tiistai 19. syyskuuta 2023

Vaikea syksy näköpiirissä – Erkin ajatuksia

 


Mielestäni hallituksen esitys, mikä kohdistuu köyhimpien asumiseen, on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen.


Hallitus patistamassa köyhimpiä halvempiin asuntoihin – lakiesitys kerää tiukkaa kritiikkiä

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallitus-patistamassa-koyhimpia-halvempiin-asuntoihin-lakiesitykselle-tiukkaa-kritiikkia/8780564#gs.5w1ur8


Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.


Hallituksen tavoite on oikea, mutta keinot ovat riittämättömät, sillä perustuslain mukaan jokaisella on oikeus asuntoon. Siis yhteiskunnan on järjestettävä henkilölle sellainen asunto mihin hänellä on varaa. Se ei välttämättä tapahdu 3 kuukaudessa. Jokaisella paikkakunnalla ei ole tarjolla halpoja vuokra-asuntoja. Siksi hallituksen tulee tukea rakennuslaman helpottamiseksi sellaisten halpojen vuokra-asuntojen rakentamista esimerkiksi tyhjiksi jääneisiin toimistotiloihin jne.


Toinen ongelmakohta on irtisanomissuojan heikentäminen. Mielestäni hallituksen esitys on perustulain vastainen. 19 § Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Mielestäni irtisanomissuojaa ei voida heikentää hallituksen esittämällä tavalla. Irtisanmiseen täytyy olla vahva peruste esim. tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ensin on lomautettava 3 kuukaudeksi eikä ketään saa ottaa lomautettujen tilalle. Vasta sen jälkeen voidaan henkilö irtisanoa tuotannollisten tai taloudellisten syiden perusteella tai jokin muun painavan syyn perusteella.


Minä useamman yrityksen entisenä henkilöstöpäällikkönä ja oman yrityksen johtajana en voi hyväksyä anonyymiä työnhakua. Yritys tai yrittäjä palkkaa omaan yrtykseen henkilön omalla rahallaan. Hän haluaa varmasti varmistua, että henkilö on hyvä ja täyttää yrityksen vaatimukset. Palkattu työntekijä on osa yrityksen yrityskuvaa. Ennen työtodistuksissa oli maininta työntekijän käytös työssä ja sen ulkopuolella. Kun minä valitsin omaan yritykseeni työntekijöitä, niin minä otin selville työnhakijan taustat, vanhemmat ja työnhakijan ulkonäön. Kun valitsin yritykseeni työntekijöitä niin työnhakijoiden tuli olla vetovoimaisia, liikunnallisia, kielitaitoisia, hyviä asiakaspalvelijoita ja työnhakijoiden keskiarvo koulutodistuksissa tuli oli yli 8.3 eli parempi kuin minun oma ylioppilastodistuksen keskiarvo. Hyvät työntekijät ovat yrityksen tehokkain menestystekijä. Siksi anonyymityönhaku ei tule kysymykseen menestyvässä yritystoiminnassa.


Hallitus ei ole puuttunut budjettiesityksessään oikeusjärjestelmän uudistukseen. Suomen valtio voisi säästää satoja miljoonia oikeusjärjestelmän uudistuksella. Nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta on lakkautettava. Samoin hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Oikeusjärjestelmää tulee muuttaa niin, että meillä on vain käräjäoikeudet ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuin. Suomessa ei ole perutuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Perustuslakituomioistuin https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta siksi, että kansalaiset eivät saa saada oikeutta. Suomessa on tehty valtiopetos presidentti Mauno Koiviston johdolla. Silloin presidentti Mauno Koivisto päätti pelastaa pankit antamalla niille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Pankit siis voittivat ylemmissä oikeusasteissa. Presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa ja se on valtiopetos. Samalla rikollisille annettiin syytesuoja. Markkinoilta poistettiin Säästöpankkisopimuksen perusteella Säästöpankit ja kymmeniä tuhansia yrityksiä sopimuksessa mainituilta aloilta ja sopimuksessa määriteltiin yritysten kaatamaisperusteet. Säästöpankkisopimus solmittiin Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin välisellä sopimuksessa. Suomi halusi Euroopan Unionin jäseniksi ja pankkien vakavaraisuus tuli saada EY:n edellyttämälle tasolle eli pankkien vakavaraisuus tuli olla 8 %. Siksi suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö. Yrityksiä tuhottiin kymmeniätuhansia ja kaadettujen yritysten toimitusjohtajista yli 10 000 teki itsemurhan. Tätä tosiasiaa Suomen johtavat poliitikot yhä edelleen suojelevat ja siten syyllistyvät ihmisoikeusrikoksiin.


Suomi tarvitsee miljardiluokan säästöjä lisää. Hallitus ei ole riittävän tehokkaasti puuttunut veronkiertoon ja veroparatiisien käyttöön. Veronkierto on estettävä ja veroparatiisien käyttö on estettävä. Arvioni mukaan näin säästetään miljardeja euroja.


Hallituksen on kohdistettava säästötoimet myös hyvätuloisiin. On verotettava niitä, joilla on mistä verottaa. Lisäksi on puututtava yritystukiin ja verotukiin. Niistä on mahdollisuus säästää miljardeja euroja neljän vuoden aikana.


Hallitus ei ole puuttunut riittävän tehokkaasti byrokratian purkamiseen. Hyvinvointialueiden määrää voidaan karsia siten, että hyvinvointialueiden määrä vähennetään 5-6 alueeseen. Muiden organisaatiot puretaan ja näin säästetään valtavia summia ja ne on kohdistettava paikallisten terveyskeskusten toimintaan.


Väliportaan hallintoa on purettava. Jos ELY:t ja AVI:t ja maakuntahallinnot lakkautetaan niin tavallinen kansalainen ei sitä jokapäiväisessä elämässään huomaa. Ne ovat sellaisia organisaatioita, joita ilman tavallinen kansalainen tulee toimeen. Siksi niiden poistaminen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta katsottuna.


Monpolit on purettava. Apteekkialalle on annettava vapaa kilpailu. Muissa maissa se toimii. Miksi ei Suomessa? Vapaassa kilpailussa lääkkeiden hinnat laskevat. Silloin voitaisiin luopua lääkkeiden Kela-korvauksista ja omavastuuosuuksista. Tämä muutos hyödyntäisi eniten sairaita ja vanhuksia.

Alkon monopoli on murrettava. Muissakin maissa alkoholit ovat ruokakaupoissa. Miksi ei Suomessa? Muutos parantaisi kaupan kannattavuutta lievästi.


Ulosottojärjestelmää tulee muuttaa. Suojaosan osuutta tulee nostaa merkittävästi jotta ulosotossa olevat henkilöt voisivat ottaa töitä vastaa. Ulosotossa on kaikkiaan n. 570 000 ihmistä ja niistä voisi vapautua systeemin muutoksella ainakin 200 000 työmarkkinoiden käyttöön. Tämä muutos vähentäisi maahanmuuttajien tarvetta. Suomalainen on helpompi perehdyttää töihin kuin ulkomaalainen.


On kiinnitettävä huomiota sosiaaliturvan väärinkäyttäjiin. Ulkomaalaisten tulee työllistyä 3 kuukauden aikana tai heidän on muutettava pois Suomesta. Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. Rikoksiin syyllistyvät ulkomaalaiset on poistettava maasta perheineen. Valtion on avustettava tällaisia henkilöitä maasta poistumisessa.

Ilmastoasioissa tulee ottaa järki käteen. Vaikka kaikki suomalaiset kuolisivat yhtä aikaa, niin sillä ei olisi maailman ilmastoon juuri havaittavaa muutosta. Siksi ilmastotoimet eivät saa aiheuttaa lisäkustannuksia suomalaiselle veronmaksajalle.

maanantai 14. elokuuta 2023

MA 14.08.2023 Perussuomalaisten puoluekokous Tampereella 12-13.08.2023

 

                               Tohtori Jussi Halla-aho - perussuomalaisten presidenttiehdokas

                                      Riikka Purra - perussuomalaisen puolueen puheenjohtaja

Perussuomalaisten puoluekokous Tampereella 12-13.08.2023

https://www.perussuomalaiset.fi/


Perussuomalaiset kokoontuu puoluekokoukseen Tampereelle jännittyneessä tilanteessa: "Täällä kalvaa se, että..."

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/perussuomalaiset-kokoontuu-puoluekokoukseen-tampereelle-jannittyneessa-tilanteessa/8755224#gs.4dq1oi


Perussuomalaisten kansanedustajat

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/eduskuntaryhmat/perussuomalaisten-eduskuntaryhma/Sivut/default.aspx


EU-vaalit

https://vaalit.yle.fi/epv2019/fi/

Perussuomalaisten europarlamentaarikot Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen

Puhemiesehdokkaaksi Halla-aho – tässä ovat perussuomalaisten nimittämät ministerit

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tassa-on-perussuomalaisten-nimittamat-ministerit-puhemiesehdokkaaksi-halla-aho/8723252#gs.4dtyzl

Perussuomalaisten ohjelmat

https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/


Sinivalkoinen siirtymä

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2023/02/Sinivalkoinensiirtyma_2023.pdf


Pelasta suomalainen koulu

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2023/02/Koulutusna%CC%88ko%CC%88kulmat-13.2.2023.pdf


PERUSSUOMALAISTEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2023

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2023/01/MaahanmuuttopolOhjelmaIso.pdf


PERUSSUOMALAISTEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2023

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2023/01/MaahanmuuttopolyhytA4.pdf


PERUSSUOMALAISTEN TALOUSPOLIITTINEN OHJELMA 2023

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2023/01/TalousOhjelmaIso_final-01_2023.pdf


Vahva ja välittävä Suomi

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma

https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma#/


Riikka Purra valittiin jatkamaan puheenjohtajana yksimielisesti

https://yle.fi/a/74-20044924/64-3-169983


Puoluesihteeriksi valittiin Harri Vuorenpää. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Leena Meri, toiseksi Mauri Peltokangas ja kolmanneksi Sebastian Tynkkynen.

Perussuomalaisten puoluekokous Tampereella on päättynyt. Jussi Halla-aho nimitettiin puolueen presidenttiehdokkaaksi


PS:n puoluekokous alkoi räväkästi – Matti Putkonen haukkui median lyttyyn

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/cba609bd-67f8-4a70-b28d-0b68e3499636


Perussuomalaiset puoluekokous lauantai 12.8.2023

https://www.youtube.com/watch?v=zzQ90vm34DA


Suora lähetys perussuomalaisten puoluekokouksesta

https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/6132448


Riikka Purran voimakas ja tunteikas avauspuhe perussuomalaisten puoluekokouksessa 2023

https://www.youtube.com/watch?v=aaPtLry8wj0


Halla-aho valittiin presidentinvaaliehdokkaaksi: Jussi pitää kampanjansa avauspuheen ?￰゚ヌᆴ

https://www.youtube.com/watch?v=OPEs69iYwL8&t=181s


Riikka Purra linjaa: Luvassa on vyön kiristämistä ja yksilön omaa vastuuta

https://yle.fi/a/74-20044924


Riikka Purran linjapuhe Tampereella 13.08.2023

https://areena.yle.fi/1-66483056


Yhtä suurta perhettä

https://yle.fi/a/74-20044978


Riikka Purra

https://fi.wikipedia.org/wiki/Riikka_Purra


Jussi Halla-aho

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1109.aspx


Jussi Halla-aho

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jussi_Halla-aho


Jussi Halla-aho (osa 1). 1 h 11 min, Youtube.

https://www.perussuomalaiset.fi/puheenjohtajiston-kyselytunnit/


Jussi Halla-aho (osa 2). 44 min, Youtube.

https://www.perussuomalaiset.fi/puheenjohtajiston-kyselytunnit/


Jussi Halla-aho Venäjästä ja Ukrainasta | HS 20.9.2014

https://www.youtube.com/watch?v=LqnFp5vkfoI&t=630s


Jussi Halla-aho varoittaa Venäjästä ja Eero Heinäluoma puolustaa Venäjää.

https://www.youtube.com/watch?v=quhNej6IPpY


Perussuomalaisten Jussi Halla-aho servaa urakalla

https://www.youtube.com/watch?v=jJ-DRpJ6jzg


Perussuomalaisten Jussi Halla aho hiljentää toimittelijan

https://www.youtube.com/watch?v=JgEMlD7Dwio&t=13s


Halla-ahon viesti kaikille suomalaisille

https://www.youtube.com/watch?v=_MO6TGeQDqk&t=159s


Jussi Halla-aho kommentti Venäjä-yhteyksistä.

https://www.youtube.com/watch?v=ABOMNTGqeiU


EU:n elvytyspaketti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

https://www.youtube.com/watch?v=6gWCSSAEcZA&t=135s


Halla-aho hallituksen budjettiesityksestä 18.9.2019

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4olKo0ggs&t=342s


Jussi Halla-aho kehitysavusta

https://www.youtube.com/watch?v=uD9qsKiLxe0


Jussi Halla-aho perustelee turvapaikkajärjestelmän ongelmia

https://www.youtube.com/watch?v=dnykapF36oo


Jussi Halla-ahon arvopuhe sananvapaudesta

https://www.youtube.com/watch?v=T5UUG9m_xhY&t=111s


Jussi Halla-aho kommentoi Antti Rinteen hallitusratkaisua

https://www.youtube.com/watch?v=XIbagpUshCA


Jussi Halla-aho Kiovassa Ukrainan sodan vuosipäivänä 24.2.2023 | Ilta-Sanomat

https://www.youtube.com/watch?v=eXhizHfJdKw


lauantai 17. kesäkuuta 2023

LA 17.06.2023 Onko tässä uudet ministerit?

 

Ministereitä tulee kokoomuksesta 8, perussuomalaisista 7, Rkp:lta 2,5 ja kristillisdemokraateilta 1,5.

Kokoomuksen ministerit

 • Pääministeri Petteri Orpo

 • ulkoministeri Elina Valtonen

 • puolustusministeri Antti Häkkänen , paras valinta olisi Jarmo Lindberg

 • työministeri Heikki Autto

 • kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

 • sosiaaliturvaministeri Paula Risikko

 • kulttuuri- ja tiedeministeri Sanni Grah-Laasonen

 • ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen

Perussuomalaisten ministerit

 • Valtiovarainministeri Riikka Purra

 • sisäministeri Jussi Halla-aho

 • oikeusministeri Ville Tavio

 • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Sakari Puisto

 • sosiaali- ja terveysministeri Arja Juvonen

 • elinkeinoministeri Jani Mäkelä

 • liikenne- ja viestintäministeri Jenna Simula

Rkp:n ministerit

 • Opetusministeri Anna-Maja Henriksson

 • eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz

 • liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri kahden vuoden ajan ?

Kristillisdemokraattien ministerit

 • maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

 • liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri kahden vuoden ajan Mika Puotala


Lisäys IS:n ennuste 08.31

Ministeri­spekulaatiot kiivaimmillaan: Onko tässä Orpon hallitus?

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009662320.html 

Lisäys YLE ennuste kello 08.56

Näin ministerit jakautuvat puolueiden kesken – yhteensä heitä on 19

https://yle.fi/a/74-20036946

Lisätty 18.06.2023 klo 08.20

Vahva ja välittävä Suomi – neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.06.2023

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/158702198/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf/2febf7a7-d5a1-6f17-df2d-95561de7a6de/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf?t=1686924779616

Tässä kannanottoja hallitusohjelmaan: 

Tässä on hallituksen säästölista: Suurimmat leikkaukset sotesta ja sosiaaliturvasta

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/c2925e7c-1d0b-4059-9c9b-11cd298a2a12


Täältä löytyvät HS:n analyysit ja koosteet tuoreesta hallitus­ohjelmasta

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009663518.html


Asiantuntija listaa voittajat ja häviäjät – näin hallitusohjelma näkyy tavallisen kansalaisen kukkarossa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000009660954.html


Uusi hallitus leikkaa puoluetukea miljoonalla eurolla

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009663328.html


Hallitusohjelma kääntää uuden lehden suomalaisessa sosiaalipolitiikassa, arvioi professori Juho Saari

https://yle.fi/a/74-20037217


Palkaton sairaslomapäivä jakaa mielipiteitä: joko karenssi ryhdistää tai tullaan sairaana töihin

https://yle.fi/a/74-20037317


Uusi hallitus aikoo tehdä mittavia muutoksia työelämään – kokosimme kuusi keskeistä asiaa

https://yle.fi/a/74-20037325

Valtava nivaska: Kaikki, mitä haluat tietää uudesta hallitusohjelmasta

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valtava-nivaska-kaikki-mita-haluat-tietaa-uudesta-hallitusohjelmasta/8722548#gs.1ikxuo


Orpon hallituksen veronkorotukset osuvat kriisien runtelemille aloille – Veronmaksajien toimitusjohtaja: "Minusta tämä ei ole tyylikästä"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/orpon-hallituksen-veronkorotukset-osuvat-kriisien-runtelemille-aloille-veronmaksajien-toimitusjohtaja-minusta-tama-ei-ole-tyylikasta/8722870#gs.1il3i5


Hallitukselta liikenteeseen kolme miljardia euroa: Turun tunnin juna toteutumassa, Helsingin ja Tampereen välinen ratahanke keskeytetään

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallitukselta-liikenteeseen-kolme-miljardia-euroa-turun-tunnin-juna-toteutumassa-helsingin-ja-tampereen-valinen-ratahanke-keskeytetaan/8722952#gs.1io192

Vihreät huomasi piiloon jääneen leikkauksen Orpon hallitusohjelmassa – ”Kaikki eivät tunnu tajunneen”

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/22766638-5e02-40fa-9da4-76b3bf40136a

Suomen Pankki lähetti hallituksen muodostaja Petteri Orpolle (kok) kirjeen, jossa se kertoo pitävänsä keskuspankkeja koskevaa kirjausta lainvastaisena. Kirjaus koskee keskuspankin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.


Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Perjantaina julkaistussa hallitusohjelman kohdassa 9.1 sanotaan: ”Hallitus seuraa ja pyrkii hallitsemaan Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin kautta valtiolle muodostuvaa rahoitusriskiä. Suomi ajaa no bailout -säännön toteutumista myös Euroopan keskuspankin tasolla. Suomi ajaa toimia, joilla rajataan eurojärjestelmän systeemiriskiä.”

Suomen Pankki toteaa, että EU:n ja Suomen lainsäädännössä tulee ilmi yksiselitteisesti keskuspankin itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaate, jonka keskeinen elementti on kielto vastaanottaa ohjeita miltään taholta tehtäviensä hoitamisessa.

Suomen laissa sanotaan, että Suomen Pankki hoitaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. Suomen pankki toimii osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Euroopan keskuspankin tehtävät, asema ja riippumattomuus on vahvistettu EU:n perussopimuksessa.

Tämän johdosta Suomen Pankin johtokunta saattaa kohteliaimmin tiedoksi, että edellä mainitut hallitusohjelman kirjaukset ovat ristiriidassa voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön kanssa, kirjeessä sanotaan.Erkki Ahon näkemys: Tuleva Petteri Orpon hallitus voi säästää

 1. veronkierron estämisellä ja veroparatiisein käytön estämisellä vähintäänkin 2 000 miljoonaa

 2. 4 miljardin yritystuista voidaan leikata 350 miljoonaa euroa vuodessa kolmen vuoden ajan

 3. 1400 miljoonan kehitysyhteistyövaroista voidaan leikata 1000 miljoonaa euroa

 4. ilmastomäärärahoista ja vihreästä siirtymästä voidaan leikata 300 miljoonaa euroa

 5. maahanmuutosta ja siitä aiheutuneista kuluista voidaan leikata 600 miljoonaa vuodessa

 6. YLE:n määrärahoista voidaan leikata 100 miljoonaa euroa

 7. Suomessa on ulosotossa 570 000 henkilöä. Jos ulosoton suojarajaa nostetaan niin, että ulosotossa olevat henkilöt voisivat ottaa työtä vastaan ja työllistyä, niin säästö olisi vähintäänkin 100 miljoonaa euroa vuodessa

 8. Oikeusjärjestelemän uudistamisella voidaan säästää vähintäänkin 100 miljoonaa vuodessa. Siis nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta lakkautetaan, hallinto-oikeudet lakkautetaan, korkein oikeus lakkautetaan ja perustetaan perustuslakituomioistuin. Säästö 100 miljoonaa kerrannaisvaikutuksineen.

 9. yhteiskunnan rakennemuutos poistamalla väliportaan hallinto ja kuntien hallinnolliset rajat palveluiden suhteen poistettava. Byrokratiaa purettava 300 miljoonalla vuodessa.

  Yhteensä 4950 miljoonaa euroa.


Kokoomus nimesi ministerinsä – Valtosesta ulkoministeri, Häkkäsestä puolustusministeri

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/fd51698f-bb0f-49a1-a7f3-57fb5916b6a9

Kokoomus on tehnyt ministerivalintansa uuteen hallitukseen. Turkulaisesta hallitusmuodostaja Petteri Orposta (kok) tulee pääministeri.

Ulkoministerin salkun saa puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen. Niin ikään varapuheenjohtajana toimiva Antti Häkkänen on uusi puolustusministeri.


Ennakkoon varmana ministerinä pidetty Anna-Kaisa Ikonen nimettiin kunta- ja alueministeriksi.

Sanni Grahn-Laasonen on uusi sosiaaliturvaministeri. Kokoomuksen eduskuntaryhmää luotsannut espoolainen Kai Mykkänen nimettiin ilmasto- ja ympäristöministeriksi.

Työministerin salkun jakavat Arto Satonen (2 vuotta) sekä Matias Marttinen (2 vuotta). Myös tiede- ja kulttuuriministerin salkku jaettiin kahtia Sari Multalalle (2 vuotta) ja Mari-Leena Talvitielle (2 vuotta).

Ennakoin kokoomuksen ministerilistan aika tarkasti etukäteen. Minun arvaukseni ministereistä osui kahden osalta harhaan. Paula Risikon ja Heikki Autton nimeä Orpon listalta ei löydy. Kokoomuksen eduskuntaryhmän tahdon jälki näkyy siinä , että kaksi ministeripostia on jaettu neljälle kansanedustajalle kahdeksi vuoksi. Karkkia niin monelle kuin vain voi. Tukea ja sitoutumista haetaan mahdollisimman monelta kansanedustajalta. Kokoomuksen pitää antaa palkinto mahdollisimman monelle rivikansanedustajalle. Orpon tilataksillinen oli helposti ennustettavissa. Ei valittu puolustusministeriksi kokoomuksen pätevimpiä miehiä vaan valittiin henkilö toisin perustein. Ministerit valittiin hyvä-veli-periaatteella ja ruskeakielisyyden perusteella, Tätä sanotaan hienommin luotettavuuden perusteella.


Perussuomalaisten ministerit:

 • Valtiovarainministeri: Riikka Purra

 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri: Ville Tavio

 • Oikeusministeri: Leena Meri

 • Sisäministeri: Mari Rantanen

 • Liikenne- ja viestintäministeri: Lulu Ranne

 • Elinkeinoministeri: kaksi vuotta Vilhelm Junnila, sitten kaksi vuotta Sakari Puisto

 • Sosiaali- ja terveysministeri: Kaisa Juuso

 • Puhemies: Jussi Halla-aho

Riikka Purra on valinnut luottohenkilönsä ministereiksi hallitukseen. Tohtori Sakari Puisto sai vain kahden vuoden ministeripestin. Kaisa Juuso on FK, kansainvälisen sairaanhoidon erityisasiantuntija, siis alan ammattilainen. Perussuomalaisilla on vain 7 ministeriä ja kokoomuksella 8 ministeriä, vaikka kokoomuksella on vain kaksi kansanedustajaa enemmän. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Jussi Halla-ahosta ollaan tekemässä perussuomalaisten presidenttiehdokasta. Perussuomalaisten ministereistä on enemmistö naisia, vaikka puolue on mielletty ukkopuolueeksi. Riikka Purran on helpompi hallita yhteistyökykyisiä naisia kuin itsepäisiä miehiä. Se voi olla etu hallitustyöskentelyssä.


sunnuntai 4. kesäkuuta 2023

SU 04.06.2023 Suomi ei ole oikeusvaltio. Miksi poliitikkojen rikollista toimintaa salaillaan?
Ensimmäinen esimerkki: Katinkullan kaappaus


Olen kirjoittanut Katinkullan kaappauksesta seuraavan blogikirjoituksen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/ti-22112021-katikullan-kaappaus.html


Törkeämmäksi se on vielä mennyt ja nyt joudun julkaisemaan vielä oikean historian.

https://youtube.com/shorts/Y4c7hCHBoXo?feature=share


Ei riittänyt, että ryöstettiin yritys, vietiin vielä kunniakin.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/201141-ei-riittanyt-etta-ryostettiin-yritys-vietiin-viela-kunniakin/


Ennakkotieto tänään julkistettavista suomalaisista veroparatiisiyhtiöistä.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/214800-ennakkotieto-tanaan-julkistettavista-suomalaisista-veroparatiisiyhtioista/

Toinen esimerkki: Kelokaappaus


SU 13.03.2022 Suuri kelokaappaus – Markku Heikkilä

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/03/su-13032022-suuri-kelokaappaus-markku.html


SU 29.01.2023 Suomen valtio tunnustaa rikoksensa

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-29012023-suomen-valtio-tunnustaa.html
Kolmas esimerkki: PR-talojen tuhoaminen


1. Erkki Ahon taidenäyttely Raution monitoimitalossa Rautio-viikolla 2023

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2023/04/erkki-ahon-taidenayttely-raution.html


44. Maalaus PR-Talojen toiminnasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2023/05/maalaus-pr-talojen-toiminnasta.html


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen syytön!

Kysymys on ihmisoikeusrikoksista ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa.

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Sairastuin diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Olen joutunut Suomen valtion 27 vuoden kidutuksen kohteeksi ja Kalajoen kunnan/ kaupungin 40 vuoden syrjinnän kohteeksi.

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Valtiopetoksessa pääettiin, että pankit pelastetaan ja vain säästöpankit ja kymmeniä tuhansia yrityksiä tuhotaan. Pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annataan syytesuoja. Menettelystä aiheutui yli 10 000 yrittäjän itsemurha.. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76sTasavallan presidentti Tarja Halosen minua koskeva päätös 17.10.2005 . Hän kieltäytyy luovuttamasta Koiviston konklaavin asiakirjoja minulle presidentti Mauno Koiviston pyynnöstä.


Erkki Bulgariassa


Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta olen joutunut menemään useita kertoja maanpakoon Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen pyytänyt poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta ja Bulgarian presidentiltä. Kumpikaan taho ei myöntänyt minulle poliittista turvapaikkaa. Tässä Bulgarian presidentin päätös 11.02.2020 asiassa.

Tämä on oikeusvaltio Suomi!


Olen selvittänyt asioita pankkikriisiblogissani.

http://pankkikriisi.blogspot.com/Olen sopinut Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kanssa, että asiat selvitetään. Paikalla sopimustilaisuudessa Kalajoella ostoskeskus Loistossa oli paikalla koko kokoomusjohto varapuheenjohtajat Antti Häkkänen ja Elina Valtonen sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Yhteishenkilöksi asiassa sovimme Elina Valtosen. Kukaan näistä henkilöistä ei ole vastannut sähköpostiviesteihini eikä ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteiseen asioiden selvittämiseksi. Jos Kepu pettää aina, niin voidaan sanoa, että kokoomus pettää joka kerta.


Olen sopinut Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kassa Kalajoella Ventelän pihalla todistajien läsnä ollessa, että 1990-luvun kotitekoisen laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen asiat selvitetään. Annika Saarikko ei ole tehnyt mitään asioiden selvittämiseksi. Siis Kepu pettää aina.

SU 21.05.2023 Sitä minä vaan, että ….

olen sopinut kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ja koko kokoomuksen johtoportaan kanssa Kalajoella ostokeskus Loistossa, että tämä asia selvitetään

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA

Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

https://www.youtube.com/watch?v=-vziUPPE7p0

Ns. pankkikriisin taustaa

https://www.youtube.com/watch?v=2rma5p5pqmY

Pankit väärensi papereita laillisesti

https://www.youtube.com/watch?v=pIk0aWAPv50

Pankkilainaa kännissä | Karpolla On Asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=SLhLnt9aask&t=24s

Suomen pankkikriisi 1993

https://www.youtube.com/watch?v=apZ50_znthg&t=323s

90-LUVUN LAMA - SUOMEN PAHIN TALOUSKRIISI

https://www.youtube.com/watch?v=GBTnaE9SC3g&t=137s


Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

poliisi ei tutki


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto

syyttäjä ei syytä


Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen

oikeus ei ota käsiteltäväkseen


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan


Tämä on oikeusvaltio Suomi!

Suomessa päätettiin presidentti Mauno Koiviston johdolla, että pankit pelastetaan ja rikollisille annetaan syytesuoja. Pankit voitti ylemmissä oikeusasteissa. Markkinoilta poistettiin pankkien pelastamiseksi säästöpankit ja kymmeniä tuhansia yrityksiä. Yritysten johtajista tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia ja elinkautislumevelkavankeja. Kaikki yrittäjät eivät kestäneet tätä kidutusta vaan yli 10 000 yrittäjää teki itsemurhan. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Jos valtion rikoksien kohteeksi joutunut henkilö pyrkii saamaan oikeutta niin hänen kimppuunsa hyökätään näyttävästi. Omalta kohdaltani voin kertoa, että rikoksiin syyllistyneet tunsivat kunniaansa loukatuksi. Näin lienee myös OTK Jaana Kavoniuksenkin asiassa.

Totuuspuolueen puheenjohtajaa vastaan nostettu kovia syytteitä

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1466cce7-7cde-4ceb-ab1f-60014a916a07

Kavonius sai tiedon syytteistä Iltalehden toimittajan kautta. Tällainen menettely on käytössä silloin kun halutaan leimata julkisesti oikeutta hakeva rikolliseksi. Itsekin luin omassa asiassani syytteet Keskipohjanmaa-lehdestä, kun toimittaja Anne Mattila kirjoitti asiasta.

Minun mielestäni OTK Jaana Kavoniuksen ajojahtia kansalaisten on syytä seurata tarkasti. On hyvä jos oikeudenkäynteihin pääsee paikalle seuraamaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Mielestäni kansalaisten on reagoitava asiaan vahvasti mielenilmauksin ja mielenosoituksin. Nyt on korkea aika toimia ja lopettaa virkamafian toiminta.


Minulla on taidenäyttelyssäni Rautio-viikolla 03.07. - 09.07. esillä neljä maalausta jotka käsittelevät Suomen oikeusvaltiotilannetta. Tervetuloa kansalaiset Rautio-viikolla katsomaan Erkki Aho taidenäyttelyä,


44.Maalaus PR-Talojen toiminnasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2023/05/maalaus-pr-talojen-toiminnasta.html
45.Mauno Koivisto – tasavallan presidentti – valtiopetoksen tekijä

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2023/05/mauno-koivisto-tasavallan-presidentti.html46.Pääministeri Esko Aho ja SSP-sopimus

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2023/05/paaministeri-esko-aho-ja-ssp-sopimus.html47.Tarja Halonen tasavallan presidentti

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2023/05/tarja-halonen-tasavallan-presidentti.html