keskiviikko 6. maaliskuuta 2024

Nordic Responce 24


Puolustusvoimat osallistuu Norjan johtamaan Nordic Response 24 -harjoitukseen, joka järjestetään Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisilla alueilla 4.-15.3.2024. Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa Naton jäsenmaana kollektiiviseen harjoitukseen. liiton alueiden puolustamiseen. Sellaisenaan tämä on Suomen puolustusvoimien historian merkittävin osallistuminen monikansalliseen harjoitukseen. 

 Osa Steadfast Defender 24 -harjoituksia, Nordic Response 24, Nato-maat ja -kumppanit kouluttavat allianssin kykyä vahvistaa joukkoja pohjoiseen yhteisen puolustusoperaation kouluttamiseksi arktisissa olosuhteissa Suomen, Norjan ja Ruotsin alueilla. Laaja sotaharjoitus maalla, merellä ja ilmassa kokoontuu yhteensä n. 20 000 sotilasta 14 maasta. 

Harjoitus osoittaa Naton toimintakykyä, yhteenkuuluvuutta ja tahtoa puolustaa koko allianssin aluetta. Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa Naton jäsenmaana yhteisen puolustuksen koulutukseen laajassa yhteisjoukkojen harjoituksessa. Koska Steadfast Defender 24 tulee olemaan Naton merkittävin harjoitus vuosikymmeniin, sen ja Nordic Response 24:n valmistelut ovat olleet käynnissä jo usean vuoden ajan.

Puolustusvoimien tämän vuoden kansainvälinen pääharjoitus, Nordic Response 24, kehittää puolustusvoimien kykyä osallistua Nato-johtoisiin yhteisiin operaatioihin pohjoisella alueella yhdessä liittolaisten kanssa. Harjoitukseen osallistuminen edistää Suomen entistä tiiviimpää integraatiota osaksi Natoa.


Puolustusvoimat osallistuu harjoitukseen Maa-, Meri- ja Ilmavoimien sekä logistiikka- ja johtamisjärjestelmäalan joukoilla. Puolustusvoimista harjoitukseen osallistuu yli 4 100 sotilasta, ja tästä joukosta merkittävä osa on reserviläisiä. 

Suuren osan Puolustusvoimien harjoitusjoukosta muodostaa Maavoimat. Suomen ja Ruotsin maavoimien osastot muodostavat harjoituksessa yhdessä divisioonan, jota Suomi johtaa. Suomen maavoimien vahvuus divisioonassa on noin 2 500 sotilasta. Harjoituksessa on myös merkittävää ilmavoimien toimintaa Norjan, Suomen ja Ruotsin ilmatilassa. Suomen ilmavoimista mukana on 12 F/A-18 Hornetia, esikuntaupseereita ja tukikohtatoimintoja. Merivoimista mukana on esikuntaupseereita ja rannikkojääkäriosasto.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta mukana on palkattua henkilöstöä ja reserviläisiä laitoksen esikunnasta, 3. Logistiikkarykmentistä, Järjestelmäkeskuksesta sekä Sotilaslääketieteen keskuksesta. Johtamisjärjestelmäkeskus asettaa harjoitukseen palkattua henkilöstöä ja reserviläisiä laitoksen esikunnasta ja eri osastoilta. Myös Rajavartiolaitos osallistuu harjoitukseen Suomen alueella. Suomen harjoitusjoukon johtaja on Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Manu Tuominen. Pääesikunta asettaa harjoitukseen Suomen kansallisen johtoelementin. 

Harjoitus näkyy ja kuuluu Lapin alueella

Suomen alueella harjoituksen aikana harjoittelee suomalaisjoukkojen lisäksi noin 3 000 ruotsalaista, 450 ranskalaista ja noin 50 isobritannialaista sotilasta. Maavoimien joukot liikkuvat pääasiassa Enontekiön alueella ja sieltä edelleen Norjan suuntaan. Harjoitukseen siirtymisen ja poistumisen aikana (1.–3.3. ja 14.–17.3.) liikenne voi ruuhkautua päätiestöllä myös Länsi-Lapin hiihtolomakohteiden lähialueilla. Harjoitusjoukkoja liikkuu muuallakin Lapin alueella. Ilmavoimien toiminta painottuu Rovaniemen tukikohtaan, lentotoiminta on aktiivista koko Lapin alueella. Viranomaiset ovat varautuneet liikennemäärien kasvuun. Puolustusvoimat tiedottaa harjoituksen vaikutuksista liikenteeseen tarkemmin helmikuussa lähempänä harjoitusta.


Nordic Response 24 -harjoitus näkyy ja kuuluu Lapissa

Puolustusvoimat osallistuu Norjan johtamaan Nordic Response 24 -harjoitukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa 4.–15. maaliskuuta 2024. Suomesta harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 4 100 sotilasta ja yhteensä noin 700 ajoneuvoa. Harjoitus näkyy ja kuuluu erityisesti Länsi-Lapin alueella. Harjoitus saattaa ruuhkauttaa liikennettä myös muualla.

Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaiset ovat tehneet harjoituksen alla yhteistyötä liikenteen sujuvoittamiseksi ja harjoituksen vaikutusten minimoimiseksi. Suomen alueella harjoituksen aikana harjoittelee ja liikkuu suomalaisjoukkojen lisäksi noin 3 000 ruotsalaista, 450 ranskalaista ja noin 50 isobritannialaista sotilasta. 

Harjoitustoiminnalla vaikuttaa liikenteeseen merkittävästi Enontekiön suunnassa ja alla kuvatuilla marssireiteillä. Harjoitusjoukkoja voi liikkua muuallakin Lapin alueella. Erityisesti harjoitukseen siirtymisen ja poistumisen aikana (29.2.–5.3. ja 14.–17.3.) liikenne voi ruuhkautua päätiestöllä myös Länsi-Lapin hiihtolomakohteiden lähialueilla. Liikenteessä olevia pyydetään huomioimaan tämä mahdollisuuksien mukaan reittien valinoissa sekä varaamaan aikaa siirtymisiin tavallista enemmän. Viranomaiset ovat varautuneet liikennemäärien kasvuun.

Harjoitus vaikuttaa alueella liikkuvien ihmisten elämään ympärivuorokautisen liikenteen lisääntymisenä ja vilkastuneena kaupankäyntinä. Harjoitus ei vaikuta muutoin ihmisten tavalliseen arkeen. Päivittäinen liikkuminen Norjan suuntaan voi kuitenkin kestää normaalia kauemmin. 

Maavoimat

Suomen ja Ruotsin maavoimat muodostavat harjoituksessa yhdessä divisioonan, joka toimii Enontekiön alueella ja liikkuu Norjaan tien E45 suunnassa. Maavoimien harjoitusjoukon vahvuus on noin 2 500 henkilöä, joista henkilökuntaa on 350, varusmiehiä 1 060 ja reserviläisiä 1 120. Alta löytyvät tiedot meno- ja paluuliikenteestä tieosuuksittain.

Harjoituksen menoliikennettä on runsaasti pohjoisen tieosuuksilla 29.2.–5.3.

  • Tie E8 Oulusta pohjoiseen

  • Tie 79 Rovaniemeltä pohjoiseen 

  • Tie 80 Sodankylästä Kittilään

  • Tie 93 Palojoensuusta Kivilompoloon

  • Tieosuudet Kolarin–Enontekiön välillä

Erikoiskuljetukset, eli leveät kuljetukset, liikkuvat 2.–5.3. yllä mainittuja reittejä. Lisäksi Etelä-Suomesta saapuvat joukot saattavat ruuhkauttaa liikennettä ajoittain tiellä 4 aikavälillä 1.–2.3. 

Paluuliikenne 12.3.–17.3.

  • Tie E8 Ouluun

  • Tie 79 Rovaniemelle

  • Tie 80 Kittilästä Sodankylään

  • Tie 93 Kivilompolosta Palojoensuuhun

  • Tieosuudet Enontekiön–Kolarin välillä

Huomio! Yli puolet paluuliikenteestä painottuu tielle E75, pääpaino on Karigasniemi–Inari–Saariselkä-tieosuuksilla. 12.–15.3. on erikoiskuljetuksia välillä Enontekiö–Muonio–Kittilä–Sodankylä.

Ilmavoimat

Ilmavoimista Nordic Response 24 -harjoitukseen osallistuu yhteensä 12 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää ja noin 250 henkilöä. Suomalaiset hävittäjät tukeutuvat Rovaniemelle ja Andøyan tukikohtaan Norjassa.

Nordic Response 24 on Puolustusvoimien tärkein harjoitus vuonna 2024

Nordic Response 24 on osa Naton Steadfast Defender 24 -harjoitussarjaa, jossa Nato-maat ja kumppanit harjoittelevat liittokunnan kykyä siirtää joukkoja pohjoiseen harjoittelemaan puolustuksellista yhteisoperaatiota arktisissa olosuhteissa Suomen, Norjan ja Ruotsin alueilla. Steadfast Defender 24 on Naton suurin harjoitus vuosikymmeniin, minkä vuoksi sitä ja myös Nordic Response 24 -harjoitusta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. 

Nordic Response 24 on laaja taisteluharjoitus maalla, merellä ja ilmassa. Se kokoaa yhteen noin 20 000 sotilasta 14 eri maasta. Harjoituksella osoitetaan Naton suorituskykyä, yhtenäisyyttä ja tahtoa puolustaa koko liittokunnan aluetta. Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa Naton jäsenenä yhteisen puolustuksen harjoitteluun laajassa joukkojen yhteisharjoituksessa. Nordic Response 24 on Puolustusvoimien vuoden tärkein kansainvälinen harjoitus, jossa kehitetään Puolustusvoimien kykyä osallistua Naton johtamiin yhteisoperaatioihin pohjoisella alueella yhdessä liittolaisten kanssa. Harjoitukseen osallistuminen edistää Suomen integroitumista yhä tiiviimmin osaksi Natoa.


Kohti pohjoista – Maavoimat valmiina kohtaamaan arktiset olosuhteet

Puolustusvoimat osallistuu Norjan johtamaan Nordic Response 24 -harjoitukseen, joka järjestetään Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa 4.–15. maaliskuuta 2024. Nordic Response 24 on Maavoimien ja samalla Puolustusvoimien historian laajin osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen ulkomailla. Maavoimien harjoitusjoukon vahvuus on noin 2 500 henkilöä, joista henkilökuntaa on 350, varusmiehiä 1 060 ja reserviläisiä 1 120.

Nordic Response 24 on osa Naton Steadfast Defender 24 -harjoitussarjaa, jossa harjoitellaan liittokunnan kykyä siirtää joukkoja pohjoiseen ja puolustuksellista yhteisoperaatiota arktisissa olosuhteissa Suomen, Norjan ja Ruotsin alueilla. Harjoituksessa Suomen ja Ruotsin maavoimat muodostavat yhdessä isobritannialaisen osaston kanssa divisioonan, jonka komentaja tulee Suomesta ja apulaiskomentaja Ruotsista. Harjoituksen tapahtumakulku saa alkunsa liittoumaa vastaan suunnatusta fiktiivisestä hyökkäyksestä, jonka seurauksena Naton perustamissopimuksen viides artikla on aktivoitu velvoittamaan liittouman jäseniä puolustamaan hyökkäyksen kohteena olevaa aluetta.  

Liittokunnan mailla on vakaa ja päättäväinen tahto puolustaa kaikkia alueitaan, myös Suomea. Suomen vuosikymmeniä kestänyt johdonmukainen ja pitkäjänteinen yhteistyö liittolaismaiden kanssa mahdollistaa hyvin Puolustusvoimien suorituskykyjen liittymisen osaksi Naton yhteistä puolustusta. On myös selvää, että Suomella on liittokunnalle paljon annettavaa ja on ollut hieno todeta, että osaamistamme arvostetaan korkealle, maavoimallisen harjoituksen johtaja, Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa toteaa.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja lähes kaikista Maavoimien joukko-osastoista. Harjoituksen aikana Maavoimien joukkoja taistelee sekä puolustajina (~1700  henkilöä) että hyökkääjinä (~670 henkilöä), jonka lisäksi harjoituksen turvallisuusorganisaatiossa työskentelee yli 100 henkilöä. Kalustovahvuus kaikkineen on noin 630. Harjoituskokonaisuus kehittää henkilökunnan, reserviläisten ja varusmiesten osaamista sekä yksilö- että joukkotasolla.

Arktisissa olosuhteissa harjoittelu on osa lähes kaikkien asevelvollisten koulutusta ja Suomi kouluttaa runsaasti myös muita liittokunnan joukkoja näihin vaativiin olosuhteisiin. Suomen maantieteellinen sijainti tekee meistä keskeisen tekijän Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuudelle, prikaatikenraali Takamaa jatkaa.

Harjoitukseen osallistuminen edistää Suomen integroitumista yhä tiiviimmin osaksi Natoa. Harjoituksella kehitetään Maavoimien yhteensopivuutta ja yhteistoimintaa liittokunnan joukkojen ja Ruotsin kanssa, joka toivottavasti on myös lähitulevaisuudessa Naton jäsen. Yhteisellä harjoittelulla tuetaan suorituskykyjen kehittämistä sekä varmistetaan yhteistoimintakyky kansallisen puolustuksen ja liittokunnan tarpeisiin.

Harjoitus näkyy ja kuuluu. Toivomme kaikilta tien käyttäjiltä malttia ja varovaisuutta kohdattaessa harjoitusjoukkoja. Kannattaa tutustua liikennetiedotteeseen, mikäli haluaa minimoida mahdollisen viiveen omaan matkantekoon liittyen, prikaatikenraali Takamaa vinkkaa.

Harjoituksen vaikutukset liikenteeseen:

Suomen alueella harjoituksen aikana harjoittelee ja liikkuu suomalaisjoukkojen lisäksi noin 3 000 ruotsalaista, 450 ranskalaista ja noin 50 isobritannialaista sotilasta. Harjoitustoiminta vaikuttaa liikenteeseen merkittävästi Enontekiön suunnassa ja liikennetiedotteessa 

Linkki toiselle sivustolle

kuvatuilla marssireiteillä erityisesti harjoitukseen siirtymisen ja poistumisen aikana. Maavoimien pääkalustona käytetään pohjoisille joukoille tyypillistä liikkumiskalustoa, jonka lisäksi mukana on mm. Leopard-taistelupanssarivaunuja, K9-panssarihaupitseja  ja raskaita raketinheittimiä. Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä liikenteen sujuvoittamiseksi ja harjoituksen vaikutusten minimoimiseksi.

Taistelua johdetaan yhdessä, yhteisillä johtamisjärjestelmillä

Nordic Response 24 -harjoituksen yhteisessä operaatioverkossa käytetään kaikkien harjoitukseen osallistuvien maiden yhteensopivia johtamisjärjestelmiä. Yhdessä harjoittelemalla hiotaan huippuunsa kaikki järjestelmät, mitä taistelun johtamiseen tarvitsee.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) toteuttaa johtamisjärjestelmätuen Nordic Response 24 -harjoituksessa taisteleville joukoille. Harjoitukseen osallistumalla keskus kehittää kykyään tukea suomalaisia joukkoja monikansallisessa operaatiossa. Harjoituksessa Johtamisjärjestelmäkeskus muodostaa tilannekuvaa pohjoisella alueella yhteistoiminnassa pääesikunnan ja alaisten laitosten sekä puolustushaarojen kanssa. Tavoitteena on myös tukea kansallista kyberpuolustusta.

Nordic Response 24 -harjoituksessa on käytössä yhteinen operaatioverkko, jossa Nato-yhteensopivia järjestelmiä käytetään ja harjoitellaan.

Kaikki liittolaiset ovat kiinni samassa verkossa, mutta jokainen maa rakentaa ja ylläpitää itse omat johtamisjärjestelmänsä. Tähän on olemassa yhteiset standardit, jotta järjestelmistä saadaan yhteensopivia. Tavoitteena on, että taistelun johtamisen kaikki osa-alueet pystytään toteuttamaan yhteensopivilla järjestelmillä”, kertoo Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen operaatiopäällikkö, everstiluutnantti Ilkka Vaara.

Johtamisjärjestelmäpalvelut ovat monipuolistuneet kansainvälisen harjoittelun myötä

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää kansainväliset yhteydet Suomeen, toimittaa ne kansallisille joukoille ja huolehtii järjestelmien ylläpidosta. Rakentamis- ja tukityössä tärkeänä yhteistyökumppanina Johtamisjärjestelmäkeskuksella on Suomen erillisverkot Oy.  Johtamisjärjestelmäkeskus on myös varautunut kansainväliseen johtamisjärjestelmien yhteensovittamiseen, josta päävastuu on maavoimilla.

Nordic Response 24-harjoitusta on edeltänyt jo monia kansainvälisiä harjoituksia, jossa Nato-yhteensopivia johtamisjärjestelmiä on kehitetty eteenpäin. Yhteisen harjoittelun pääpaino on ollut teknisessä yhteensopivuudessa, mutta myös johtamisjärjestelmäalan palvelut ovat kehittyneet. Nordic Response 24 -harjoituksessa todennetaan ja harjoitellaan yhteisen tilannekuvan luomista ja taistelun johtamista isossa kansainvälisessä kokoonpanossa.

Kansallisessa testaustoiminnassa yksi merkkipaalu on ollut vuoden 2019 Bold Quest -harjoitus. Yhteisen harjoittelun aikana johtamisjärjestelmäpalvelut ovat monipuolistuneet ja niitä käytetään laajemmin.  Käytössä on perinteisten viestintäpalveluiden lisäksi myös järjestelmiä, joilla saadaan paremmin koottua yhteistä tilannekuvaa sekä johdettua taistelua. Kokemus toimimisesta osana isoa liittoumajoukkoa on erittäin arvokasta”, everstiluutnantti Vaara kertoo.


The Norwegian Air Force prepares for exercise Nordic Response 2024

https://www.youtube.com/watch?v=wnc2TEig8X8


Welcome to the Nordics - Nordic Response 2024

https://www.youtube.com/watch?v=CDworfcQsbg


Nordic Response 24 – Tuki ranskalaisille joukoille

https://www.youtube.com/watch?v=PGmNqP8kRxM


Nordic Response 24 – Ruotsalaiset joukot saapuvat

https://www.youtube.com/watch?v=spm2dx-ZzVk