keskiviikko 18. helmikuuta 2009

Ruotsalaisia emme ole, somaleiksi emme halua tulla, olkaamme perussuomalaisia

Perussuomalaisten oppositiopolitiikka puree äänestäjiin paremmin kuin monin verroin suuremman SDP:n hallituskritiikki. Kansalaisista peräti 40 prosenttia pitää perussuomalaisten oppositiopolitiikkaa hyvänä, mutta demareiden oppositiopolitiikkaa pitää hyvänä vain 21 prosenttia äänestäjistä. Sosiaalidemokraattien politiikkaa moittii huonoksi 53 prosenttia. Perussuomalaisilla luku on ainoastaan 29 prosenttia.
Ellei perussuomalaisten omia kannattajia oteta lukuun, parhaimmat arvosanat Soinin perussuomalaiset saavat keskustalaisilta. Melkein puolet, 48 prosenttia, keskustan kannattajista arvioi perussuomalaisten oppositiopolitiikan joko erittäin hyväksi tai melko hyväksi. Selvää vetoa perussuomalaisiin on myös vasemmistoliitossa, jonka kannattajista kilpailevan oppositiopuolueen toimintaa pitää hyvänä 45 prosenttia.
Uuden puheenjohtajan Jutta Urpilaisen oppositiopolitiikkaa pitää hyvänä vain alle puolet (48 prosenttia) puolueen kannattajista. Täydet pisteet antaa ainoastaan yksi demari sadasta. Huonoksi politiikan arvioi 43 prosenttia puolueen kannattajista, yhdeksän prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida politiikan onnistumista lainkaan.

Lukijan mielipide Aamulehden palstalla

Katsotaan vaan, kun seuraavat vaalit mikä puolue tulee saamaan vaalivoiton, Perussuomalaiset ainoa puolue, joka puhuu maahanmuutto, talous ym. asioista rehellisesti ja suoraan niinkuin asiat on ja ajaa tavallisen kansan asioita.Suuret puolueet vaan ajaa rikkaitten asioita, eivät välitä vaikka Suomessa on kohta miljoona köyhyys rajan alapuolella elävää ihmistä. Valehtelevat ja haukkuvat vaan toinen toisiaan ja pitävät köyhää kansan osaa pilkkanaan.Ajavat vain omia etujaan eivätkä piittaa, vaikka kuntien ja samalla koko Suomen talous romahtaisi.Hyvä esimerkki Katainen,kulukorvauskikkailija!

Perussuomalaiset on poliittiseen keskustaan sijoittuva työväenpuolue

YLE Uutisten Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan perussuomalaiset ovat ideologialtaan keskustalaisia. Kannattajakunnassa on kuitenkin työväestöä jopa enemmän kuin vasemmistopuolueilla. Tulosten perusteella äänestäjiä on liikkunut perussuomalaisten kannattajiksi varsinkin keskustasta ja SDP:stä. Myös kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajia on siirtynyt perussuomalaisten kelkkaan. Perussuomalaiset vetoavat hyvin myös viime vaaleissa nukkuneisiin äänestäjiin.
Perussuomalaisten kannattajissa on enemmän työväkeä kuin vasemmistopuolueiden kannattajissa. Perussuomalaisten kannattajista 50 prosenttia toimii työntekijäammateissa, kun SDP:llä vastaava luku on 46 prosenttia ja vasemmistoliitolla 43 prosenttia.
Perussuomalaisia on muita puolueita hankalampi sijoittaa oikeistoon tai vasemmistoon. Ideologinen hajonta on puolueessa suurta. Asteikolla 1-10, jossa 1 on äärimmäinen vasemmisto ja 10 äärimmäinen oikeisto, perussuomalaiset saavat arvon 5,4. Suomalaisten keskiarvo on 5,5.
Perussuomalaisille ja keskustalle on yhteistä isänmaallis-konservatiivinen perusasenne. Molemmat vetoavat maanläheisyyteen ja tavallisuuteen. Samalla ne arvostelevat kapitalismia, juppimeinikiä ja cityvihreyttä.

Ulkomaalaislain muutos

Eräs konkreettinen esimerkki perussuomalaisten oppositiopolitiikasta on ulkomaalaislain muutos. Asian käsittelyllä osattiin tehdä taitavasti myös politiikkaa. Kansanedustaja Pentti Oinonen otti asian käsittelyn yhteydessä esille Huvudstadsbaldetin kirjoituksen vuodelta 1940. Kirjoitus edusti niinsanotun svenskatalande bättre folkin suhtautumista karjalaisiin. Yleisö kaivoi esille myös Munsalan soutajat ja Ahvenmaan sankarihaudat. Otettiin esille myös suomalaisten keskitysleirien venäläiset lapsetkin. Näin onnistuttiin kaivamaan esille paljon "totuuksia", joista on vaiettu.
Eduskunnan sivuilla ulkomaalaislain muutoksen käsittelyä on kuvattu seuraavalla tavalla:

Informaatio eduskunnan sivuilta
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=2172

Käsittelyn pohjana on ollut hallintovaliokunnan mietintö. Se löytyy tästä osoitteesta

Hallintovaliokunnan mietintö
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/havm_26_2008_p.shtml

Hallituksen esitys HE 166/2007 vp löytyy eduskunnan sivuilta. Eduskuntakäsittelyn pohjana oli kuitenkin hallintovaliokunnan esitys.

Ote kansanedustaja Pentti Oinosen puheesta

- Lopuksi vielä, arvoisa puhemies, haluaisin lukea ikään kuin muistutukseksi lainauksen Hufvudstadsbladetista, joka on ilmestynyt vuonna 1940. Siinä käsitellään karjalaisten asuttamista ruotsinkieliseen osaan Suomea. Mitä mieltä te, hyvät edustajakollegat ja rouva ministeri, olette tästä seuraavasta tekstistä?:

"Yli 30 vuoden aikana ovat suomalaiset jyrsineet pala palalta meidän ruotsalaista maatamme ja kaikenlaisilla metkuilla saaneet suomalaisia kouluja seuduille, minne niitä ei tarvittaisi, ja kaikki tämä heidän suomalaistumisliittojensa johdon alaisina. Mutta nyt se on lopussa. Nyt seisomme yhtenä miehenä, kun uhataan pirstoa se, minkä me vuosisatojen kuluessa olemme rakentaneet. Se on pyhää maata meille. Sitä ei anneta muukalaisille, sillä he ovat meille muukalaisia eli karjalaisia. Emmehän edes ymmärrä heidän kieltään. Ja me olemme saaneet tarpeeksemme kaikista niistä laiskiaisista, joita meidän on ollut pakko pitää ja ravita viime talvesta alkaen, heidän tekemättä puolestaan pienintäkään hyötyä."

- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivoo, ettei tällaista ajattelutapaa esiinny missään eikä milloinkaan tulevaisuudessa, päätti Oinonen puheenvuoronsa.

Rkp:n ministeri Astrid Thors pillahti itkuun kuultuaan kansanedustaja Pentti Oinosen puheen. Rkp:n henkinen isä A.O. Freudenthal (1836-1911) oli kylmästi sitä mieltä, että suomalaisten älyssä on vikaa. Siksi he eivät ole voineet luoda mitään omintakeista kulttuuria. Suomenruotsalaisten oli vaikea hyväksyä karjalaisia eli "lähes puoliryssiä" alueelleen. Aamulehden mukaan Thors karkottaisi inkerinsuomalaiset vanhat mummotkin Venäjälle.


Pentti Oinosen puheenvuoro kokonaisuudessaan
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_9_2009_vp_1_71_71_p.shtml

Kun sinä nukut, Tappis valvoo

Asian kansalaiskeskustelussa netissä tuli esille Tappis-sivusto, jonka tekijä vaikuttaa asioihin perehtyneeltä. Munsalan soutajat löytyy juuri tältä sivustolta. Lukija voi tehdä omat päätelmänsä asioista.
Katso osoitteesta
http://tappis.0catch.com/index.html

Ei kommentteja: