinen käytäntö. Tätä taustaa vasten arvioituna lähteen kertoma tieto puutavaraerästä oli looginen ja ymmärrettävä, mikä puolsi asian julkaisemista.

Motiivit ja rikoksen vanhentuminen Toimittaja löysi lähteen omien taustaselvitystensä perusteella. Vuoden ajan kestäneen yhteydenpidon aikana kävi ilmi, ettei lähteellä ollut minkäänlaisia poliittisia tarkoitusperiä. Hän ei ole oman kertomansa mukaan koskaan osallistunut poliittiseen toimintaan tai ollut minkään puolueen jäsen, eikä tällaisiin tietoihin törmätty toimittajan tekemissä journalistisissa taustaselvityksissäkään. Lähde ei Ylen vastauksen mukaan myöskään edellyttänyt tahi kiirehtinyt mahdollisen ohjelman tekemistä tästä tai muista kertomistaan Nuorisosäätiön rakennuttamiseen ja yleensäkin rakennusalan sisäpiiriin kuuluvista asioista.

Motiiviksi varmistui ajan mittaan tavallisen kansalaisen kriittinen näkökulma politiikan syvävirtoihin, joista alkoi tulla tietoja toukokuussa 2008. Lähde ei ole kertomansa mukaan ollut asiasta yhteydessä muihin tiedotusvälineisiin eikä tarjonnut tietojaan muille journalisteille. Kertomastaan lähde ei ole hyötynyt millään tavalla, pikemminkin päinvastoin. Ottamalla riskin henkilöllisyytensä paljastumiseen, hän vaarantaa uransa ja yksityisyytensä.

Ohjelman tarkoitus ei ollut paljastaa mahdollista rikollista toimintaa, vaan antaa yleisölle tietoa ja aineistoa säätiössä ja sen liepeillä olleiden käytäntöjen ja säätiön päättäjien toiminnan arvioimiseksi. Ohjelma ei Richtin mukaan nimeä mahdollisia rikoksia eikä pohdi vanhentumisaikoja. Se, että lähde sitoutuu valaehtoisesti todistamaan kertomuksensa oikeaksi oikeudessa, liittyy mahdolliseen kunnianloukkausoikeudenkäyntiin Ylen palveluksessa olevia henkilöitä vastaan. Lähteen allekirjoittama sitoumus on edelleenkin voimassa ja toimeenpantavissa vuoden kuluessa ohjelman esittämisestä lähtien. Lähde ei allekirjoittanut sitoumusta hetken mielijohteesta vaan tarkkaan harkittuaan ja neuvoteltuaan asianajajansa kanssa. Vastaavanlainen sitoumus käsitettiin yleisesti hyväksytyksi käytännöksi esim. Helsingin Sanomien uutisoidessa Veikkauksen toimitusjohtajan ns. käpälöintitapauksesta vuonna 2001 ja Nelosen uutisten dopingpaljastuksissa keväällä 2008.

Samanaikainen kuuleminen

Haastattelupyynnöt kaikille ohjelmaan pyydetyille henkilöille tehtiin Ylen vastauksen mukaan avoimesti. Tämä koskee myös Matti Vanhasta. Vanhaselle haastattelupyyntö lähti sähköpostitse 31.8.2009 klo 17.58. Pyyntö osoitettiin annetun ohjeen mukaan Valtioneuvoston kansliaan tiedotuspäällikkö Asko Mattilalle sekä tiedoksi pääministerin sihteerille Ritva Larilahdelle. "Haastattelupyyntö päämin. Vanhaselle" - viesti kertoo lyhyesti tulossa olevan ohjelman sisällön sekä sen lähetysajankohdan. Tämän jälkeen todetaan: "Koko hankkeen kantava voima (aina vuoteen 2003 asti) on ollut Matti Vanhanen - säätiön rakennustoiminta laajeni juuri hänen puheenjohtajakaudellaan ja peruslinjaukset tehtiin silloin. Olisin kiinnostunut saamaan vastauksia myös kysymyksiin, mitkä ovat olleet työn motiivit ja onko säätiön rakennuttamistoiminnalla ollut yhteyksiä tai mitä hyötyä siitä on mahdollisesti ollut Vanhasen omiin yksityisiin talonrakennusprojekteihin."

Valmiiksi formuloituja haastattelukysymyksiä ei haastattelupyyntöä tehtäessä ole tapana esittää. 15 minuutin mittaiseksi mahdolliseksi haastatteluajankohdaksi tarjotaan viikkoja 37 ja 38. Pyyntöön ei Richtin mukaan koskaan vastattu. Koska oli luultavaa, että rakennustarvikkeista saattaisi tietää myös rakennuslupahakemuksiin merkitty Merja Vanhanen, oltiin myös häneen yhteydessä. Puhelimitse 4.9.2009 tavoitettu Merja Vanhanen kieltäytyi kuitenkin vastaamasta kysymyksiin.

Yhteenvetona Richt toteaa, että "Silminnäkijä: Matin talot" -ohjelma on tehty journalistisin perustein ilman poliittisia motiiveja. Ohjelman kaikki asiatiedot pitävät paikkansa. Tiedot on koottu monipuolisesti, aineisto on läpikäyty huolellisesti ja tarkalla lähdekritiikillä. Harkintansa jälkeen toimitus on päättänyt julkaista myös puutavaraerää koskevat tiedot tukeutuen Journalistin ohjeisiin ja Ylen Ohjelmatoiminnan säännöksiin sekä yhtiön sisäisiin toimintaohjeisiin koskien nimettömiä lähteitä ja lähdesuojaa. Kyseessä on ollut yhteiskunnallisesti merkittävä tieto, joka on auttanut kansalaisia arvioimaan julkista vallankäyttöä. Kritiikin kohteeksi joutuneelle on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ylen sisällä ohjelma on ennen ulosajoa läpikäynyt sekä tuottajan ja osaamiskeskuspäällikön että vastaavan ohjelmatoimittajan katselun ja tarkistuksen ja saanut julkaisuluvan. Täten Silminnäkijä ei ole Richtin vastauksen mukaan miltään osin rikkonut hyvää journalistista tapaa.
Yleisradio on luovuttanut JSN:n käyttöön myös kopion lähteen valaehtoisesta sitoumuksesta todistaa oikeudessa. Lähteen paljastavat tiedot on jo Ylessä poistettu kopiosta.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Journalistilla on oikeus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa. Toimituksen on kunnioitettava tätä periaatetta. (JO 14). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (21).

Ohjelma perustui lähes kokonaan avoimiin haastatteluihin, asiakirjoihin ja journalistisiin johtopäätöksiin. Neuvosto ottaa ratkaisussaan huomioon koko ohjelman, mutta päähuomio kohdistuu nimettömän lähteen käyttöön.

Julkisen sanan neuvosto pitää riittävinä Ylen vastauksia, jotka koskevat ohjelman lähettämisajankohtaa, motiiveja ja lähetyskanavaa. Yle on näiltä osin toiminut journalistisen päätösvaltansa puitteissa ja pitänyt kiinni toimituksellisesta riippumattomuudestaan. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä ja erittäin tärkeä.

Julkisen sanan neuvosto ei voi käytettävissä olevin keinoin arvioida lähteen kertomuksen luotettavuutta. Tällainen arviointi voi tapahtua vain suullisessa ja välittömässä kuulemisessa, eikä tähän ole mahdollisuutta. Siten Julkisen sanan neuvosto ei voi ottaa kantaa väitteen totuudenmukaisuuteen.

Julkisen sanan neuvosto arvioi sitä, onko Yle suhtautunut lähteeseen kriittisesti, pyrkinyt tarkastamaan väitteen todenperäisyyttä muilla keinoin sekä tarjonnut mahdollisuutta samanaikaiseen kuulemiseen. Ylen vastauksesta selviää, että lähteen mahdolliset poliittiset kytkennät sekä muu tausta on selvitetty mahdollisen vahingoittamistarkoituksen toteamiseksi. Tämän lisäksi lähteen antamia tietoja on pyritty tarkastamaan muilla keinoin.

Yle ei ole luvannut lähteelle täydellistä lähdesuojaa, vaan häneltä on pyydetty kirjallinen suostumus lähdesuojan murtamiseen mahdollisessa kunnianloukkausoikeudenkäynnissä. Tässä oikeudenkäynnissä lähteellä olisi ollut velvollisuus pysyä totuudessa. Lähdesuojan merkityksen huomioon ottaen Julkisen sanan neuvosto pitää hyväksyttävänä sitä, että lähteelle on luvattu suoja aina oikeudenkäyntiin asti. Lähdesuoja menettäisi merkityksensä kokonaan, jos sen pystyisi murtamaan tekemällä kantelun neuvostolle.

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Ylen esittämä väite on vakava. Julkisen sanan neuvoston mielestä ohjelmassa olisi ollut hyvä esittää lisää yksityiskohtia väitteen tueksi. Kuitenkin neuvoston mielestä Ylellä on ollut omien taustaselvitystensä perusteella riittävät syyt uskoa väitteen todenperäisyyteen.

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota samanaikaiseen kuulemiseen. Yle on tehnyt Matti Vanhaselle kirjallisen haastattelupyynnön, jossa on riittävällä tarkkuudella yksilöity, mistä on kyse. Vanhanen ei ole vastannut haastattelupyyntöön. Myös Merja Vanhaselta on pyydetty haastattelua, mutta hän ei ole halunnut vastata kysymyksiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät: Matti Saari (1. vpj.), Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Titta Sinisalo.

Katso
Silminnäkijä Matin talot
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=4&t=&a=7815

Erkin kommentti: Mielestäni Julkisen Sanan Neuvoston päätös on huono, koska se suosii likasankojournalismia. Se ei ole eduksi kenellekään.
Mielestäni reilumpaa olisi ollut ohjelmassa tuoda esiin todistaja omilla kasvoillaan sekä mahdollinen kirjallinen todistusaineisto asiassa. Ei ole kenenkään etu, että asiat jäävät selvittämättä. Ei ole oikein myöskään asettaa henkilöä siihen asemaan, että vain oikeuden kautta voidaan saada aikaan oikea lopputulos. Nyt tilanne jää epäselväksi ja Vanhanen ei halua asiaa oikeuteen, koska hän todennäköisesti häviäisi jutun. Yleltä olisi reilua tuoda todistajat ja todisteet esiin. Siis tarvitaan lautakasagate II.

perjantai 4. joulukuuta 2009

Toteutuksen valvonta


Kahdeksan kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta teki tutkinta- ja selvityspyynnön poliisille 15.6.1999 PR-talojen konkurssivyyhdestä. Nämä kansanedustajat olivat Risto Kuisma Remonttiryhmä, Raimo Vistbacka Perussuomalaiset, Bjarne Kallis Kristilliset, Tapio Karjalainen SDP, Matti Huutola Vasemmistoliitto, Antti Rantakangas Keskusta, Marja-Leena Kemppainen Kristilliset ja Pekka Vilkuna Keskusta. Antti Rantakangas suttasi myöhemmin nimensä tutkintapyynnöstä pois. Näistä henkilöistä kansanedustajana ovat edelleen Raimo Vistbacka, Bjarne Kallis, Antti Rantakangas ja Pekka Vilkuna. Työnne on vielä kesken. Tehtävänne on valvoa, että eduskunnan oikeusasiamies tutkii asiat perusteellisesti ja oikein. Kantelua tutkii eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja ja kantelun diarinumero on 4461.


Tästä on kysymys:

Suunnitelmallinen törkeä rikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/suunnitelmallinen-torkea-rikos.html

Oikeudenkäynti tietämättämme
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeudenkaynti-tietamattamme.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Weckström
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/uusi-konkurssipesa-ja-saattohoitaja.html

Tässä varsinainen kantelu asiasta

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Pyydän kansanedustajia kiirehtimään asian käsittelyä, koska oikeustaisteluni on kestänyt jo lähes 15 vuotta. Se on kohtuuttoman pitkä aika oikeusvaltioksikin mainitussa Suomessa.

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka on tehnyt 30.3.2000 asiassa kuvan mukaisen päätöksenja Korkeimman oikeuden presidentille Pauliine Koskelolle, jonka velvollisuutena on purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden väärät päätökset mahdollisimman pian.

Tiedoksi myös poliisiministeri Anne Holmlundille, joka ei koskaan ole reagoinut minun tutkintapyyntöihini ministerivalansa edellyttämällä tavalla.

Tiedoksi myös oikeusministeri Tuija Braxille, joka on kuitenkin vastannut väistelevästi pariin sähköpostiini.

On aika vaikea toivottaa iloista itsenäisyyspäivää, kun kansalaisilla ei ole oikeusturvaa Suomessa.

Kalajoella 4.12.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

tiistai 24. marraskuuta 2009

Arvoisa Tasavallan Presidentti Tarja Halonen,tiedoksi Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo

Arvoisa Tasavallan Presidentti, olen kääntynyt lukuisia kertoja puoleenne ja pyytänyt Teidän apuanne poliisin, syyttäjien, asianajajien ja oikeuslaitoksen rikollisen toiminnan selvittämiseksi. Olette kaksi kertaa vastannut minulle. Ensimmäisen kerran vastasitte 13.5.1996. Vastaus on kuvassa. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirtä kuvan päällä.

Toisen kerran vastasitte 30.3.2000. Silloin vastasitte seuraavasti:

Olen vastaanottanut 7.3.2000 päivätyn kirjeenne liitteineen. Kun kysymyksessä olevassa tapauksessa viranomaiset ovat ratkaisseet asian voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kun asia ei lainsäädännön mukaan kuulu presidentin toimivaltaan, en katso voivani puuttua asiaan.

Tarja Halonen

Tasavallan Presidentti

Olette 30.3.2000 väittänyt, että viranomaiset ovat ratkaisseet asian voimassa olevan lainsäännön mukaisesti. Valitettavasti väite ei pidä paikkaansa. Voitte itse nähdä kantelustani eduskunnan oikeusasiamiehelle, että väitteenne ei ole totta. Juristina voitte sen helposti ymmärtää katsottuanne eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemäni kantelun. Pyydän, että valvotte kantelun asianmukaisen ja nopean käsittelyn. Kanteluni asianmukainen käsittely palauttaa Suomen lähemmäksi oikeusvaltiota, sillä jokainen kantelussa mainittu päätös on väärä. Päätökset on mainittu kirjeessäni poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle, mikä on osa kantelua. Kaikilla kantelussa mainituilla päätöksentekijöillä on ollut tiedossa se, etteivät väliaikaiset konkurssipesänhoitajat saa lain mukaan myydä kiinteää omaisuutta. Kantelussa on mainittu myös muita törkeitä rikoksia todistusaineistoineen. Keskeinen asia on syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta ja poliisi Raimo Ollilan rikollinen toiminta. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa. Todisteena kuvassa oleva tutkimattajättämispäätös.


Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


Pyydän, että korjaatte 30.3.2000 antamanne päätöksen asiassa perehdyttyänne kanteluuni. Toivon, että ette jää historian kirjoihin maininnalla: rikollisuutta suosinut ja ylläpitänyt Suomen Tasavallan Presidentti Tarja Halonen. Odotan toimenpiteitänne asian johdosta ja toivon, että toimitte niin, että Korkein Oikeus noudattaa Suomen lakia ja purkaa kaikki omat ja alioikeuksien väärät päätökset asioissani. Samalla edellytän, että kaikki rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan niin juridisesti kuin taloudellisestikin.

Kalajoella 24.11.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 4. marraskuuta 2009

Arvoisat europarlamentaarikotPyydän Teitä ryhtymään toimenpiteisiin EU:n kautta jotta voisin saada oikeutta Suomessa. Olen käynyt oikeutta jo 14,5 vuotta saamatta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja esteetöntä rikostutkintaa asioissani. Asiani selviää näistä linkeistä. Ensimmäinen on Youtuben linkki Saattohoitajat, jossa keskeisin asia on esitetty noin kuuden - seitsemän minuutin kohdalla jossa näytetään rikokset todistusaineistoineen. Toivon, että Teillä kiireittenne keskellä on aikaa perehtyä asioihin tarvittavan 15 - 20 minuutin ajan.

PR-talojen markkinoilta poistaminen sisältää yksityiskohtaisen selostuksen todistusaineistoineen ja juridisine argumentoineen asiasta.

Kolmas linkki Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle osoittaa suomalaisen poliisi- ja oikeushallinnon tilan. Mikko Paatero ei ole vastannut minulle kirjeeseeni. Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat. Keskeinen asia on esteellisen syyttäjä Sulo Heiskarin ja esteellisen rikostutkinnan johtajan Raimo Ollilan toiminta. Lähetän tämän kirjeen myös tiedoksi ja toimenpiteitä varten Korkeimman Oikeuden presidentti Pauliine Koskelolle sekä eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniolle.

Youtube Erkki Aho Saattohoitajat
http://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA

Kalajoella 04.11.2009 Erkki Aho

lauantai 3. lokakuuta 2009

Oikeus- ja asianajajamafia


Erkki Aho – oikeus- ja asianajajamafian rikosten kohde

Olen käynyt oikeustaistelua jo 14,5 vuotta Suomessa ja jopa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessakin. Minulla on erittäin vahva käytännön kokemus asioista ja selkeä näkemys ns. suomalaisesta oikeusvaltiosta. Suomessa toimii selkeä oikeus- ja asianajajamafia korruptoituneen poliittisen päätöksentekojärjestelmän apuna. Suomessa oikeuslaitos on alistettu poliittiseen valvontaan. Yhtään tekemääni rikostutkintapyyntöä tai laillisuusvalvojille tekemääni kantelua ei ole tutkittu ja selvitetty asianmukaisesti. Eri oikeusasteissa minulta on estetty todistajien kuuleminen ja kirjallista todistusaineistoani ei ole oikeuden ratkaisuissa otettu huomioon. En ole 14,5 vuoden aikana saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tämä johtuu siitä, että olen avoin, rehellinen, oikeudenmukainen, tasapuolinen ja lainkuuliainen ihminen ja puolustan heikompien oikeuksia. Olen siis uhka valtamafialle. Olen paljastanut asioiden todellisen tilan näillä nettisivuillani. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeutta Suomessa eikä EIT:ssä.

Minut on oikeus- ja asianajajamafian toimesta julkisesti leimattu rikolliseksi ja yhteiskuntaan kelpaamattomaksi yksilöksi. Keskeinen tekijä asioissa on ollut poliisilain alaisuuteen kuuluva henkilö, joka virkauransa alussa saapui yöllä kalajokisen taksin kyydissä Suomen suosituimmalle leirintäalueelle Kalajoella. Hän tunkeutui humalassa yöllä leirintäalueella erään naisen telttaan aiheuttaen toiminnallaan tilanteen, jonka perusteella hän sai elinikäisen porttikiellon leirintäalueelle. Tästä huolimatta hän sai jatkaa virkauraansa päihtyneenä niin työssä kuin sen ulkopuolellakin. Pitkäaikainen lautamies todistaa, että ko. henkilö on toiminut lukuisia kertoja pöhnässä oikeudenistunnoissa. Käydessäni Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla niin siellä poliisitarkastaja tiedusteli oma-aloitteisesti, että onko ko. henkilö vähentänyt jo ryyppäämistään. Olen joutunut kärsimään tämän ko. henkilön rikosten kohteena olemisesta jo 14,5 vuotta. Kyseessä oleva henkilö on mafian suojelukohde ja tärkeä linkki oikeus- ja asianajajamafiassa. Elämäni jatkuvien mafian rikosten kohteena ilman lain suojaa ei ole eikä ole ollut helppoa. Olen kuitenkin selvittänyt totuuden ja ehkäpä historiankirjoitus muistaa minun työni ja tekoni.

Katso
Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-taloudellinen-lama-1990-luvun.html

Koviston konklaavi – salatut sopimukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html

Suomen Pankin rooli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-pankin-rooli.html

Salainen pankkituki – pääkonna Mauno Koivisto
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/salainen-pankkituki-pkonna-mauno.html

Pankin toiminta ja pankkipeli pelurit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankin-toiminta-ja-pankkipelin-pelurit.html

Laman ja rahan pelurit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/12/laman-ja-rahan-pelurit.html

Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa kaupassa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/trke-petos-ja-muita-rikoksia-aktiv.html

Laman syylliset – rikollisille syytesuoja
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/laman-syylliset-rikollisille-syytesuoja.html

Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html

Vakavia ihmisoikeusloukkauksia
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/01/vakavia-ihmisoikeusloukkauksia.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Lama ja oikeus – pankkikriisin jälkiä etsimässä
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/lama-ja-oikeus-pankkikriisin-jlki.html

Miljardien veronkierto oikeuskansleri Jaakko Jonkan päätöksellä
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2008/11/miljardien-veronkierto-oikeuskansleri.html

Järjestäytynyt rikollisuus
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/jarjestaytynyt-rikollisuus.html

Avoin kirje poliisijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Komission puheenjohtajalle Barrosolle
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/01/komission-puheenjohtaja-barrosolle.html

Näin kirjoittaa oikeustaistelija Jorma Uski:

Oikeusturva on retuperällä. Laillisuusvalvojat nukkuvat. Kansalaisten oikeusturva ei ole vain vaarantunut, se on jo romuttunut. Oikeutta saavat vain rikkaat ja roistot, jälkimmäiset valtion varoilla. Tuomioistuinten ”tosiseikkojen perusteella”-perustelut on korvattu mielivallan mahdollistavalla ”kokonaisnäkemyksen perusteella”. Riippumattomat tuomioistuimet eivät riipu enää edes laista eivätkä tuomiot esitetystä näytöstä.

Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio varoitti vuoden 2004 kertomuksessa oikeudenmukaisuudesta: ”lainsäädäntö (kulissit) on kunnossa, mutta yhteinen salaisuus on, että käytäntö on jotain muuta”. Kulissioikeudenmukaisuutta noudattavat myös laillisuuden valvojat. Noin 40 % kansalaisten kanteluista jätetään tutkimatta, oikeusasiamies jätti vuonna 2005 jo 1200 kantelua tutkimatta. Asiaa tutkimatta ”ei ole syytä epäillä” –vastaus kertoo kantelijalle vain sen, että eduskunnan oikeusasiamies pitää häntä valehtelijana; virkamies ei ole voinut syyllistyä kantelijan väittämään tekoon. Oikeusjärjestelmän rappiotila on ollut päättäjiemme tiedossa; se vahvistettiin myös perustuslakivaliokunnan 17.3.2004 eduskunnan auditoriossa järjestämässä tilaisuudessa.

Perustuslakivaliokunnan kutsuma alustaja Pekka Harju totesi: ”On pattitilanne. Lain mukaan pitää olla oikeusturvakeino, mutta sellaista ei ole”. Perustuslakivaliokunta on ainoa taho päättämään laillisuusvalvojien virkatoimien tutkimisesta, mutta se ei ota kansalaisten kirjeitä edes käsiteltäväkseen. Pahasti vuotavaa ”venettä” pidetään pinnalla heittämällä vuosittain muutama tuhat kansalaista reunan yli. Heille ei riitä oikeutta ”oikeusvaltioitten maailmassa”. Viimeinen oikea oikeuskansleri oli Kai Korte, mm. Mauno Koiviston kiroama laillisuuden valvoja. Sen jälkeen sillekin jakkaralle on istutettu valtamafian käskyläisiä.

Ennätyksiä laillisuusvalvonnassa

Lainaan edelleen Jorma Uskia:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 2005 on julkaistu netissä. Kertomuksen tilasto-osio vahvistaa laillisuusvalvonnan keskeisimmän ongelman - kanteluiden määrä kasvaa vauhdilla - edelleen pahentuneen; nyt käsiteltiin 3008 kantelua. Uutena huikeana ennätyksenä on kirjattava EOA:n "ei ole aihetta epäillä" -vastausten suuri määrä, 1200 kpl. Lukuun eivät sisälly tapaukset, jotka tutkittiin ja moitittavaa ei ilmennyt. Tutkimatta tyrmättiin siis n. 40% kaikista kanteluista, määrällisesti kaksinkertainen vuoteen 2004 verrattuna. Ennakointini oli oikeansuuntainen, mutta pahasti alakantissa.

Jos kanteluitten määrän kasvun katsotaan johtuvan kansalaisten parantuneesta tietämyksestä oikeuksistaan ja/tai parantuneista mahdollisuuksistaan valittaa saamastaan kohtelusta, niin on tunnustettava myös se, että ilmeisesti noiden lisäksi on paljon sellaisia tapauksia, joista ei kannella vaikka aihetta ehkä olisikin. Piilevä hallinnon kelvottomuus on siis suurempaa, kuin noitten kantelujen määrästä voisi päätellä.

Tuollaisen kehityksen pysäyttämiseksi perustuslakivaliokunnan olisi syytä selvittää noiden tutkimatta hylättyjen kantelujen taustoja ja perusteita hieman tarkemmin. Ei ainakaan voida todeta ykskantaan noin suuren joukon valehdelleen - valittaneen täysin keksitystä aiheesta - tai niin tietämättömiksi laeista, että valittavat menettelystä, joka ei selvästikään ole lain vastainen.

EOA kylläkin toistuvasti moittii viranomaisia päätöstensä huonosta perustelusta, mutta mikä arvosana pitäisi antaa kansalaisten oikeusturvan toteutumista virkavastuisesti valvovalle EOA:lle, jos kansalaiselle ei kanteluvastauksesta selviä millä perusteella EOA on ratkaisuunsa päätynyt.

Vähimmäisvaatimuksena voitaneen pitää, että EOA ottaisi kantaa edes siihen, onko kantelussa väitetty tekoa tehty. Kanteluvastausten luotettavuutta lisäisi vielä se, jos niistä ilmenisi millä tavoin mahdollinen teko tai sen olemattomuus on todettu sekä EOA:n käsitys, minkä lainkohdan perusteella tekoa ei ole pidettävä virheellisenä. Ainakaan en itse pahoittaisi mieltäni siitä, että EOA ilmoittaisi senkin, millä perusteella kantelussa ilmoitettua lainkohtaa ei voi soveltaa kyseiseen tekoon tai millä tavalla todettu teko ei täytä kyseisen lainkohdan tunnuksia.

Mielenkiintoista on myös se, että noin 15% kanteluista johti toimenpiteisiin, niistä 85% vain käsityksen ilmoittamiseen. EOA ei siis itse osannut ratkaista, onko teko selvästi tai vain mahdollisesti lain vastainen? Toisaalta hän vakuuttaa, että hänen kanteluvastauksensa eivät tule oikeusvoimaiseksi ja että poliisilla on tutkintavelvollisuus kun on syytä epäillä. Tulkintaoikeuskin kuuluu EOA:n mukaan tuomioistuimelle.
Jos EOA ei saata havaitsemaansa ilmeisesti virheellistä menettelyä toimivaltaisten elinten tutkittavaksi, niin salaako hän tietoonsa tulleen mahdollisen virkarikoksen ja käyttääkö hän - EIT:lle antamansa todistuslausunnon vastaisesti - muille viranomaisille ja erityisesti tuomioistuimille kuuluvaa ratkaisuvaltaa päättäessään, ettei teko anna aihetta enempiin toimenpiteisiin?

Maallikon päättelykyvyllä AEO Ilkka Raution 2003-kertomuksessa varoittama "kulissioikeudenmukaisuus" ... lainsäädäntö (kulissit) on kunnossa, mutta yhteinen salaisuus on, että käytäntö on jotain muuta." on hallintoviranomaisten eduskunnan säätämien lakien yli ja ohi harjoittamaa todellisuutta, ja että nimenomaan laillisuusvalvojat ylläpitävät tuota länsimaista oikeusmukaisuutta pilkkaavaa kulissia.

Mutta mitä pitää ajatella Suomen perustuslain mukaisesta kansanvallasta ja ylipäätään perustuslain noudattamisesta, kun epäkohdasta täysin tietoiset "oikeutta ja totuutta" noudattamaan velvoitetut kansanedustajat - erityisesti perustuslakivaliokunnan jäsenet - vuosi vuoden perään järjestelmän toimivuutta kehuen hyväksyvät kansalaisten oikeusturvaa pilkkaavan lumevalvonnan?

Katso
Laillisuusvalvonnan rappiotila
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/laillisuusvalvonnan-rappiotila.html

Perustuslakivaliokunta ja satukertomukset
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/perustuslakivaliokunta-ja.html

Keskustalaislestadiolainen toiminta

Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Natura ja vaiettu valtiosalaisuus
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/natura-2000-vaiettu-valtiosalaisuus.html

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/menettik-kallan-karit-itsehallintonsa.html

Natura ja Life-rahoitus
http://naturansalat.blogspot.com/2009/04/natura-2000-ja-life-rahoitus.html

Natura on Suomen suurin ATK-rikos
http://naturansalat.blogspot.com/2009/04/natura-on-suomen-suurin-atk-rikos.html

Huomautus- ja vaatimusteksti
http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

Ahon rehellisyys leimataan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Kalajoen työvoimatoimiston "laho" päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kalajoen-tyvoimatoimiston-laho-pts.html

Starttiraha katkaistiin kostona
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/starttiraha-katkaistiin-kostona-maineen.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti - Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Yhteisvaltuusto – taustat ja tunnot
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/yhteisvaltuusto-kokoontui-taustat-ja.html

Lainauksia Tytti Isohookana-Asunmaan ja Jyrki Vesikansan teoksista:

"Lestadiolaisten ja keskustapuolueen yhteistyö oli molemminpuolista ja perustui paljolti henkilökohtaisiin yhteyksiin. Yhteistyöllä oli suuri merkitys erityisesti pohjoisen Suomen poliittisessa mielipiteen muodostuksessa. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) puolelta pidettiin mieluiten yhteyksiä valtakunnan tason vaikuttajiin, ja Silvola oli heidän kanssaan paljon tekemisessä. Vanhoillislestadiolaisten virallinen johto vältti kuitenkin politiikan tekoa.
Molemmilla oli sama tavoite, säilyttää kansalaissopu ja maan itsenäisyys. Niinpä puoluerahoitusta ohjattiin vuonna 1965 keskustapuolueelle ”Pohjois-Suomen herätysliikkeen kautta”.

Toisaalta SRK:n johtokunnassa päätettiin vuonna 1965, että puolueilta voidaan vastaanottaa mahdollisia lahjoitusvaroja sellaisin ehdoin, että niillä tehdään puhtaasti sääntöjen mukaista evankeliumintyötä. Johtokunnassa todettiin, ettei ole tärkeää tietää mitään lahjoittajasta, mutta sen sijaan on tärkeää tietää lahjoittajan toivomus varojen käytöstä.
Rahoitusasiasta oli noussut keskustelua, kun Keski-Suomesta oli otettu yhteyttä. Isohookana-Asunmaa referoi melko suoraan SRK:n pöytäkirjaa. Erikoista on, että SRK:ssa lahjoittajan nimettömyyttä ei tuolloin pidetty ongelmana. Vuosia myöhemmin paheksuttiin nimenmaan sitä, että joku uskalsi kysellä puoluerahojen perään nimettömänä.

Siellä syntyi 28.2.1965 Raittiusyhdistys Neliapila. Sen tehtävänä oli työskennellä koko maassa ”ajallisen isänmaan hyväksi” korostaen ”varjelemisen välttämättömyyttä.”
Järjestön perustivat kansanedustaja Jämsen vaimonsa ja vaalipäällikkönsä (kannonkoskelaisen Aarne Kotilaisen) kanssa.
… Jämsenin oli määrä toimia yhdistyksen toimitusjohtajana, jonka alaisena eri puolilta maata oli 20 piiritason vastaavaa ja 360 toimimiestä. Jämseniä avustivat alavieskalaiset Olga ja Heikki Saari ja Eino Kimpimäki (LKP), joka keräsi puhujien joukkoa. Saari ja Kimpimäki kuten Jämsenkin kuuluivat myös SRK:n johtoon.

…SRK ja Raittiusyhdistys Neliapila organisoituivat ”Operaatio Isänmaaksi”, jolla oli vuoden 1966 eduskuntavaaleissa käytössään runsaasti vaalirahaa. Toimintaa rahoitettiin Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki ry:n (po. säätiö) lahjarahoilla Vesikansa on laskenut summaan noin 660 500 euroksi. SYT puolestaan sai rahat osuustoiminnalta (Hankkija), suomalaiselta teollisuudelta kuten Suomen Kumitehtaalta ja Suomen Kaapeliteollisuudelta, pankeilta sekä vakuutuslaitoksilta Sampo, Pohja jne, mutta tuskin väitetyltä CIA:lta. Vesikansallakaan ei ole siitä vakuuttavia näyttöjä.

Yhdistyksellä oli myös erityisiä lähettejä. Sen johto antoi ”veljille” tehtäviä kirjoittaa asiasta lehtiin. Vuoden 1966 vaalien alla se lisäsi työvoimaansa kolmen kuukauden ajaksi.
Myös SRK:n työvaliokunta päätti tuolloin, että ”kaikki miehet, joita saadaan matkoille, pidetään liikkeellä”. Silvola muistelee puolueella olleen useita kymmeniä lestadiolaisia palkattuja matkapuhujia ja joitakin heränneitäkin. Suurin osa Lapin lestadiolaisista saarnamiehistä tunnustautui maalaisliittolaisiksi. Silvolan mukaan lestadiolaisia saarnamiehiä palkattiin mielellään 1960-luvulla puolueen matkapuhujiksi. He olivat yleensä erinomaisia puhujia.

SRK:n johto sai poliittiseen toimintaansa ulkopuolisia avustuksia, joita se itse anoi. Muun muassa 10.2.1965 lähetettiin avustusanomuksia …
…SRK jakoi maan 14 apulähetysalueeseen ja oli valmistautunut työhön 300 saarnaajan ja 50 papin voimin. .. SRK sai lahjoituksia vuonna 1966 enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Lisäksi samaan aikaan työtä teki Jämsenin järjestö…

Jämsen selitti myöhemmin Kupiaiselle, että vanhoillislestadiolaisten keskuudessa oli tarkoitus kaksijakoistaa toimintaa. SRK:n rahat oli tarkoitus ohjata varsinaisesti seuratoimintaan. Jämsen loi siksi rinnasteisen katto-organisaation eri portaineen. Hän sanoi koonneen 52 piirien hoitajaa, 543 toimimiestä ja 4 360 neuvottua toimimiestä. Raittiusyhdistys Neliapilan ensimmäisen vuoden toimintakertomuksen mukaan työ oli koskettanut noin 400 000 kansalaista ja siihen oli käytetty 5 766 työpäivää. Hän väitti toiminnan suorastaan ryöstäytyneen käsistä valtavan innostuksen myötä ja kertoi budjetin osoittaneen tämän vuoksi lopulta rahoitusvajetta.

Jämsenin järjestön työn laajuus tuli SRK:n johtomiesten tietoon ilmeisesti yllätyksenä. Sitä karsastettiin koska Neliapila koettiin SRK:n kilpailijaorganisaatioksi. Vaikka Jämsen lienee kertomuksessaan liioitellut toiminnan laajuutta, se kuitenkin säikäytti SRK:n johtoa siksikin että siihen oli tullut mukaan myös helluntailaisia, evankelisia, rukoilevaisia ja heränneitä. Niinpä SRK:n johtokunnan mielestä ”asiassa oli hämärää”. Jämsen ei ollut uskaltanut käydä enää SRK:n johtokunnan kokouksissa pyynnöistä huolimatta ja jäi sitten vuonna 1969 kokonaan johtokunnasta pois.

Jämsenin saamien rahojen käyttöä selvitettiin pitkään mutta turhaan. SYT:n toiminnanjohtaja Kupiaisen mukaan varoja ei ollut käytetty sopimuksen mukaisesti. Kupiaista harmitti tilitysten viipyminen, sillä hän oli ohjannut yhdistykselle myös suuren määrän yksityisiä lahjoituksia.
SRK:n johtomiehille oli yllätys sekin, että Jämsenin toimintarahat oli järjestänyt SYT:n Kupiainen. Jämsen lienee saanut varoja muualtakin ja jakanut avustusrahaa vaalityöntekijöille varsin avokätisesti. SRK:n johto pyrki pian irtaantumaan Jämsenin toimista ja vakuutti Kupiaiselle, että Jämsen hoitaa ”asiansa kuntoon”. Niin ei kuitenkaan käynyt. SYT ei koskaan saanut pyytämiään tilityksiä, ainoastaan Jämsenin selittelykirjeitä ja synnin anteeksipyynnön. SRK näyttää kierrättäneen vaalirahojaan mm. Jämsän opiston kautta.
Raittiusyhdistys Neliapila lakkautettiin vuonna 1970. Sen tilalle tuli Alvajärven Raittiusyhdistys. Sille siirtyivät myös Neliapilan varat.
Yhdistyksen pöytäkirjat Jämsen sanoi haudanneensa maahan."


Lähde: Tytti-Isohookana-Asunmaa, Maalaisliitto-Keskustan historia 5, s. 148-150

"Säätiö (SYT) oli avustanut vuoden 1962 eduskuntavaalien alla lestadiolaisten kommunisminvastaista valistustoimintaa maalaisliittolaisten kansanedustajien vetoomuksesta. Vuoden 1966 eduskuntavaalien alla lestadiolaisille kanavoitiin huomattavasti enemmän rahallista tukea, joka ohjattiin kenttätoimintaan lestadiolaisen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen kautta….

Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Eino Vaherjoki ja taloudenhoitaja sekä Päivämies-lehden päätoimittaja Eino Kimpimäki lähestyivät Kupiaista helmikuussa 1965, jolloin he korostivat, että voimistuva vasemmistolaisuus uhkasi kansallista vapauttamme ja porvarillista talousjärjestelmäämme…
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ja Raittiusyhdistys Neliapilan organisoimaan ”Operaatio isänmaahan ” upposi Jämsenin mukaan kaikkiaan peräti 460 600 markkaa (660 500 euroa).

Asenteet kiristyivät SYT:n päässä, kun Jämsen ei suostunut lähettämään selvitystä SYTn operaatiota varten antamien varojen käytöstä…. Kuitit ja tositteet Jämsen kertoi polttaneensa tupansa uunissa ”Suomen Marsalkan 100-vuostissyntymäpäivän viime minuuteilla tuhkaksi ja hajottaneensa tuhkan pellolleen, ”etteivät Jumalan valtakunnan vastustajat pääse veljieni ja sisarieni kimppuun ainakaan tämän asian ja taistelun vuoksi”. Jämsen anoi Kupiaiselta anteeksiantoa ja kertoi puhuneensa synnistään rippi-isälleen…
Jämsenin salamyhkäisyyteen oli monia syitä. Mahdollisesti varoja käytettiin väärin tai sitten Jämsen halusi suojella rahalähteitään. Supolle välittyi nimittäin tietoja, että amerikkalaiset olisivat rahoittaneet toimintaa. Tällaisia huhuja liikkui ilmeisesti jo aiemmin, sillä toimittaja Jukka Rislakki kertoo niiden saneen alkunsa, kun CIA:n rahoittamaa kulttuuriohjelmaa Helsingin nuorisofestivaaleilla johtanut Gloria Steinem väitti luovuttaneensa varoja ”suomalaisille ystäville käytettäväksi ”kommunisminvastaiseen työhön”. Rahojen saajiksi Steinem väitti kahta nuorta poliitikkoa, sosiaalidemokraattia ja kokoomuslaista, mutta myös lestadiolaiset kietoutuivat hänen mukaansa kuvioon."


(Lähde: Jarkko Vesikansa, Salainen sisällissota, s. 247-248)

torstai 1. lokakuuta 2009

Näin äänestettiin vaalirahoituksesta

Äänestys 1 klo 16.03 Istunto 86/01.10.2009 klo 16.00 1 Valtioneuvoston tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä
Täysistuntokäsittely
Asiakirjat: VNT 1/2009 vp
Puhemiehenä toimi puhemies Sauli Niinistö /kok . Puhemies ei osallistu äänestykseen.
Äänestysasettelu: Päiväjärjestykseen siirtyminen, Kankaanniemi / Söderman
Jaa: 128
Ei: 57
Tyhjiä: 0
Poissa: 14
Yhteensä: 199

Äänestys kansanedustajittain
Ahde Matti /sd Ei
Matikainen-Kallström Marjo /kok Jaa
Ahonen Esko /kesk Jaa
Mieto Juha /kesk Jaa
Akaan-Penttilä Eero /kok Jaa
Mustajärvi Markus /vas Ei
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr Jaa
Mäkelä Jukka /kok Jaa
Alatalo Mikko /kesk Jaa
Mäkelä Outi /kok Jaa
Andersson Janina /vihr Jaa
Mäkinen Tapani /kok Jaa
Anttila Sirkka-Liisa /kesk Jaa
Nauclér Elisabeth /r Jaa

Arhinmäki Paavo /vas Ei
Nepponen Olli /kok Jaa
Asell Marko /sd Ei
Niinistö Ville /vihr Jaa
Asko-Seljavaara Sirpa /kok Jaa
Nordman Håkan /r Jaa
Autio Risto /kesk Jaa
Nurmi Tuija /kok Jaa
Blomqvist Thomas /r Jaa
Nylander Mikaela /r Jaa
Brax Tuija /vihr Jaa
Nylund Mats /r Jaa
Feldt-Ranta Maarit /sd Poissa
Oinonen Lauri /kesk Jaa

Filatov Tarja /sd Ei
Oinonen Pentti /ps Jaa
Forsius Merikukka /kok Jaa

Ojala-Niemelä Johanna /sd Poissa
Gestrin Christina /r Jaa
Ojansuu Kirsi /vihr Jaa

Gustafsson Jukka /sd Ei
Ollila Heikki A. /kok Jaa
Guzenina-Richardson Maria /sd Ei
Orpo Petteri /kok Poissa
Haavisto Pekka /vihr Jaa
Paajanen Reijo /kok Jaa
Hakola Juha /kok Jaa

Paasio Heli /sd Ei
Harkimo Leena /kok Jaa
Paatero Sirpa /sd Ei
Hautala Lasse /kesk Jaa
Pakkanen Markku /kesk Jaa
Heikkinen Hannakaisa /kesk Jaa
Palm Sari /kd Jaa
Heinonen Timo /kok Jaa
Paloniemi Aila /kesk Jaa

Heinäluoma Eero /sd Ei
Pekkarinen Mauri /kesk Jaa
Hemmilä Pertti /kok Jaa
Peltonen Tuula /sd Ei
Hemming Hanna-Leena /kok Jaa
Pentti Klaus /kesk Jaa

Henriksson Anna-Maja /r Poissa
Perkiö Sanna /kok Jaa
Hiltunen Rakel /sd Ei
Pihlajaniemi Petri /kok Jaa
Holmlund Anne /kok Poissa
Piirainen Raimo /sd Ei
Hoskonen Hannu /kesk Jaa
Puhjo Veijo /vas Poissa

Huovinen Susanna /sd Ei
Pulliainen Erkki /vihr Jaa
Hurskainen Sinikka /sd Poissa
Puumala Tuomo /kesk Jaa
Hyssälä Liisa /kesk Jaa
Rajala Lyly /kok Jaa
Häkämies Jyri /kok Jaa

Rajamäki Kari /sd Ei
Hänninen Tuomo /kesk Jaa
Rantakangas Antti /kesk Jaa

Jaskari Harri /kok Poissa
Rauhala Leena /kd Jaa
Jokinen Kalle /kok Jaa
Ravi Pekka /kok Jaa
Juurikkala Timo /vihr Jaa
Rehula Juha /kesk Jaa
Järvinen Heli /vihr Jaa
Reijonen Eero /kesk Jaa
Jääskeläinen Pietari /ps Jaa
Risikko Paula /kok Jaa
Kaikkonen Antti /kesk Jaa
Rossi Markku /kesk Jaa
Kalli Timo /kesk Jaa
Ruohonen-Lerner Pirkko /ps Jaa

Kallio Reijo /sd Ei
Räsänen Päivi /kd Jaa
Kalliomäki Antti /sd Ei
Rönni Tero /sd Ei
Kallis Bjarne /kd Jaa
Saarinen Matti /sd Poissa
Kalmari Anne /kesk Jaa
Salo Petri /kok Jaa
Kaltiokumpu Oiva /kesk Jaa
Salolainen Pertti /kok Jaa
Kanerva Ilkka /kok Jaa
Salovaara Pertti /kesk Jaa

Kangas Matti /vas Ei
Sarkomaa Sari /kok Jaa
Kankaanniemi Toimi /kd Jaa
Sasi Kimmo /kok Ei

Kantola Ilkka /sd Ei
Satonen Arto /kok Jaa
Karhu Saara /sd Ei
Seurujärvi Janne /kesk Jaa
Karhuvaara Arja /kok Jaa
Sihto Paula /kesk Jaa
Karimäki Johanna /vihr Jaa
Sinnemäki Anni /vihr Jaa
Karjula Kyösti /kesk Jaa
Sirnö Minna /vas Ei
Karpela Tanja /kesk Poissa
Skinnari Jouko /sd Ei
Karvo Ulla /kok Jaa
Sumuvuori Johanna /vihr Poissa
Kasvi Jyrki /vihr Jaa
Söderman Jacob /sd Ei
Katainen Elsi /kesk Jaa
Tabermann Tommy /sd Poissa
Katainen Jyrki /kok Jaa
Taimela Katja /sd Ei
Kataja Sampsa /kok Jaa
Taiveaho Satu /sd Ei
Kaunisto Timo /kesk Jaa
Tallqvist Tarja /kd Jaa

Kauppila Matti /vas Ei
Tennilä Esko-Juhani /vas Ei
Kerola Inkeri /kesk Jaa
Thors Astrid /r Jaa

Kiljunen Anneli /sd Ei
Tiilikainen Kimmo /kesk Jaa
Kiljunen Kimmo /sd Ei
Tiura Marja /kok Jaa
Kiuru Krista /sd Ei
Tiusanen Pentti /vas Ei
Kiviniemi Mari /kesk Jaa
Toivakka Lenita /kok Jaa
Kiviranta Esko /kesk Jaa

Tuomioja Erkki /sd Ei
Komi Katri /kesk Jaa
Tynkkynen Oras /vihr Jaa
Korhonen Martti /vas Ei
Tölli Tapani /kesk Jaa
Korhonen Timo V. /kesk Jaa

Ukkola Tuulikki /kok Poissa
Korkeaoja Juha /kesk Jaa
Uotila Kari /vas Ei
Koski Valto /sd Ei
Urpilainen Jutta /sd Ei
Koskinen Johannes /sd Ei
Uusipaavalniemi Markku /kesk Jaa
Koskinen Marjaana /sd Ei
Vahasalo Raija /kok Jaa
Kumpula-Natri Miapetra /sd Ei
Wallin Stefan /r Jaa
Kuoppa Mikko /vas Ei
Valpas Unto /vas Ei
Kuusisto Merja /sd Ei
Vanhanen Matti /kesk Jaa
Kyllönen Merja /vas Ei
Vapaavuori Jan /kok Jaa
Kähkönen Lauri /sd Ei
Vehkaperä Mirja /kesk Poissa
Kärkkäinen Kari /kd Jaa
Vehviläinen Anu /kesk Jaa
Kääriäinen Seppo /kesk Jaa
Wideroos Ulla-Maj /r Jaa

Laakso Jaakko /vas Ei
Viitamies Pauliina /sd Ei
Lahtela Esa /sd Ei
Viitanen Pia /sd Ei
Laitinen Reijo /sd Ei
Viljanen Ilkka /kok Jaa
Lapintie Annika /vas Ei
Vilkuna Pekka /kesk Jaa
Larikka Jari /kok Jaa
Virkkunen Henna /kok Jaa
Laukkanen Markku /kesk Jaa
Virolainen Anne-Mari /kok Jaa
Lauslahti Sanna /kok Jaa

Virtanen Erkki /vas Ei
Laxell Jouko /kok Jaa
Virtanen Pertti /ps Jaa
Lehti Eero /kok Jaa
Vistbacka Raimo /ps Jaa
Lehtomäki Paula /kesk Jaa

Vuolanne Antti /sd Ei
Leppä Jari /kesk Jaa
Väyrynen Paavo /kesk Jaa
Lindén Suvi /kok Jaa
Väätäinen Tuula /sd Ei
Lintilä Mika /kesk Jaa
Yrttiaho Jyrki /vas Ei
Lipponen Päivi /sd Ei
Zyskowicz Ben /kok Jaa
Manninen Hannes /kesk Jaa


Katso toinen äänestys
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=0.47/1254402947_49671&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm

Erkin kommentti: On käsittämätöntä, ettei oppositio voi toimi yhtenäisesti näin tärkeässä asiassa. Muutoinkin kansanedustajien äänestyskayttäytyminen herättää ihmetystä, sillä Suomen perustuslain 29 § Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Virkamiesetiikka ja vallasta luopumisen vaikeus

Silminnäkijä ohjelma teki paljastuksen hyvä-veli-järjestelmästä, mikä liittyy Nuorisosäätiön toimintaan. Ohjelmassa esitettiin myös seuraava asia: Silminnäkijä kertoo saaneensa noin vuosi sitten nimettömän lausunnon, jonka mukaan Vanhaset eivät olleet maksaneet kaikkia rakennuskuluja. Tietoa yritettiin varmistaa vuosi. Tiedon varmistuksesta Silminnäkijä kertoo vain sen, että pätevä näyttö löytyi Vanhasten saamasta varsin kalliista rakennustarvike-erästä, jonka maksoi Nuorisosäätiölle kerrostaloja urakoinut rakennusliike. Pääministeri Vanhasta ohjelma ei ollut saatu haastateltavaksi. Vanhasen entinen puoliso Merja Vanhanen lopetti ohjelmassa puhelun lyhyeen eikä kommentoinut asiaa. Vanhanen oli Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja vuosina 1998-2003. Säätiön varapuheenjohtajana hän toimi vuosina 1981-1997.

Silminnäkijä ohjelma ei ole väittänyt, että Matti Vanhanen on ottanut vastaan lahjuksen. Silminnäkijä on kertonut edellä kerrotun tapauksen, mikä kieltämättä asettaa pääministeri Matti Vanhasen kiusalliseen tilanteeseen. Ainoa keino pääministeri Matti Vanhasella on haastaa toimittaja Ari Korvola ja YLE oikeuteen perättömästä lausumasta. Vaarana on kuitenkin se, että Vanhanen voi hävitä jutun. Valitettavasti mitään muuta luotettavaa keinoa ei ole olemassa.

Nuorisosäätiön toimintatavat ja vastuu

On syytä epäillä, että jos yleishyödyllisen Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja on ollut mukana tekemässä säätiön sääntöjen vastaista päätöstä, kyseessä on luottamusaseman väärinkäyttö. Jos säätiön hallituksen puheenjohtaja on osallistunut päätöksen tekemiseen, jossa on kyse säätiön varojen jakamisesta puheenjohtajalle itselleen, on syytä epäillä kavallusta. Molemmat teot ovat rikoslain mukaan rikoksia.
Matti Vanhasen osalta mahdollisten rikosten syyteoikeus on todennäköisesti vanhentunut, mutta korvausvastuu on todennäköisesti vielä olemassa. Antti Kaikkosen osalla tilanne on toinen. Syyteoikeus on vielä voimassa. Sääntöjen vastaisesti vaalitukien jakamiseen osallistuneet säätiön hallituksen jäsenet voidaan velvoittaa palauttamaan säätiölle sen varoista maksetut vaalituet. Lisäksi he voivat joutua korvausvelvolliseksi vahingosta, joka säätiölle aiheutuu siitä, että säätiötä rahoittavat tahot eivät enää myönnä avustuksia säätiön toimintaa varten.

Kehittyvien Maakuntien Suomi ja Nova-rahoitus

KMS:n vaalitukien jako ja Nova-rahoitussysteemi osoittaa selkeästi sen, että kysymys ei ole ainoastaan vaalirahoituksesta, vaan myös kiistattomasta poliittisesta korruptiosta. Sitä osoittavat rahansiirrot, niiden ajankohdat, rahansiirtoihin osallistuneet päättäjät ja niiden kytkökset. Näissä asioissa on syytä epäillä rikoksia.
Katso
Näin valta ostetaan
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/nain-ostetaan-valta.html

Minun oikeustajuni mukaan pääministeri Matti Vanhasella ei ole muuta mahdollisuutta kuin erota tehtävistään. Jos hän ei eroa niin tilanne koko poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta kestämätön.

Virkamiesetiikka

Joissakin maissa on laadittu virkamieskuntaa koskevia eettisiä säännöstöjä, vaikka
kyse ei olekaan yhtenäisestä ammattikunnasta sanan varsinaisessa mielessä. Säännöstöissä tuodaan esille virkatyön keskeiset ominaispiirteet. Esimerkiksi Iso-Britannian arvojulistuksessa on seitsemän perusperiaatetta, joiden katsotaan soveltuvan kaikkeen julkiseen toimintaan.

Standards in Public Life (Iso-Britannia)

1 Epäitsekkyys. Viranomaisten tulee tehdä ratkaisunsa pelkästään yleistä etua tavoitellen. Viranomaisen ei tule tavoitella taloudellisia tai muita materiaalisia etuja itselleen, perheelleen tai ystävilleen.
2 Integriteetti. Viranomaisella ei tule olla minkäänlaisia taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia ulkopuolisia henkilöitä tai organisaatioita kohtaan, jotka voisivat vaikuttaa heidän virkatehtäviensä hoitoon.
3 Puolueettomuus. Virkatehtäviä hoidettaessa,mukaan lukien virkanimitykset,sopimukset tai suositukset palkintoja ja etuja varten,viranomaisen tulee perustaa ratkaisunsa ansioihin.
4 Tilivelvollisuus. Viranomaiset ovat julkisessa vastuussa päätöksistään ja toimistaan,ja heidän täytyy hyväksyä tarkastukset.
5 Avoimuus. Viranomaisten tulee olla mahdollisimman avoimia päätöksissään ja toiminnassaan. Päätökset tulee perustella,ja tietoa voidaan salata vain jos yleinen etu sitä selvästi vaatii.
6 Rehellisyys. Viranomaisilla on velvollisuus kertoa virkatehtäviinsä liittyvät henkilökohtaiset intressit ja ryhtyä toimiin eturistiriitojen ratkaisemiseksi tavalla, joka turvaa yleisen edun.
7 Johtajuus. Viranomaisten tulee edistää ja tukea näitä periaatteita johtamalla ja omalla esimerkillä.

Etiikan perusrakenne (Ethics Infrastructure)

Toimiva etiikan perusrakenne rakentaa julkisen sektorin työympäristöä sellaiseksi, että se tuke eettisten normien noudattamista. Jokainen osatekijä on itsessään tärkeä osa järjestelmää, mutta osatekijöiden pitää myös täydentää ja vahvistaa toisiaan ja niiden välillä on oltava vuorovaikutusta.
Perusrakenteen osatekijät voidaan luokitella päätoimintoihin,joita ovat ohjaus, johtaminen
ja valvonta. Näiden toimintojen ihanteelliset keskinäiset osuudet ja painoarvot määräytyvät kunkin maan kulttuuristen ja poliittis-hallinnollisten olojen mukaan.
Ohjaus perustuu poliittisen johdon vahvaan sitoutumiseen, arvojen määrittelyyn (esim. tapaohjeet) ja ammatillista yhteisöllisyyttä tukeviin toimintoihin (esim. koulutus).
Johtamista varten voidaan asettaa erityinen koordinointielin tai antaa tehtävä jo olemassa olevalle keskushallinnon toimielimelle. Johtamistehtävää voidaan toteuttaa myös julkisten palvelujen toimintaedellytysten, johtamispolitiikan ja johtamiskäytäntöjen kautta.
Valvonta voidaan taata ensisijaisesti sellaisten oikeudellisten puitteiden avulla, jotka mahdollistavat riippumattoman tutkinnan ja syytteeseen asettamisen tehokkailla vastuu- ja valvontamekanismeilla sekä avoimuuden,kansalaisten osallistumisen ja julkisen valvonnan avulla.
Periaatteet ovat työkaluja,joita kukin maa käyttää tarpeidensa mukaisesti. Ne eivät ole erillinen kokonaisuus, vaan ne on tarkoitettu keinoksi sisällyttää eettinen johtaminen julkishallintoon yleensä.

1. Julkishallinnon eettisten normien on oltava selkeitä
Virkamiesten on tunnettava perusperiaatteet ja normit,joita heidän odotetaan työssään noudattavan, sekä hyväksyttävän toiminnan rajat. Tämä voidaan aikaansaada tiiviillä julkishallintoa ohjaavilla eettisillä normeilla kuten tapaohjeilla. Normeista tulee tiedottaa riittävän laajasti. Näin saavutetaan niitä koskeva yhteisymmärrys sekä hallinnossa että ympäröivässä yhteiskunnassa.

2. Eettisten normien on heijastuttava myös lainsäädäntöön
Lainsäädäntö asettaa virkamiesten toiminnalle miniminormit ja periaatteet. Lakiin ja asetuksiin voitaisiin myös kirjata julkisen sektorin perusarvot, ja niiden tulisi toimia perustana ohjaukselle, tutkinnalle, kurinpidolle ja syyttämiselle.

3. Virkamiehille tulisi olla tarjolla eettistä ohjausta
Ammatillisen yhteisöllisyyden tulisi auttaa virkamiehiä kehittämään tarvittavaa harkintakykyä sekä taitoa soveltaa eettisiä periaatteita käytännössä. Koulutuksella parannetaan tietoisuutta eettisistä normeista, kehitetään kykyä tarkastella asioita eettiseltä kannalta sekä taitoa tehdä moraalisesti perusteltuja päätöksiä. Puolueeton apu voi auttaa luomaan ympäristön, jossa virkamiehet ovat valmiimpia käsittelemään ja ratkaisemaan eettisiä jännitteitä ja ongelmia. Virkamiehille tulisi olla tarjolla ohjausta ja sisäistä konsultointiapua, jotka auttaisivat heitä soveltamaan eettisiä perusnormeja työssään.

4. Virkamiesten tulisi tuntea oikeutensa ja velvollisuutensa paljastaessaan väärinkäytöksiä
Virkamiesten on tunnettava oikeutensa ja velvollisuutensa puuttuessaan julkishallinnossa ilmeneviin todellisiin tai epäiltyihin väärinkäytöksiin. Virkamiehillä tulisi olla selkeät säännöt ja menettelyohjeet sekä virallinen vastuuhierarkia. Virkamiesten tulisi myös tietää, millaisia suojautumiskeinoja heillä on käytettävänään väärinkäytöksiin puuttuessaan.

5. Virkamiesten eettistä toimintaa tulisi tukea poliittisella sitoutumisella eettiseen toimintaan
Poliittisten johtajien on noudatettava työssään tiukkoja sopivaisuusnormeja. He osoittavat sitoutumisensa omalla esimerkillään ja sellaisin toimin, jotka ovat mahdollisia pelkästään poliittisella tasolla. Kyse on sellaisista lainsäädännöllisistä ja institutionaalisista järjestelyistä, jotka tukevat eettistä toimintaa ja joissa väärinkäytöksistä seuraa rangaistus. Poliittiset päätöksentekijät voivat myös osoittaa tarvittavaa tukea ja voimavaroja
hallinnon eettisiin normeihin liittyvään toimintaan.

6. Päätöksenteon tulisi olla avointa ja julkisen valvonnan alaista
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten julkiset laitokset käyttävät niille uskottua valtaa ja voimavaroja.Julkista valvontaa tulisi helpottaa avoimuuden ja demokratian keinoin, lainsäätäjien harjoittamalla valvonnalla ja helpottamalla julkisten tietojen saatavuutta. Avoimuutta tulisi lisätä esimerkiksi tiedonjulkistamisjärjestelmillä ja tunnustamalla aktiivisten ja riippumattomien tiedotusvälineiden merkitys.

7. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnalla tulisi olla selvät toimintaohjeet
Eettisiä normeja koskevien selkeiden sääntöjen tulisi ohjata virkamiesten ja yksityisen sektorin välistä toimintaa esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä, hankittaessa palveluja yksityiseltä sektorilta tai julkisen sektorin henkilöstöpolitiikassa. Julkisen ja yksityisen sektorin lisääntyvä yhteistyö edellyttää, että julkisen sektorin arvoihin kiinnitetään enemmän huomiota ja että ulkopuoliset yhteistyötahot noudattavat samanlaisia arvoja.

8. Esimiesten on toimittava normien mukaisesti ja edistettävä niiden noudattamista
Työympäristöllä, jossa normien tarkkaa noudattamista rohkaistaan tarjoamalla erilaisia eettisen toiminnan kannustimia (hyvät työolosuhteet, tehokas tulosarviointi), on suora yhteys julkishallinnon arvojen ja eettisten normien soveltamiseen päivittäisessä työssä. Esimiehillä on tässä suhteessa tärkeä tehtävä toimia johdonmukaisesti johtamistyössä ja noudattaa eettisiä normeja yhteyksissä poliittisiin johtajiin, toisiin virkamiehiin ja kansalaisiin.

9. Johtamispolitiikan, -menettelytapojen ja -käytäntöjen tulisi edistää eettisten normien mukaista käyttäytymistä
Eettisiin normeihin sitoutumisen tulisi ilmetä organisaation johtamistavoissa ja
-käytännöissä. Ei riitä, että julkishallinnossa on olemassa pelkästään sääntöihin tai lakeihin perustuvia ohjausrakenteita. Lainsäädännölliset järjestelmät voivat päinvastoin rohkaista virkamiehiä toimimaan väärinkäytöksien rajoilla ja väittämään, että he toimivat eettisesti niin kauan kuin eivät varsinaisesti riko lakia. Julkishallinnossa tulisi määritellä selvästi arvot, joihin työntekijöiden tulisi pyrkiä, eikä tyytyä asettamaan minimirajoja virkamiesten hyväksyttävälle käyttäytymiselle.

10. Julkishallinnon työolojen ja henkilöstöpolitiikan tulisi edistää eettisten normien noudattamista
Julkishallinnon työolosuhteitten, kuten etenemismahdollisuuksien, henkilökohtaisen
kehityksen, riittävän palkan ja henkilöstöpolitiikan, tulisi luoda eettiseen toimintaan ohjaava ilmapiiri. Perusperiaatteet kuten ansioituneisuuden palkitseminen ja johdonmukaisuus palkkauksessa ja urakehityksessä ovat omiaan edistämään rehellisyyttä.

11. Julkishallinto tarvitsee riittävät vastuullisuusmekanismit
Virkamiesten tulisi olla vastuussa teoistaan esimiehilleen ja yleisemmin myös kansalaisille. Vastuun tulisi kohdistua sekä sääntöjen ja eettisten periaatteiden noudattamiseen että tulosten saavuttamiseen. Vastuullisuusmekanismit voivat olla laitoksen sisäisiä,koko hallinnon kattavia tai kansalaisyhteiskunnan asettamia. Vastuuta edistävät mekanismit voidaan laatia sellaisiksi, että ne takaavat sekä riittävän valvonnan että johtamisessa tarvittavan joustavuuden.

12. Väärinkäytöksiin puuttuminen edellyttää asianmukaisia menettelytapoja ja seuraamuksia
Keinot väärinkäytösten kuten korruption havaitsemista ja riippumatonta tutkimista
varten ovat etiikan perusrakenteen olennainen osa. Väärinkäytösten vähentämiseksi on
tärkeää, että on olemassa luotettavat menettelytavat ja voimavarat valvoa, raportoida ja tutkia rikkomuksia, ja että hallinnolliset ja kurinpidolliset seuraamukset ovat suhteessa rikkomukseen. Esimiesten tulisi käyttää asianmukaista harkintaa näitä keinoja sovellettaessa.
Katso tarkemmin
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/4166/4167_fi.pdf

Katso
Lahjonta
http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=Arviointiraportti%20lahjonnan%20kriminalisoinnista.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1243790098763&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Näin valta ostetaan


Yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Koikkalainen ja julkisoikeuden professori Esko Riepula ovat kirjoittaneet kirjan Näin ostetaan valta. Kirja johdattaa lukijat suomalaisen poliittisen kulttuurin mätään ytimeen. Kirjan mukaan Suomessa ei enää tarvitse vaivautua äänestämään, sillä poliitikot voi ostaa. Kirjassa on selkeä kronologinen listaus tapausten kulusta kesäkuusta 2006 elokuuhun 2009.

01.06.2006 Tapani Yli-Saunamäki Nova Groupin johtajaksi, vastuualueenaan yhteiskuntasuhteet valtion ja kuntiin sekä markkinointi.
18.09.2006 Yli-Saunamäki Nova Groupin varatoimitusjohtajaksi, vastuualueenaan edellisten lisäksi ”valtakunnallisesti erikseen määriteltävät hankkeet”
07.11.2006 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen myöntää 840 492 euron investointituen Suomi-Soffa Tehdas Oy:n hankkeelle Kajaaniin. Tammi-helmikuussa 2007 Pekkarinen saa Suomi-Soffa SFF Oy:ltä 5 000 euron vaalituen.
21.12.2006 Kehittyvien Maakuntien Suomi ry perustetaan Keskustan puoluetoimistossa.
23.12.2006 Mauri Pekkarinen käy Suomi-Soffa SSF:n Vantaan myymälässä. Hän keskustelee yrityksen johdon kanssa huonekaluteollisuudesta (HS 11.6.2008)

2007

22.01.2007 Matti Vanhanen, Jarmo Korhonen, Markku Kauppinen, Tapani Yli-Saunamäki ja Arto Merisalo tapaavat pääministerin edustustiloissa Kesärannassa.
01.02.2007 Tammikuussa perustettu keskustan varainhankintayhdistys Menestyvä Suomi ry merkitään yhdistysrekisteriin.
09.02.2007 ja 24.04.2007 välillä neuvotteluja BRP:n, TE-keskuksen ja Novan kanssa kelkkatehtaan hankkeen toteuttamisesta. Mukana Rovaniemen kaupunkikonsernin puolesta: Mauri Gardin, Heikki Alaluusua, Reijo Anttila, Martti Anttila, Jussi Päkkilä, Juha Seppälä.
16.02.2007 Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT)-säätiö maksaa 100 000 euroa Menestyvä Suomi ry:lle
20.20.2007 Neuvottelut Rovaniemellä jatkuvat: paikalla olleiksi mainittu Mauri Gardin, Aki Ruotsalainen, Tapani Yli-Saunamäki, Martti Anttila, Lasse Kontiola, Arto Merisalo ja Novan Oulun aluejohtaja Reino Sundström. Kahvit on kuitenkin tilattu vain viidelle. Yli-Saunamäen mukaan Gardin kysyy Yli-Saunamäeltä Novan kiinnostusta ”18 miljoonaan euron kelkkatehdashankkeeseen” (LK 29.7.2009)
21.02.2007 Markku Kauppisen kestit Järsössä: vieraslistalla Jarmo Korhonen, Arto Merisalo, Juha Kajo, Lasse Kontiola ja keskustan hallintopäällikkö Aki Haaro.
12.03.2007 Kaupunginjohtaja Gardin ilmoittaa kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle kansainvälisen sijoittajan kiinnostuksesta uuden moottorikelkkatehtaan rakentamisesta ja siitä, että sijoittaja saattaisi olla kiinnostunut kaupungin muistakin kohteista.
06.03.2007 Nova Group siirtää 24 000 euroa Menestyvä Suomi ry:lle.
15.03.2007 Nova Kiinteistökehitys Oy siirtää 50 400 euroa Menestyvä Suomi ry:lle.
18.03.2007 Eduskuntavaalit
27.03,2007 Nova Group maksaa Menestyvä Suomi ry:lle yhteensä 100 800 euroa Katajanokan Kasinolla tammikuun lopussa järjestetyn Maailmantalouden visiot-seminaarin lipuista (pesänhoitajan selvitys). Keskustan oman ilmoituksen mukaan summa olisi ollut 50 400 euroa.
19.04.2007 Vanhasen II sinivihreä porvarihallitus nimitetään.
20.04.2007 Kaavakartta asemakaavaluonnoksesta valmistuu Rovaniemellä.
30.04.2007 Kyösti Kakkonen Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy maksavat keskustan Menestyvä Suomi ry:lle yhteensä 39 000 euroa.
14.05.2007 Kesärannassa vaalirahoittajien ja keskustan yhteinen kiitoskaronkka. Paikalla Ideapark-yrittäjä Toivo Sukari, Tokmannin Kyösti Kakkonen ja Seppo Saastamoinen, Suomi Soffann toimitusjohtaja Harri Toivainen sekä Motonet-ketjun entinen pääomistaja Lauri Juntunen, joilla kaikilla oli tiiviit kytkökset Nova Groupiin, jota edustivat Arto Merisalo ja Tapani Yli-Saunamäki. Keskustajohdosta paikalla pääministeri Matti Vanhanen ja puoluesihteeri Jarmo Korhonen.
24.05.2007 Nova Group siirtää 38 000 euroa KMS:lle (HS 22.6.2008)
27.05.2007 Nova Group Oy ja BRP Finland Oy julkistavat suunnitelmansa uuden kelkkatehtaan rakentamisesta.
29.05.2007 Esisopimus Rovaniemen kaupungin, Nova Group Oy:n, BRP Finland Oy:n ja Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n kesken allekirjoitetaan klo 11. – Novan tiedotteessa korostetaan yhteydenoton tulleen Rovaniemen kaupungin taholta ”muutama kuukausi sitten”.
29.05.2007 Kaupungin tekninen lautakunta käsittelee klo 14 hankkeeseen liittyvän kaava-asian.

01.06.2007 Nova Group siirtää 3 000 euroa KMS:lle.
04.06.2007 Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyy esisopimuksen ja kaavamuutoksen. Puhetta johtaa Aki Ruotsalainen.
04.06.2007 BRP Finland Oy ilmoittaa tehneensä 15 vuoden vuokrasopimuksen Nova Groupin kanssa uudesta tehtaasta.
20.06.2007 Rovaniemen ympäristölautakunta antaa lausuntonsa asemakaavamuutoksesta.
30.07.2007 Nova pyytää Kevalta tarjousta uusista ja logistiikkakeskuksen saneerattavista vanhoista tiloista, yhteensä19 450 m2:stä.
04.08.2007 Teollisuuden ja Työnantajien keskusliiton (TT)-säätiö maksaa keskustan Menestyvä Suomi ry:lle 50 000 euroa.
06.08.2007 Rovaniemen kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Puhetta johtaa Aki Ruotsalainen.
06.08.2007 Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vihkii Suomi-Soffan tehtaan laajennuksen Kajaanissa. Yhtiön johdon lisäksi paikalla Tapani Yli-Saunamäki, jonka kautta Pekkarinen on saanut eduskuntavaaleihin KMS:ltä 10 000 euron vaalituen Suomi Soffalta saamansa 5 000 euron lisäksi (HS 11.6.2008)
14.08.2007 Kokoomus saunottaa vaalirahoittajia Santahaminassa puolustusministeriön edustusmajassa. Paikalla puheenjohtaja Jyrki Katainen, puolustusministeri Jyri Häkämies, Häkämiehen erityisavustaja Mikko Kortelainen ja hallintopäällikkö Jarmo Pekkala sekä KMS-henkilöistä Kakkonen, Sukari, Yli-Saunamäki, Merisalo, Harri Toivainen ja Lauri Juntunen.
27.08.2007 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavamuutoksen ja aluetta koskevan tonttijaon. Asian käsittelyyn osallistuvat Aki Ruotsalainen ja Lasse Kontiola.
31.08.2007 Novan ja BRP Finland Oy:n välinen vuokrasopimus allekirjoitettu.

05.09.2007 Nova Group maksaa 11 000 euroa ja 4 000 euroa KMS:lle.
04.10.2007 Keva ilmoittaa Novalle hyväksymänsä Novan tarjouksen uuden tehtaan ostamisesta velattomana hintaan 20 miljoonaa euroa ja olevansa kiinnostunut vanhan tehtaan omistuksesta, jos sopiva vuokralainen löytyy. Keva ilmoittaa tarjouksen olevan voimassa 30.11.2007 saakka.
15.10.2007 Nova ilmoittaa myyvänsä uuden ja vanhan tehtaan Kevalle.
09.11.2007 Nova Group maksaa Menestyvä Suomi ry:lle 25 310 euroa.
30.11.2007 Nova Group maksaa Menestyvä Suomi ry:lle 25 000 euroa.
08.12.2007 Nova Group esittelee liiketoimintamallejaan keskustan kuntavaaliristeilyllä.
13.12.2007 Markku Kauppinen esittää Kevan hallitukselle uuden tehtaan kiinteistön ostamista 20 miljoonalla eurolla, Päätöstä ovat tekemässä vaalirahaa saaneet Varpu-Leena Malmgren ja Sampsa Kataja. Joulukuun 18. päivälle 2007 päivätyn tiedotteen mukaan kaupasta antavat lisätietoja Kevan Markku Kauppinen ja Novan Arto Merisalo.

2008

14.01.2008 Paavo Väyrynen muuraa uuden moottorikelkkatehtaan peruskiven. Paikallinen yrittäjä luonnehtii tilaisuutta: ”Tulivatpa Novan edustajat takki auki Rovaniemelle”.
14.01.2008 Nova ilmoittaa ostaneensa vanhan kelkkatehtaan (12 000 m2), joka saneerataan liikerakennukseksi.
28.01.2008 Ulkoministeri Ilkka Kanervan 60-vuotissyntymäpäivä. Juhlallisuudet kestävät useamman päivän, Nova Kiinteistökehitys Oy tukee 17 000 eurolla.
28.01.2008 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Ahjotie 30 merkitään kaupparekisteriin, yhtiön osoitteeksi tulee Klaneettitie 6-8 (Nova Groupin osoite).
08.02.2008 Nova Group maksaa KMS:lle 1 000 euroa.
19.02.2008 Rovaniemen kaupunki myy 8,4 hehtaarin maa-alan/tontin Keskinäiselle Kiinteistöosakeyhtiö Ahjotie 30:lle hintaan 596 000 euroa. Kauppakirja allekirjoitetaan ja kaupungin virkamiehet hakevat 18 miljoonan euron kiinnitykset.
10.03.2008 Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyy em. kaupan ja kauppahinnan. Puhetta johtaa Ari Ruotsalainen. Nova ostaa Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:ltä kelkkatehtaan 3 miljoonalla eurolla, joka Novan on suoritettava vuoden 2008 loppuun mennessä.

04.04.2008 Ilkka Kanerva eroaa ulkoministerin tehtävästä tekstiviestikohun takia.
01.05.2008 Tapani Yli-Saunamestä Nova Groupin toimitusjohtaja
03.05.2008 Asuntoministeri Jan Vapaavuori vastustaa Vihdin Ideapark-hanketta Helsingin Sanomien haastattelussa.
05.05.2008 Mauri Pekkarinen juhlapuhujana Rovaniemen uuden moottorikelkkatehtaan harjannostajaisissa. Kuvassa mukana Markku Kauppinen.
07.05.2008 Timo Kalli kertoo A-Studiossa jättäneensä vaalirahoituksensa ilmoittamatta, koska teosta ei ole laissa säädettyä rangaistusta.
07.05.2008 Nova Group on järjestänyt (puoluesihteeri Korhosen mukaan) isä Mitron Kesärantaan keskustelemaan eurovaaliehdokkuudesta. Paikalla ovat lisäksi ainakin Matti Vanhanen, Jarmo Korhonen ja Arto Merisalo. Korhosen mukaan Merisalo tapaamisen lopuksi ”valaisi maankäyttölain kiristämisen vaikutuksia (HS 1.6.2008)
07.05.2008 Asuntoministeri Jan Vapaavuori ja Toivo Sukari kiistelevät A-plus-ohjelmassa Vihdin Ideapark-hankkeesta. Vapaavuorelle tuohtunut Sukari ilmoittaa tuntevansa paljon muitakin ministereitä.
09.05.2008 Arto Merisalo ilmoittaa sähköpostiviestillä 27 liikemiehelle, että hän on saanut keskustan johdon lobatuksi liiketilojen rakentamista koskevan lain tiukennuksia vastustavan kannan puolelle. Keskustan Matti Vanhanen ja Jarmo Korhonen kiistävät päättäväisesti tämä viestin tultua paria viikkoa myöhemmin julki.
10.05.2008 Matti Vanhanen kirjoittaa blogissaan ymmärtävänsä., että Vihtiin kaavaillaan Ideaparkia, vaikka asia onkin monimutkainen.
20.05.2008 Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta päättää vanhan tehtaan tontin muuttamisesta tilaa vaativan kaupan liikerakennuskortteliksi BRP:n, Novan ja kaupungin käymien neuvottelujen mukaisesti.
30.05.2008 Julkisuuteen tulee tieto Aki Ruotsalaisen saamasta vaalirahoituksesta, mutta Ruotsalainen sanoo ettei tiennyt sen tulleen KMS:ltä.
30.05.2008 Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kertoo oikeuskansleri Jaakko Jonkalle ”havahtuneensa siihen”, että hänen päätöksellään ”kauppa- ja teollisuusministeriö oli mahdollisesti myöntänyt (7.11.2006) investointitukea samalle konsernille (Suomi-Soffalle), joka oli vaalien alla muutamaa kuukautta myöhemmin ostanut hänen vaalitukiyhdistykseltään tauluja ( 5 000 eurolla).”
02.06.2008 Ruotsalainen pyytää Lapin Kansaa oikaisemaan edellisten päivien lehtitiedot ja myöntää saaneensa tukea KMS:ltä, mutta ei tiedä henkilöitä yhdistyksen takana.
04.06.2008 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ilmoittaa ministeri Pekkarisille suullisesti, ettei tämän menettely Suomi-Soffan tukiaisissa anna hänelle laillisuusvalvojana aihetta toimenpiteisiin.
05.06.2008 Aki Ruotsalainen toteaa tv:n uutislähetyksessä pyytäneensä Yli-Saunmäeltä vaaliavustusta ja saaneensa sitä.
05.06.2008 Lasse Kontila julkaisee Matti Vanhaselle ja Jarmo Korhoselle osoitetun anteeksipyynnön, jossa hän sanoo toimineensa KMS-yhistyksen raha-asioissa ilman puoluejohdon lupaa ja sen tietämättä.
09.06.2008 Kaksikymmentäyhdeksän Rovaniemen kaupunginvaltuutettua tekee kyselyn Ari Ruotsalaisen osallistumisesta Novaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä eräitä kiinteistöjä koskevista kaupunginjohdonmenettelyistä.
12.06.2008 Matti Vanhanen eduskunnassa – kiistää tammikuun 2007 KMS-tapaamisen.
12.06.2008 Rovaniemen poliisi aloittaa asemakaavavirkailijoiden kuulustelun. Ruotsalaista, Kontiolaa ja kaupunginjohtoa ei kuulla asiassa.
14.06.2008 Matti Vanhanen ja Jarmo Korhonen saavat jatkopestit puheenjohtajana ja puoluesihteerinä keskustan puoluekokouksessa Joensuussa. Vaalirahakohun syypäänä on etelän media.
17.06.2008 Rovaniemen kaupunki pyytää Kuntaliitolta lausuntoa Aki Ruotsalaisen ja Lasse Kontiolan esteellisyydestä kaupunginhallituksen kokouksissa 4.6.2007, 6.8.2007 ja 10.3.2008.
23.06.2008 Kuntaliiton lausunto Aki Ruotsalaisen ja Lasse Kontiolan esteellisyydestä esitellään Rovaniemen kaupunginhallitukselle.
15.09.2008 Poliisipäällikkö Kallo ilmoittaa asian kuuluvan KRP:lle ja toteaa, ettei poliisitutkinnassa mitään epäilyttävää ole löytynyt.

Syyskuu 2008: Nova pyytä Kevan suostumusta sen ja Kevan välisen esisopimusken siirtämiseksi OKalle, joka on rakentanut kelkkatehtaan.
03.10.2008 Nova saa Kevan suostumuksen. Nova myy sopimuksen ja Ahjotie 30 osakekannan Okalle ja saa velkojen kuittauksen jälkeen rahaa 290 000 euroa. Sopimuksen siirtoon ei pyydetä esisopimuksessa mainitulla tavalla Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n suostumusta.
Marraskuu 2008: Novanja BRP:n esisopimus vanhan tehtaan kaupasta puretaan. Tehdas jää BRP:lle.
01.12.2008 Keva ostaa Ahjotie 30:n osakekannan Oka Oy:ltä 20 miljoonalle eurolla.

2009

01.01.2009 Mauri Gardin aloittaa Kevan hallituksen jäsenenä.
01.03.2009 Nova-yhtiöt hakeutuvat yrityssaneeraukseen. Konkurssipesään jää lopulta velkoja yli seitsemän miljoonaa euroa ja saatavia runsaat sata tuhatta.
11.06.2009 MTV3: Novalta vaalirahaa myös keskustapuolueelle, ei pelkästään sen ehdokkaille
15.06.2009 Helsingin käräjäoikeus asettaa Nova-yhtiöt konkurssiin
15.06.2009 Jarmo Korhosen tiedotustilaisuus: neuvotteluihin osallistuneiden piiri laajenee, myös Vanhanen ja Kauppinen olleet Kesärannassa tammikuussa 2007.
15.06.2009 Konkurssiasiamies päättää teettää Nova-yhtiöissä kiireellisesti erityistilintarkastuksen.
19.06.2009 Valtionvarainministeriö ja Finanssivalvonta päättävät selvittää Kevan ja Novan väliset kytkökset.
24.06.2009 Kevan hallitus pyytää valtionvarainministeriötä tutkimaan toimitusjohtaja Markku Kauppisen ja hallituksen puheenjohtaja Sampsa Katajan roolin Novaan liittyvissä sopimussuhteissa.

05.07.2009 Kevan toimitusjohtaja Markku Kauppinen ilmoittaa harkitsevansa oikeustoimia häntä koskevasta uutisoinnista.
06.07.2008 Markku Kauppinen ilmoittaa eroavansa virastaan.
08.07.2009 Julkisuuteen tulee tieto Kauppisen yliviivauttaneen Järsön vieraslistalta Arto Merisalon ja Lasse Kontiolan nimet.
07.07.2009 Valtionvarainministeriön ja Finanssivalvonnan tarkastuskertomus Kevan moottorikelkkatehdassijoituksesta julkistetaan.
16.07.2009 Keva antaa Kauppisen kuittiasian poliisitutkintaan. Poliisi ilmoittaa tutkivansa asiaa väärennösrikoksena, mutta ei mahdollisena ylihintaan liittyvänä luottamusaseman väärinkäyttönä.
17.07.2009 Kevan hallitus ilmoittaa, että ulkopuolisen asianajotoimiston kanssa tehty selvitys Kauppisen ja Novan johdon välisestä tapaamisista ei anna aihetta tarkastella moottorikelkkatehdashanketta uudelleen. Selvityksestä tai sen teossa mukana olleen asianajotoimiston nimeä ei anneta julkisuuteen.

02.08.2009 Jarmo Korhonen toteaa tällä kertaa Ilta-Sanomien haastattelussa: ”Meidän osaltamme kaikki on nyt kerrottu” (IS 2.8.2009).
09.08.2009 Kokoomus joutuu syvemmälle vaalirahakohuun, kun ilmenee, että Sampo-konserni on ollut puolueen suurtukija. Valtio on konsernin suurin yksittäinen omistaja 14 % osuudella.
11.08.2009 Sammon tukien kokonaissumma kokoomukselle on ollut 125 000 euroa. Myös valtionyhtiöt Patria ja Destia paljastuvat vaalirahoittajiksi.
21.08.2009 Arto Merisalo vangitaan Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Myös Tapani Yli-Saunamäkeä ja mita Novan toimntaan liittyneitä epäillään talousrikoksista.

Erkin kommentti: Kirja osoittaa selkeästi sen, että kysymys ei ole ainoastaan vaalirahoituksesta, vaan myös kiistattomasta poliittisesta korruptiosta. Sitä osoittaa rahansiirrot ja niiden ajankohdat. Kokemuksesta tiedän, että kun Audiator tilintarakistustoimisto on kuviossa mukana niin se toimii tarpeen vaatimalla tavalla. Kokemuksesta tiedän, että Kuntaliiton lakimiehiltä saa pyytämänsä lausunnon. Viittaus ulkomaiseen rahoittajaan lienee viittaus Ahti Vilppulaan, jonka yritys oli alun perin rekisteröity Neitsytsaarille ja juuri ennen vaaleja Luxemburgiin. Onko kysymyksessä edellisen laman seurauksena hankittuja piilotettuja rahoja, joita hallintarekisterin kautta on sijoitettu Suomeen? Maksettiinko tehtaasta ylihintaa? On syytä epäillä, että poliisi ja laillisuusvalvonta ovat laiminlyöneet tehtävänsä asioiden selvittämisessä

Katso
Miljardien veronkierto oikeuskansleri Jaakko Jonkan päätöksellähttp://e-aho-muutablog.blogspot.com/2008/11/miljardien-veronkierto-oikeuskansleri.html

Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä on keskustan puoluehallituksen jäsen. Ehkäpä siellä on keskusteltu asioista, koska Kalajoellakin on ollut ihmeellisyyksiä kaava-asioissa.

Katso myös Meinalan kaava
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/meinalan-kaava.html

Katso Kalajoen kauppakeskus pihtisynnytyksellä ja lainvastaisesti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/keskustan-kauppakeskus.html