tiistai 28. toukokuuta 2013

Hallituksen esitys kuntajakolain muuttamiseksiPääministeri Jyrki Kataisen hallitus on antanut 23.05.2013 eduskunnalle esityksen kuntajakolain muuttamiseksi. Hallituksen esitys on poikkeuksellinen lakiesitys siksi, että se ei sisällä ainuttakaan lakipykälää. Tämä osoittaa kiistatta sen kuinka vaikeasta asiasta on kysymys ja kuinka huonosti lakiesitys on valmisteltu. Lakiesitys sisältää hallituksen mielipiteen sote-uudistuksesta. Hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet muotoutuvat sekä järjestämisvastuu määräytyy pääsääntöisesti kunnan asukasluvun mukaan. Alle 20 000 asukkaan kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote-palveluita. Kunnalla on rahoitusvastuu asukkaittensa sote-palveluista. Kunnalla, jossa on vähintään noin 20 000 – 50 000 asukasta, on oikeus järjestää perustason sosiaali- ja terveyspalvelut.

Uudistuksen lähtökohtana on, että jokainen sote-alue kuuluu erityisvastuualueeseen ja erityisvastuualueita on viisi. Erva on kuntayhtymä. Ervaan kuuluvat sote-alueet säädetään asetuksella. Perustasot ja sote-alueet tulee muodostaa siten, että ne aloittavat toimintansa viimeistään 1 päivänä tammikuutta 2017. Perustason ja sote-alueiden muodostamisen perusteista kuullaan kuntia ja kuntarakennelaissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä, joka on jätettävä marraskuussa 2013. Asetus annetaan vuoden 2015 aikana. Asetusta valmisteltaessa kuullaan kuntia syksyllä 2014.
Sairaanhoitopiirit voivat jatkaa toimintaansa hallinnollisina yksikköinä vuoden 2016 loppuun saakka. Kunnat päättävät kuntayhtymän purun yhteydessä omaisuuden ja velkojen siirrosta ja jakamisesta.


Kalajoen kaupungin osalla tämä merkitsee sitä, että kuntaliitokset on saatava aikaan Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kanssa parin vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa Kalajoen kaupunki joutuu liittymään suurempaan sote-alueeseen, mikä merkitsee kustannusten nousua sote-puolella noin 7 miljoonaa euroa vuodessa, mikä rahamäärä on pois muun muassa sivistyspuolen, teknisen puolen ja muiden hallinnon alojen määrärahoista. Käytännössä Kataisen hallituksen lakiesitys on katastrofi Kalajoen kaupungille ellei Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kanssa saada kuntaliitoksia aikaan parissa vuodessa.