tiistai 19. syyskuuta 2023

Vaikea syksy näköpiirissä – Erkin ajatuksia

 


Mielestäni hallituksen esitys, mikä kohdistuu köyhimpien asumiseen, on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen.


Hallitus patistamassa köyhimpiä halvempiin asuntoihin – lakiesitys kerää tiukkaa kritiikkiä

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallitus-patistamassa-koyhimpia-halvempiin-asuntoihin-lakiesitykselle-tiukkaa-kritiikkia/8780564#gs.5w1ur8


Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.


Hallituksen tavoite on oikea, mutta keinot ovat riittämättömät, sillä perustuslain mukaan jokaisella on oikeus asuntoon. Siis yhteiskunnan on järjestettävä henkilölle sellainen asunto mihin hänellä on varaa. Se ei välttämättä tapahdu 3 kuukaudessa. Jokaisella paikkakunnalla ei ole tarjolla halpoja vuokra-asuntoja. Siksi hallituksen tulee tukea rakennuslaman helpottamiseksi sellaisten halpojen vuokra-asuntojen rakentamista esimerkiksi tyhjiksi jääneisiin toimistotiloihin jne.


Toinen ongelmakohta on irtisanomissuojan heikentäminen. Mielestäni hallituksen esitys on perustulain vastainen. 19 § Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Mielestäni irtisanomissuojaa ei voida heikentää hallituksen esittämällä tavalla. Irtisanmiseen täytyy olla vahva peruste esim. tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ensin on lomautettava 3 kuukaudeksi eikä ketään saa ottaa lomautettujen tilalle. Vasta sen jälkeen voidaan henkilö irtisanoa tuotannollisten tai taloudellisten syiden perusteella tai jokin muun painavan syyn perusteella.


Minä useamman yrityksen entisenä henkilöstöpäällikkönä ja oman yrityksen johtajana en voi hyväksyä anonyymiä työnhakua. Yritys tai yrittäjä palkkaa omaan yrtykseen henkilön omalla rahallaan. Hän haluaa varmasti varmistua, että henkilö on hyvä ja täyttää yrityksen vaatimukset. Palkattu työntekijä on osa yrityksen yrityskuvaa. Ennen työtodistuksissa oli maininta työntekijän käytös työssä ja sen ulkopuolella. Kun minä valitsin omaan yritykseeni työntekijöitä, niin minä otin selville työnhakijan taustat, vanhemmat ja työnhakijan ulkonäön. Kun valitsin yritykseeni työntekijöitä niin työnhakijoiden tuli olla vetovoimaisia, liikunnallisia, kielitaitoisia, hyviä asiakaspalvelijoita ja työnhakijoiden keskiarvo koulutodistuksissa tuli oli yli 8.3 eli parempi kuin minun oma ylioppilastodistuksen keskiarvo. Hyvät työntekijät ovat yrityksen tehokkain menestystekijä. Siksi anonyymityönhaku ei tule kysymykseen menestyvässä yritystoiminnassa.


Hallitus ei ole puuttunut budjettiesityksessään oikeusjärjestelmän uudistukseen. Suomen valtio voisi säästää satoja miljoonia oikeusjärjestelmän uudistuksella. Nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta on lakkautettava. Samoin hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Oikeusjärjestelmää tulee muuttaa niin, että meillä on vain käräjäoikeudet ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuin. Suomessa ei ole perutuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Perustuslakituomioistuin https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta siksi, että kansalaiset eivät saa saada oikeutta. Suomessa on tehty valtiopetos presidentti Mauno Koiviston johdolla. Silloin presidentti Mauno Koivisto päätti pelastaa pankit antamalla niille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Pankit siis voittivat ylemmissä oikeusasteissa. Presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa ja se on valtiopetos. Samalla rikollisille annettiin syytesuoja. Markkinoilta poistettiin Säästöpankkisopimuksen perusteella Säästöpankit ja kymmeniä tuhansia yrityksiä sopimuksessa mainituilta aloilta ja sopimuksessa määriteltiin yritysten kaatamaisperusteet. Säästöpankkisopimus solmittiin Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin välisellä sopimuksessa. Suomi halusi Euroopan Unionin jäseniksi ja pankkien vakavaraisuus tuli saada EY:n edellyttämälle tasolle eli pankkien vakavaraisuus tuli olla 8 %. Siksi suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö. Yrityksiä tuhottiin kymmeniätuhansia ja kaadettujen yritysten toimitusjohtajista yli 10 000 teki itsemurhan. Tätä tosiasiaa Suomen johtavat poliitikot yhä edelleen suojelevat ja siten syyllistyvät ihmisoikeusrikoksiin.


Suomi tarvitsee miljardiluokan säästöjä lisää. Hallitus ei ole riittävän tehokkaasti puuttunut veronkiertoon ja veroparatiisien käyttöön. Veronkierto on estettävä ja veroparatiisien käyttö on estettävä. Arvioni mukaan näin säästetään miljardeja euroja.


Hallituksen on kohdistettava säästötoimet myös hyvätuloisiin. On verotettava niitä, joilla on mistä verottaa. Lisäksi on puututtava yritystukiin ja verotukiin. Niistä on mahdollisuus säästää miljardeja euroja neljän vuoden aikana.


Hallitus ei ole puuttunut riittävän tehokkaasti byrokratian purkamiseen. Hyvinvointialueiden määrää voidaan karsia siten, että hyvinvointialueiden määrä vähennetään 5-6 alueeseen. Muiden organisaatiot puretaan ja näin säästetään valtavia summia ja ne on kohdistettava paikallisten terveyskeskusten toimintaan.


Väliportaan hallintoa on purettava. Jos ELY:t ja AVI:t ja maakuntahallinnot lakkautetaan niin tavallinen kansalainen ei sitä jokapäiväisessä elämässään huomaa. Ne ovat sellaisia organisaatioita, joita ilman tavallinen kansalainen tulee toimeen. Siksi niiden poistaminen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta katsottuna.


Monpolit on purettava. Apteekkialalle on annettava vapaa kilpailu. Muissa maissa se toimii. Miksi ei Suomessa? Vapaassa kilpailussa lääkkeiden hinnat laskevat. Silloin voitaisiin luopua lääkkeiden Kela-korvauksista ja omavastuuosuuksista. Tämä muutos hyödyntäisi eniten sairaita ja vanhuksia.

Alkon monopoli on murrettava. Muissakin maissa alkoholit ovat ruokakaupoissa. Miksi ei Suomessa? Muutos parantaisi kaupan kannattavuutta lievästi.


Ulosottojärjestelmää tulee muuttaa. Suojaosan osuutta tulee nostaa merkittävästi jotta ulosotossa olevat henkilöt voisivat ottaa töitä vastaa. Ulosotossa on kaikkiaan n. 570 000 ihmistä ja niistä voisi vapautua systeemin muutoksella ainakin 200 000 työmarkkinoiden käyttöön. Tämä muutos vähentäisi maahanmuuttajien tarvetta. Suomalainen on helpompi perehdyttää töihin kuin ulkomaalainen.


On kiinnitettävä huomiota sosiaaliturvan väärinkäyttäjiin. Ulkomaalaisten tulee työllistyä 3 kuukauden aikana tai heidän on muutettava pois Suomesta. Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. Rikoksiin syyllistyvät ulkomaalaiset on poistettava maasta perheineen. Valtion on avustettava tällaisia henkilöitä maasta poistumisessa.

Ilmastoasioissa tulee ottaa järki käteen. Vaikka kaikki suomalaiset kuolisivat yhtä aikaa, niin sillä ei olisi maailman ilmastoon juuri havaittavaa muutosta. Siksi ilmastotoimet eivät saa aiheuttaa lisäkustannuksia suomalaiselle veronmaksajalle.

Ei kommentteja: