tiistai 24. marraskuuta 2009

Arvoisa Tasavallan Presidentti Tarja Halonen,tiedoksi Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo

Arvoisa Tasavallan Presidentti, olen kääntynyt lukuisia kertoja puoleenne ja pyytänyt Teidän apuanne poliisin, syyttäjien, asianajajien ja oikeuslaitoksen rikollisen toiminnan selvittämiseksi. Olette kaksi kertaa vastannut minulle. Ensimmäisen kerran vastasitte 13.5.1996. Vastaus on kuvassa. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirtä kuvan päällä.

Toisen kerran vastasitte 30.3.2000. Silloin vastasitte seuraavasti:

Olen vastaanottanut 7.3.2000 päivätyn kirjeenne liitteineen. Kun kysymyksessä olevassa tapauksessa viranomaiset ovat ratkaisseet asian voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kun asia ei lainsäädännön mukaan kuulu presidentin toimivaltaan, en katso voivani puuttua asiaan.

Tarja Halonen

Tasavallan Presidentti

Olette 30.3.2000 väittänyt, että viranomaiset ovat ratkaisseet asian voimassa olevan lainsäännön mukaisesti. Valitettavasti väite ei pidä paikkaansa. Voitte itse nähdä kantelustani eduskunnan oikeusasiamiehelle, että väitteenne ei ole totta. Juristina voitte sen helposti ymmärtää katsottuanne eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemäni kantelun. Pyydän, että valvotte kantelun asianmukaisen ja nopean käsittelyn. Kanteluni asianmukainen käsittely palauttaa Suomen lähemmäksi oikeusvaltiota, sillä jokainen kantelussa mainittu päätös on väärä. Päätökset on mainittu kirjeessäni poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle, mikä on osa kantelua. Kaikilla kantelussa mainituilla päätöksentekijöillä on ollut tiedossa se, etteivät väliaikaiset konkurssipesänhoitajat saa lain mukaan myydä kiinteää omaisuutta. Kantelussa on mainittu myös muita törkeitä rikoksia todistusaineistoineen. Keskeinen asia on syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta ja poliisi Raimo Ollilan rikollinen toiminta. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa. Todisteena kuvassa oleva tutkimattajättämispäätös.


Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


Pyydän, että korjaatte 30.3.2000 antamanne päätöksen asiassa perehdyttyänne kanteluuni. Toivon, että ette jää historian kirjoihin maininnalla: rikollisuutta suosinut ja ylläpitänyt Suomen Tasavallan Presidentti Tarja Halonen. Odotan toimenpiteitänne asian johdosta ja toivon, että toimitte niin, että Korkein Oikeus noudattaa Suomen lakia ja purkaa kaikki omat ja alioikeuksien väärät päätökset asioissani. Samalla edellytän, että kaikki rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan niin juridisesti kuin taloudellisestikin.

Kalajoella 24.11.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 4. marraskuuta 2009

Arvoisat europarlamentaarikotPyydän Teitä ryhtymään toimenpiteisiin EU:n kautta jotta voisin saada oikeutta Suomessa. Olen käynyt oikeutta jo 14,5 vuotta saamatta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja esteetöntä rikostutkintaa asioissani. Asiani selviää näistä linkeistä. Ensimmäinen on Youtuben linkki Saattohoitajat, jossa keskeisin asia on esitetty noin kuuden - seitsemän minuutin kohdalla jossa näytetään rikokset todistusaineistoineen. Toivon, että Teillä kiireittenne keskellä on aikaa perehtyä asioihin tarvittavan 15 - 20 minuutin ajan.

PR-talojen markkinoilta poistaminen sisältää yksityiskohtaisen selostuksen todistusaineistoineen ja juridisine argumentoineen asiasta.

Kolmas linkki Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle osoittaa suomalaisen poliisi- ja oikeushallinnon tilan. Mikko Paatero ei ole vastannut minulle kirjeeseeni. Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat. Keskeinen asia on esteellisen syyttäjä Sulo Heiskarin ja esteellisen rikostutkinnan johtajan Raimo Ollilan toiminta. Lähetän tämän kirjeen myös tiedoksi ja toimenpiteitä varten Korkeimman Oikeuden presidentti Pauliine Koskelolle sekä eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniolle.

Youtube Erkki Aho Saattohoitajat
http://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA

Kalajoella 04.11.2009 Erkki Aho