sunnuntai 20. toukokuuta 2012

Tässä ovat totuudet – päätä itse kumpi on oikeassaKatsoin aiheelliseksi tuoda julki Timo Soinin näkemyksen asioista ja Kalevan päätoimittajan Markku Mantilan näkemyksen asioista. Lukija voi päätellä kumpi on oikeassa.

Erkki Aho
Perussuomalaisten Kalajoen osaston puheenjohtaja

Kreikka-vakuudet, salailu ja VM:n silmänkääntötemppu

15.5.2012, Timo Soini, ploki.
Vähän aikaa sitten hallitus jakoi taas Kreikalle suomalaisten veronmaksajien rahaa. Kreikalle, jonka letku on mennyt pahan kerran solmuun.
Vastineeksi Suomi sai “vakuudet”. Niin hyvät, että ne piti salata.
Asiantuntijat raivostuivat ja valittivat. Oikein. Myös perussuomalaiset valittivat. Oikeuteen.
Ministeriö säikähti. Heräsi huoli, että KHO saattaisi vaatia ihan oikeaa julkisuutta asialle. Niinpä VM myönsi toimineensa lainvastaisesti Kreikka-vakuuksien salaamisessa ja julkisti osan vakuussopimuksesta.

Ei vakuus, vaan johdannaissopimus

Ministeriön päätös on kahdella tavalla mielenkiintoinen.
Ensinnäkin se vahvisti sen, mitä me arvelimme heti helmikuussa: niin sanotut “vakuudet” ovatkin monimutkainen TOTAL RETURN SWAP –johdannaissopimus.
Olimme jälleen oikeassa. Olimmeko oikeassa myös siinä, että pahimmassa tapauksessa “vakuudet” kattavat vain 20 % Suomen antamista lainatakauksista?
Kyllä: senkin on ministeriö nyt myöntänyt. Aluksi ei myöntänyt.
Pahin tapaus voi olla pelottavan lähellä, kun Espanja luisuu letkun päähän ja Suomen ylitakaukset astuvat voimaan.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että VM:n laatimat selitykset eduskunnalle Kreikka-vakuuksien sisällöstä eivät ainakaan täysin vastanneet todellisuutta. Oikeudellisesti kyseessä ei ole vakuus, vaan johdannaissopimus.
Päätösmallissa ministeriö antaa lisäksi ymmärtää, että salaamisen taustalla oli pyrkimys välttää Kreikan velkojen panttaamattomuussitoumusten laukeaminen:
“Toteutustapa määräytyi pitkälti Kreikkaa koskevien rajoitteiden perusteella. Osaan Kreikan valtion velkakirjoista sisältyy ns. panttaamattomuussitoumuslauseke, jonka mukaan kyseisen velkakirjan haltijan asemaa ei saa heikentää suhteessa muihin velkojiin, tai velka erääntyy välittömästi Kreikan valtion maksettavaksi. Järjestelystä sovittaessa lähtökohtana on pidetty, että sen toteuttamista koskevat asiakirjat ovat luottamuksellisia.”
Monet asiantuntijat arvelivatkin julkisuudessa, että tämä olisi yksi syy sopimuksen salaamiselle. Kun se on salattu, muut velkojat eivät voi valittaa asiasta.

Ei julkistus, vaan silmänkääntötemppu

Ministeriön takinkääntö on toiseksi mielenkiintoinen siksi, että se ei julkista mitään. Kyseessä on silmänkääntötemppu.
Julkistetuissa papereissa on niin vähän tietoja, ettei niiden perusteella voi sanoa mitään sopimuksen todellisesta sisällöstä.
Tämä ei ole vain minun asiantuntematon mielipiteeni. Varman korkosijoitusjohtaja Wilhelm Backlund sanoi Ylen haastattelussa, että VM:n julkistamat asiakirjat eivät kerro mitään siitä, miten edullinen vakuusjärjestely on Suomelle:
“Faktisesti tästä sopimuksesta on poistettu kaikki oleellinen taloudellinen tieto. Eli näistä sopimuksista ei saa mitään uutta muuta kuin varsinaiset lomakkeet. Sisältö on poistettu kokonaan.”
Tämähän on niin kuin asunnonvälittäjä kertoisi kuluttajalle: “Olet ostanut asunnon. En voi kertoa, miten iso se on, mitä se maksoi ja missä se sijaitsee… Tässä ovat nämä sopimuksen mallipohjat, ole hyvä!”

Harhaanjohtavia tietoja?

Ministeriön toiminta tekee pilkkaa julkisuusperiaatteesta. Taloudellisten tietojen täydellinen salaaminen on hyvin kyseenalaista tapauksessa, jossa puhutaan jopa miljardien eurojen riskeistä suomalaisille veronmaksajille.
Tietojen jatkuva pimittäminen on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon, että on syytä epäillä ministeriön johtaneen eduskuntaa ja kansalaisia harhaan aiemmilla tiedoillaan. Suomi ei ole saanut lainkaan vakuuksia, vaan monimutkaisen total return swap -johdannaissopimuksen.
Asiakirjat osoittavat, että perussuomalaisten spekulaatio oli oikeaa. Se tarkoittaa, että ministeriön laatimat julkiset asiakirjat olivat ainakin todennäköisesti harhaanjohtavia. Nyt ei julkisuudessa ole lainkaan tietoa siitä, mitä sopimus TODELLA sisältää – eli mitä se Suomelle maksaa ja mitä riskejä se tuo mukanaan.
Voimme olla väärässä. Sitä on mahdoton tietää, kun olennaiset tiedot on salattu.

Mitä seuraavaksi

Tulemme valittamaan uudesta päätöksestä. Demokratiaa on kunnioitettava.
Uskomme, että KHO ymmärtää, mistä on kyse. Nyt ei ole kyse poliittisesta kilpailusta, vaan suomalaisen kansanvallan ja julkisuusperiaatteen tulevaisuudesta.
Eikä kaikkea tarvitse julkistaa. Meitä kiinnostaa vain yksi dokumentti: Total Return Swap Confirmation. Sieltä löytyvät ne rahasummat.
Ministeriön julkistamissa papereissa tämä asiakirja on pyyhitty täysin tyhjäksi.
Keskeiset rahasummat voitaisiin julkistaa siltä osin kuin ne ovat Suomen kulujen ja riskien kannalta olennaisia. Vastapuolen identiteetin ja liikesalaisuuksien suojaa voitaisiin kunnioittaa.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Timo Soinin ja perussuomalaisten vastustajiin kuuluu Kalevan päätoimittaja Markku Mantila. Tässä hänen pääkirjoituksensa:

Kalevan pääkirjoitus 18.5.2012

Perussuomalaisten Timo Soini on paljon vartijana eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Häneltä odotetaan jo muutakin kuin EU-nokittelua.
Suomen johtaviin ulkopoliittisiin asiantuntijoihin kuuluva Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvosteli poikkeuksellisen suorasukaisesti eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa Timo Soinia Hufvudstadsbladet-lehdessä viime sunnuntaina.
Tiilikaisen mielestä ei riitä, että Soini toistaa joka paikassa hokemaansa ”missä EU, siellä ongelma”. Tiilikainen kysyykin, onko perussuomalaisilla ylipäätään minkäänlaista ulkopoliittista linjaa.
Kysymys on aiheellinen, sillä Soini on eduskunnan arvovaltaisena pidetyn ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana paljon vartijana. Jos hänen sanomistensa ja tekemistensä välityksellä ulkopolitiikan merkittävimmille asiantuntijoille muodostuu sellainen käsitys, että linja on pahasti hukassa, jotain täytyisi tehdä. Jos valiokunnan johtajasta on tällainen kuva kotimaassa, millaisenahan se mahtaa näyttäytyä muissa maissa?
Soinilla on ollut aikaa perehtyä nykyiseen tehtäväänsä. Sitä paitsi hän on sen verran kokenut politiikan tekijä, ettei kysymys voi olla siitä, ettei hän tiedä, mitä tuossa asemassa pitää tehdä. Eri asia on, jos ulkosuhteiden hoidossa ei nähdä EU:ta kauemmas.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on matkustellut kovasti. Sen puolen Soini on hoitanut kiitettävästi. Sama tahti näyttää jatkuvan tulevaisuudessa.

Matkustaminen toki kuuluu ulkoasiainvaliokunnalle jos mille. Etenkin nyt, kun Suomi tähtää YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi, on tärkeää käyttää kaikkia kanavia maan politiikan tunnetuksi tekemiseksi.
Soinin valinta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi oli tietysti riski muilta puolueilta, mutta se oli otettava.
Perussuomalaiset menestyivät viime eduskuntavaaleissa niin hyvin, että heille oli pakko antaa joitakin merkittäviä valiokuntapaikkoja ja valiokuntien puheenjohtajuuksia.
Soinin pitäisi kuitenkin kasvaa tehtävänsä mittoihin ja näyttää, että hän on saamansa luottamuksen arvoinen. Tämä edellyttää selkeää ulkopoliittista linjaa, jossa maailma nähdään muunakin kuin EU:na ja sen ongelmina.
Helppoihin ja yksinkertaisiin vastauksiin tottuneen Soinin on tietysti luontevampaa nokitella EU:ta kevyin heitoin kuin pohdiskella monimutkaisia kansainvälisiä kysymyksiä. Vaikeat asiat ovat kuitenkin edessä viimeistään siinä vaiheessa, kun Suomi toivottavasti pääsee YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Harkitsevana ja maltillisena asiantuntijana tunnetun Tiilikaisen purkaus Soinia vastaan kannattaa ottaa todesta. Se on eräänlainen hätähuuto sen puolesta, ettei tärveltäisi Suomen kansainvälisesti arvostettua asemaa maailmanpolitiikan osaajana.

Soini edustaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ennen muuta eduskuntaa. Se hänen tulisi oivaltaa ja kyetä esiintymään sen mukaisesti. Vaalikentillä voi toki puhua puuta heinää lämpimikseen, mutta ei maailmalla ainakaan tuossa asemassa

sunnuntai 13. toukokuuta 2012

Miksi Kaleva vaikenee totuudesta, päätoimittaja Markku Mantila ?


Olen käynyt oikeustaisteluani jo yli 17 vuotta. Näytöt ovat kiistattomat ja jokaisen nähtävissä. Kaleva on leimannut minut useamalla uutisoinnillaan kuvan kanssa jo lähes 15 vuoden ajan pahemmaksi rikolliseksi kuin pahinkaan murhamies, vaikka todellisuudessa olen monien järkyttävien rikosten ja todellisten ihmisoikeusrikosten uhri. Miksi Kaleva vaikenee totuudesta, päätoimittaja Markku Mantila?

Tässä on totuus

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/lehdistotiedote.html

Tässä on todelliset syylliset

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

Lisäksi katson, että epäiltyyn liigaan kuuluu viran puolesta henkilöitä, joilla virkamerkki korvaa ammattitaidon. Näiden henkilöiden nimet ja teot löytyvät oikeuslaitosjapoliisi.blogistani.

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Lisätiedot
http://www.erkkiaho.com/

maanantai 7. toukokuuta 2012

Kunhan kansa nauraa
From: E.Aho
Sent: Monday, May 07, 2012 12:57 PM
Subject: Kunhan kansa nauraa

Arvoisa päätoimittaja Markku Mantila

Olette sunnuntaina 06.05.2012 julkaistussa kirjoituksessa laittaneet syyn siitä, että näkemyksenne mukaan Suomi on pahasti hukassa, perussuomalaisten niskaan. Perustelette näkemystänne sillä, että hyvinvointivaltion tulevaisuus on pahasti uhattuna, puolustuskykymme rapautuu, nuoret syrjäytyvät, kilpailukykymme on menetetty jne. Syytätte tästä perussuomalaisten vaalivoittoa ja olette sitä mieltä, että tärkeintä on se, kunhan vain kansa nauraa.

Rohkenen epäillä Teidän lähihistorian tuntemustanne. Maamme lähihistoriaan voitte perehtyä tämän linkin avulla

Perussuomalaisia tarvitaan – katsaus Suomen lähihistoriaan
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2012/04/perussuomalaisia-tarvitaan-lyhyt.html

Kaleva on onnistuneesti ja tehokkaalla tavalla leimannut minut rikolliseksi suuren yleisön silmissä ja jättänyt totuuden asioissa kertomatta.

Miksi Kaleva vaikenee totuudesta?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/lehdistotiedote.html


Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Natura – Suomen suurin rikos?
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html

Ystävällisin terveisin ja totuutta toivoen mielipidekirjoituksiinkin

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Perussuomalaisten Kalajoen osaston puheenjohtaja