sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Hautala-case – kehottaako oikeuskansleri päätöksillään laittomuuksiin?
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei käsittely ministeri Heidi Hautalasta tehtyjä kanteluita ja kansanedustajat ummistavat silmänsä laittomuuksilta, vaikka kansanedustajien pitäisi noudattaa lakia ja erottaa ministeri Heidi Hautala ministerin tehtävästä.

Heidi Hautala – wikipedia

Suomen perustuslain 60 § Valtioneuvosto


Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit vannovat tuomarinvalan sekä virkavalan tai antavat vastaavat vakuutukset.

Virkavala

"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

Tuomarinvala
Tuomarinvalan kaava on säilynyt muuttamuttomana vuodesta 1734.
"Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta."

Tuomarinvalaa vastaava vala
"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa lainkäyttötehtävissä toimin oikeudenmukaisesti lakia noudattaen."


Suomen perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Tästä remonttiskandaalissa on kyse
Kehitysministeri Heidi Hautala (vihr) maksoi vuonna 2009 oviremontin remonttimiehelle suoraan käteen ja myös siivoojalle pimeästi. Samalla eläkemaksut jäivät maksamatta.

Ministeri muisteli alun perin jutun julkisuuteen nostaneelle Iltalehdelle, että oviremontin hinta jäi niin halvaksi, ettei siitä tarvinnut maksaa ennakonpidätystä eikä eläkemaksuja eikä sosiaaliturvamaksuja, eikä nähnyt toimissaan mitään väärää. Remonttimiehen mukaan ministeri maksoi hänelle noin 650 euroa suoraan käteen työstä, koska remonttiin sisältyi myös remonttia varten teetetyt ovet, ja remontin jälkiä hoitaneelle siivoojalle 250 euroa käteen. Remonttimiehen mukaan ministeri tiesi maksavansa pimeästi sekä hänelle että siivoojalle.

Ministeri Hautala perusteli eduskunnassa remonttimiehelle suoraan summan käteen maksamista sillä, että kyseessä oli tuttu urakoitsija ja pahoitteli, ettei ollut tajunnut pyytää mieheltä työstä kuittia. Hän myönsi maksaneensa siivoojalle pimeästi. Ministerin mukaan remontin taustalla on hänen miesystävänsä ja remonttimiehen välinen oikeusriita. ”Olen teettänyt yhden oven, ja luulin että urakoitsijan asiat olivat kunnossa ja hän hoiti velvollisuutensa. Olen pahoillani, ettei asioita oltu selvitetty kunnolla enkä pyytänyt asiasta kuittia, Hautala sanoi torstaina eduskunnassa.

Näin kertovat tiedotusvälineet asiasta:

Näin Hautala selittää oikeusriitaa remonttimiehen kanssa

Heidi Hautalan hämärät remontit

Hautala/Nekrasov maksoivat vähintään 43.000 euroa pimeänä

Ääninauha todistaa: Heidi Hautala junaili ison pimeän remontin

Tapaus Hautala: Remonttimiehellä ja siivoojalla yhteistä yritystoimintaa jo vuodesta 2009


Kommentti: Hautala katsoo omaa etuaan

Hautala: ”Remonttimies uhkasi minua” – heitti syytöksen myös kahdelle ”arkkiviholliselleen”

Remontti Helvetin enkeleiden yhtiöllä

Hautala yllättyi remonttifirman kytköksistä Helvetin enkeleihin

Valehteliko Heidi Hautala poliisikuulustelussa?
http://hautalagate.blogspot.fi/#!/2011/04/valehteliko-heidi-hautala.html

Venäjän NTV-kanava uutisoi Hautalan toiminnasta
http://hautalagate.blogspot.fi/#!/2012/03/venajan-ntv-televisiokanava-heidi.html

Uhka-arvio suojelupoliisille
http://hautalagate.blogspot.fi/#!/2013/03/hautalagate-kirjeeni-suojelupoliisille.html

Venäläissivuston uhkaama Heidi Hautala: ”Äärimmäisen epämiellyttävää”

Tulisiko ministeri Hautalan erota?Tämän vuoksi oikeuskansleri ei käsittele Hautalan pimeitä töitä

Minun oikeustajuni mukaan oikeiskanslerin olisi pitänyt tutkia kantelut ja jos hän katsoo, että asiat kuuluvat esimerkiksi poliisin toimialaan, hänelle olisi tullut siirtää asiat poliisin tutkittavaksi. Mielestäni Heidi Hautalan toiminta on sellaista, ettei se ole ministerille sopivaa eikä ministeriä pidä asettaa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin kansalaisiin. Jos ministeri saa vapaasti rikkoa lakia laillisuusvalvojan erityissuojeluksessa, niin kannaustaako menettely tavallisia kansalaisia kunnioittamaan lakia. Jos kansanedustajat hyväksyvät laittomuudet ministerin ja toimivat vastoin lakia, niin paraneeko tällaisella menettelyllä eduskunnan arvovalta ja kansalaisten luottamus kansanedustajien rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.