torstai 30. heinäkuuta 2015

Paha uni


Muslimisaarnaaja: "Islamin lippu liehuu vielä eduskuntatalon salossa"

ISISin taistelijat halusivat turvata Suomen kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturvan, jonka laillisuusvalvojat Suomessa olivat tietoisesti ja tarkoituksellisesti laiminlyöneet poliittikkojen siunauksella. Kansanedustajat suojelivat laillisuusvalvojien rikollista toimintaa.

Perustuslakivaliokunnan jäsenille

Kaksi totuutta

Niinpä ISISin taistelijat päättivät ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Laillisuusvalvojat laitettiin rautaiseen häkkiin ja upotettiin meren pohjaan.

ISIS Brutally Execute Prisoners by Drowning in Cage and Blowing Them up with Grenade Launchers

Koska poliisi Suomessa suojeli rikollisia, niin ISIS päätti palauttaa järjestyksen yhteiskuntaan omilla keinoillaan.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolemainen omatuntoni on puhdas

ISIS päätti lopettaa Suomen poliisin rikollisuuden ja ryhtyi asian vaatimiin toimenpiteisiin.

OC Coptic Christians In Mourning Over Mass Execution Of Brethren In Libya

ISIS taistellijat tulivat tietoiseksi pankkikriisin karmeasta totuudesta sekä valtiopetoksesta ja siitä, että Suomen viranomaiset suojelivat rikollisia.

Pankkikriisin karmea totuus julki

Laman syylliset - rikollisille syytesuoja?

Tutkintapyyntö – Oikeusvaltio Suomi
Tämän johdosta ISIS-taistelijat ryhtyivät asian vaatimiin toimenpiteisiin Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon.

Alleged ISIS executions in Iraq

Osa Suomen ISIS taistelijoista oli suomalaisia isänmaallisia ihmisiä. Heidän onnistui herättää presidenti Urho Kekkonen kuolleista ja Urho Kekkonen ryhtyi nuoruudenaikaiseen tehtäväänsä eli teloitusryhmän päälliköksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsenet tuotiin eduskuntatalon portaille. Köysi kiedottiin kaikkien kaulan ympärille yhteen köyteen ja Kekkonen komensi teloituskomppanian teloittamaan rikollisten suojelijat.


Aikanaan Kekkonen kirjoitti:

"-Yöllä ammuttiin 9 pääpunaista ja minä oli johtamassa ryhmää, joka sen teki."
Näin kirjasi 17 -vuotias Kekkonen päiväkirjaansa vuorokausien 25-26.5.1918 kohdalle tapahtuman, jonka keskipisteeksi hän joutui loppukeväisenä YÖNÄ kesken kävelyn Haminan torilla.
Perustuslaki- ja hallintovaliokuntien jäsenten teloituksen jälkeen Kekkonen kirjoitti: "Poskelle, laukaise" taisivat olla komentosanani, lukee vuonna 1981 julkaistun Vuosisatani -muistelmien ensimäisessä osassa.

Kuulin, kun puhelimeni pirahti ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Pirkko Mattila soitti ja kertoi ryhtyvänsä jälleen facebook-kaverikseni.

Vaihtoehto EU:lle - Pirkko Mattila ja Alpo Ylitalo
https://www.youtube.com/watch?v=c_PWahblgrg

Heräsin vasta, kun herätyskello soi. Onneksi kaikki paha oli unta vain.
tiistai 28. heinäkuuta 2015

Monikulttuurisuus

Tänään 28.7.2015 n. 15000 ihmistä osoitti mieltään monikulttuurisuuden puolesta.

Maahanmuuttaja Huorittelee

Maahanmuuttajat pahoinpitelevät ja ryöstävät suomalaisen

Somali: "En missään nimessä koe olevani suomalainen"

Ylen juttu Välimeren yli pyrkivistä laittomista siirtolaisista

Maahanmuuttajat riehuu Töölöntorilla

Lainvalvojat - Mamut vs. Poliisit

Turvapaikanhakija riehuu vastaanottokeskuksessa

SVT: Poliisi on menettänyt otteensa Malmössa

Göteborg - Viha, pelko ja paratiisi

Tukholma, Rinkeby (Pahamaineiset lähiöt)

Marzahn-Hellersdorf, Germany (Pahamaineiset lähiöt)

Italian mafia löysi bisneksen, joka on huumeitakin kannattavampi

TS: Isis värvää suomalaisia jo julkisilla paikoilla

Poliisi turvapaikanhakijoiden tulvasta: Ihan kaoottinen tilanne

Muhoksen perhekotisurmasta epäillyt 17-vuotiaat vangittu!!

Jihadi-John pakenee henkensä edestä!

HAC" DA ISLAMI USULLLERE GÖRE KURBAN KESIMI

Breaking: Graphic video shows LAPD shooting a homeless man


Tajukangas: Syyrialaismafialle tuomiot ns. avustajajupakassa!

Valkoinen perhe somalien rasismin kohteena Kanadassa – joutui muuttamaan!


DN: Yli sataa turvapaikanhakijaa epäillään sota- ja terrorismirikoksista Ruotsissa


Raiskaukset Suomessa – ”Ulkomaalaisten osuus pistää silmään”

Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa

AL: Joka kolmas raiskauksesta tuomittu ulkomaalainen

Tutkijat välttelevät – Yle: Ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista ei haluta puhua

AL: Ulkomaalaisten tekemät raiskaukset vaativat täsmätoimia

Karu totuus raiskauksista - jopa 13-kertainen ero

Sari Helin: Hys, hys, antaa poikien raiskata

Espoossa 70 % poliisin tietoon tulleista raiskauksista on ulkomaalaisen tekemiä

Monikulttuurisuuden todellisuus - raiskaukset

Maahanmuuttajat raiskaajina

Tilastoista ja etnopositiivisuudesta

Ulkomaalaisten tekemät rikokset Suomessa

Ulkomaalaisia vastustavat marssit paisuvat SaksassaKansanedustaja Olli Immosen teksti – myrsky vesilasisssaKaansanedustaja Olli Immonen on onnistunut provosoinnissaan siten, että julkisuutta tavoittelevat henkilöt ovat saaneet vettä myllyynsä. Mielestäni nyt on laitettava jäitä hattuun ja katsottava tosiasioita silmiin. Toivottavasti perussuomalaisen puolueen johto ja eduskuntaryhmä seisoo puolueen ja hallitusohjelman takana. Mielestäni maahanmuuton ongelmien käsittely tarvitsee tosiasioiden tunnustamista, koska kansalaisten turvallisuus on uhattuna.

Tässä on provosoiva facebook-päivitys:

I'm dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. This ugly bubble that our enemies live in, will soon enough burst into a million little pieces. Our lives are entwined in a very harsh times. These are the days, that will forever leave a mark on our nations future. I have strong belief in my fellow fighters. We will fight until the end for our homeland and one true Finnish nation. The victory will be ours.
Tässä on perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma:

Suomen on irrottauduttava siitä 25 vuotta jatkuneesta ajatuksesta, että maahanmuutto ja monikulttuurisuus sinänsä olisivat tarpeellisia tai tavoiteltavia asioita. Siirtolaisuus on yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskuntakin, mutta sitä on myös aina pyritty hallitsemaan hyötyjen maksimoimiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Avokätinen hyvinvointivaltio ja avoimet rajat eivät ole yhteensovitettavissa. Korkea veroaste ei houkuttele huippuosaajia, mutta veroilla rahoitetut julkiset palvelut ja tulonsiirrot houkuttelevat elintasosiirtolaisuutta. Nykyisenkaltainen maahanmuutto on omiaan heikentämään huoltosuhdetta ja hyvinvointivaltion rahoituspohjaa sen sijaan, että se parantaisi niitä.

Tässä on maahanmuuton linjaukset hallitusohjelmassa

Työvoiman maahanmuutto
Hallituksen tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Nykyinen työvoiman saatavuusharkinta säilytetään ja työmarkkinoiden valvontaa tehostetaan. Arvioidaan maassa olevan ulkomaisen työvoiman määrä sekä työvoiman tuleva tarve ja kehitetään rekrytoinnin pelisääntöjä jatkossa toimialakohtaisesti valtiovallan ja työmarkkina- sekä yrittäjäjärjestöjen yhteisissä neuvotteluissa. Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin tulee olla eettisesti kestävää. Valvovien viranomaisten, kuten työsuojelun, verohallinnon ja keskusrikospoliisin, resursseja vahvistetaan. Ulkomaalaistarkastajien määrää lisätään harmaan talouden torjuntaohjelman mukaisesti.

Kiintiöpakolaispolitiikka ja pakolaisten kuntiin sijoittaminen

Kiintiöpakolaispolitiikkaa jatketaan vakiintuneen tasoisena yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa. Valtio ja kunnat laativat yhteistyösopimuksen, jolla pyritään pakolaisten ja myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden hallittuun ja systemaattiseen sijoittamiseen kuntiin. Kannustavan yhteistyömallin tueksi laaditaan suunnitelma kuntakorvausten tason nostamiseksi vaiheittain vastaamaan kustannuskehitystä.

Turvapaikkapolitiikka ja perheenyhdistämiset

Hallitus toimii sen puolesta, että laittomasti Eurooppaan saapuneet kolmansien valtioiden kansalaiset ja turvapaikanhakijat saavat asianmukaisen kohtelun ja ylläpidon siinä jäsenvaltiossa, johon he ensiksi saapuvat.
Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi varmistetaan riittävä käsittelijöiden määrä, tehostetaan yhteistyötä ja otetaan käyttöön maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismalli MPR eli maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta -malli. Vastaanoton kokonaiskustannuksia sopeutetaan turvapaikanhakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä vastaavasti.
Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset pannaan toimeen nykyistä nopeammin. Suomi tukee voimakkaasti EU:n pyrkimyksiä solmia takaisinottosopimuksia palautusten kannalta merkittävien valtioiden kanssa. Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään. Kehitetään säilöönoton vaihtoehtoja. Jokaisella vastaanoton piirissä olevalla lapsella on oikeus koulunkäyntiin. Kiirehditään uudistusta turvapaikkamenettelyssä olevien erityisestä henkilötodistuksesta.
Suomen perheenyhdistämiskäytäntöjen tulee olla samansuuntaisia muiden Pohjoismaiden kanssa. Selvitetään tehtyjen perheenyhdistämissäännösten muutosten vaikutuksia. Tältä pohjalta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen kriteereitä voidaan tarkentaa EU:n perheenyhdistämisdirektiivin säännökset huomioon ottaen niin, että ehtoihin sisältyy täysi-ikäisille perhettä kokoaville kohtuullinen asunto- ja toimeentuloedellytys.

Kotouttaminen

Vahvistetaan kaikin keinoin maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään. Hallituksen tavoitteena on, maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen. Kannustetaan sekä työnantajia että työntekijöitä työn ohessa tapahtuviin suomen tai ruotsin kielen opintoihin.
Hallitus varmistaa riittävät määrärahat kotouttamistoimenpiteiden tehostamiseen.
Vuonna 2013 päättyneen Osallisena Suomessa -hankkeen tuloksia seurataan ja tulosten perusteella tehdään johtopäätökset kotouttamiskoulutuksen tehokkuudesta, toimivuudesta ja muutostarpeista. Tehostetaan maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielenopetukseen koko maassa. Maahanmuuttajien tietoisuutta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusoikeuksista vahvistetaan kotoutumiskoulutuksessa.
Maahanmuuttajataustaisten opettajien kelpoisuusvaatimuksiin ja pätevöitymiseen Suomessa kehitetään joustavia ja tapauskohtaisia ratkaisuja.Vahvistetaan maahanmuuttaja- ja kotouttamistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä.Maahanmuuttaja-asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan yritysneuvonnassa sekä käynnistettävissä yrittäjyysohjelmissa. Jatketaan pääkaupunkiseudun aiesopimusten käyttöä kokonaisvaltaisemman kotouttamispolitiikan aikaansaamiseksi. Aiesopimuksiin sisällytetään työllisyyden, kotoutumisen ja koulutuksen vahvistamista.
Uutisia maahanmuuttajien tekemisistä rikoksista
Raiskaukset Suomessa – ”Ulkomaalaisten osuus pistää silmään”

Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa

AL: Joka kolmas raiskauksesta tuomittu ulkomaalainen

Tutkijat välttelevät – Yle: Ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista ei haluta puhua

AL: Ulkomaalaisten tekemät raiskaukset vaativat täsmätoimia

Karu totuus raiskauksista - jopa 13-kertainen ero

Sari Helin: Hys, hys, antaa poikien raiskata

Espoossa 70 % poliisin tietoon tulleista raiskauksista on ulkomaalaisen tekemiä

Monikulttuurisuuden todellisuus - raiskaukset

Maahanmuuttajat raiskaajina

Tilastoista ja etnopositiivisuudesta

Ulkomaalaisten tekemät rikokset Suomessa
https://jennasi.wordpress.com/2011/10/10/ulkomaalaisten-tekemat-raiskaukset-suomessa/