maanantai 5. tammikuuta 2015

Miten perussuomalaiset voittavat vuoden 2015 eduskuntavaalit?Perussuomalaisten on otettava oppia Dale Garnigien v.1937:n neuvoista. Omat rivit voidaan suoristaa niin, että kaikki yhdessä ja yhteistyössä ponnistelevat voiton saavuttamiseksi. Täytyy olla selkeät teesit joiden puolesta toimitaan. Tässä muutamia asioista.

1. Dale Garnigien neuvot

Kuusi keinoa, joilla saatte ihmiset pitämään itsestänne

Tuntekaa aitoa kiinnostusta toisiin ihmisiin.
Hymyilkää.
Muistakaa, että ihmisen nimi on hänelle hänen kielensä suloisin ja tärkein äänne.
Olkaa hyvä kuuntelija. Rohkaiskaa toisia puhumaan itsestään.
Puhukaa siitä, mikä kiinnostaa toista.
Saattakaa toinen tuntemaan itsensä tärkeäksi - ja tehkää se vilpittömästi.

Kaksitoista keinoa, joilla voitatte ihmiset oman ajatustapanne puolelle.

Ainoa keino väittelyssä voittamiseksi on väittelyn välttäminen.
Kunnioittakaa toisen henkilön mielipiteitä. Älkää koskaan sanoko kenellekään, että hän on väärässä.
Jos olette väärässä, niin myöntäkää se nopeasti ja innokkaasti.
Aloittakaa ystävälliseen tapaan.
Saakaa toinen sanomaan "kyllä, kyllä" heti alussa.
Antakaa toisen pitää etupäässä huolta puhumisesta.
Antakaa toisen luulla, että aate on hänen.
Koettakaa rehellisesti katsella asioita toisen ihmisen näkökannalta.
Suhtautukaa myötätuntoisesti toisen ihmisen ajatuksiin ja toivomuksiin.Yhdeksän keinoa ihmisten muuttamiseksi loukkaamatta tai kaunaa herättämättä.Yhdeksän keinoa ihmisten muuttamiseksi loukkaamatta tai kaunaa herättämättä.

  1. Aloittakaa kiitoksella ja rehellisellä arvonannolla.
  2. Kiinnittäkää huomio ihmisten erehdyksiin epäsuorasti.
  3. Puhukaa omista erehdyksistänne, ennen kuin käytte moittimaan toista henkilöä.
  4. Esittäkää kysymyksiä ja pyyntöjä suoranaisten käskyjen sijasta.
  5. Sallikaa toisen henkilön säilyttää arvokkuutensa.
  6. Kiittäkää pienintäkin edistymistä ja kiittäkää jokaista muutakin edistymistä. "Lausukaa hyväksymisenne lämpimästi ja jakakaa kiitostanne runsain käsin."
  7. Antakaa ihmiselle hyvä maine ylläpidettäväksi.
  8. Käyttäkää rohkaisua. Saattakaa virhe, jonka haluatte korjata, näyttämään helposti korjattavalta, ja saattakaa se, mitä haluatte toisen tekevän, näyttämään helpolta.
  9. Menetelkää niin, että toinen henkilö on onnellinen tehdessään sen, mitä te ehdotatte.

2. Otetaaan oppia perussruomalaisten omaan toimintaan Vuorisaarnasta. 

Vuorisaarnan tunnetuimmat osat ovat "Isä meidän" -rukous (Matt. 6:9-13), opetukset
"kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille" (Matt. 7:12), "älkää
tehkö pahalle vastarintaa – jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle
vasenkin" (Matt 5:39) ja "älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi" (Matt. 7:1), sekä
saarnan alkuosassa olevat lauseet, jotka alkavat sanoilla "Autuaita ovat...". Muita
tunnettuja sitaatteja ovat muun muassa sellaiset vertaukset kuin "maan suola",
"maailman valo", "helmiä sioille" ja "kaita tie".

Matteuksen evankeliumin 5. luku
 • "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan." (Matt. 5:17-18)
 • Jumalan antaman lain vahvistus (Matt. 5:19-20)
 • Viha ja solvaukset kielletty, ei ainoastaan tappaminen (Matt. 5:21-22)
 • Riidanhalu ja pitkävihaisuus kielletty (Matt. 5:23-26)
 • Himoitseminen kielletty, ei ainoastaan aviorikos (Matt. 5:27-28)
 • Vannominen kielletty (Matt. 5:33-37)
 • Vihollisten rakastaminen ja toisen posken kääntäminen "silmä silmästä" -säännön sijaan (Matt. 5:38-48)
Matteuksen evankeliumin 6. luku
 • Tee hyvät teot ja rukoilu salassa, ei julkisesti ihailun toivossa (Matt. 6:1-6)
 • Älkää rukoilko tyhjiä hokien, vaan "Isä Meidän" -rukouksella (Matt. 6:7-13)
 • Antakaa anteeksi, jotta teille annettaisiin anteeksi (Matt. 6:14-15)
 • Paastotkaa salassa, ei julkisesti ihailun toivossa (Matt. 6:16-18)
 • Silmä on ruumiin lamppu (Matt. 6:22-23)
Matteuksen evakeliumin 7. luku
 • "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi" (Matt. 7:1)
 • "Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?" (Matt. 7:2-5)
 • "[Älkää] heittäkö helmiänne sikojen eteen" (Matt. 7:6)
 • "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan." (Matt. 7:7-11)
 • "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat." (Matt. 7:12)
 • "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen." (Matt. 7:13-14)
 • Varokaa vääriä profeettoja; heidän hedelmistään te tunnette heidät (Matt. 7:15-20)
 • "Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle." (Matt. 7:24-27)
3. PANKKIKRIISIN RIKOKSET TUTKITTAVA JA SELVITETTÄVÄ. AIHEUTETUT VANHINGOT ON KORVATTAVA TÄYSIMÄÄRÄISENÄ KORKOINEEN RIKOSTEN UHREILLE

Valtiopetos on tosiasia

Pankkikriisin karmea totuus julki

Hätähuuto Suomesta

4- Tuulivoimarakentamisen järkeistäminen


5. Sote-uudistuksen rahoituksen selvittäminen ja Sote-uudistuksen järkeistäminen


6. Jätevesiasetuksen kumoaminen


7. Bioenergiaan panostettava
8. Maahanmuuttoasiat kuntoon
Perussuomalaisten mielestä kotouttamispolitiikan lähtökohtana tulisi olla ”maassa maan tavalla”. Vakavasta rikoksesta tai toistuvista rikoksista tuomitut maahanmuuttajat on karkotettava Suomesta. Suomen tulee suosia työperäistä maahanmuuttoa humanitaarisen sijaan.

9. Venäjä-pakotteisiin suhtadutaan kriittisesti
Suomen taloudelliset intressit kaupankäynnissä Venäjän kanssa ovat isot. Siksi on järjenvastaista sahata sitä oksaa poikki, jolla istuu. Ukraninan kriisiä ei ratkaista Venäjä-pakotteilla vaan neuvottelemalla.


10. Nato-jäsenyyteen kielteinen kanta

Suomen maantieteellinen asema ja historialliset kokemukset osoittavat, että Suomi tulee toimeen Venäjän kanssa ilman Suomen Nato-jäsenyyttä.


Ei kommentteja: