tiistai 7. helmikuuta 2012

Vastaus Erkki Havansille, perussuomalaisten oikeudelliselle asiantuntijalle
Erkki Havanssi

Kiitän vastauksestanne. Kun olin 1990-luvun alkupuolella Raahen Porvari- ja kauppakoulun konsultit Oy:n toimitusjohtajana ja Pohjois-Suomen Toimitusjohtajakoulun vetäjänä, niin minulle oli Suomen oikeus- ja poliisijärjestelmästä yhtä ruusuinen kuva kuin Teillä nyt. Olen kuitenkin joutunut tarkistamaan käsityksiäni, kun olen käynyt 17 vuotta oikeustaistelua saamatta esteettöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaikka näytöt ovat kristallin kirkkaat. Katso
Vastaus kansanedustaja Timo Soukolan tiedusteluun
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/vastaus-kansanedustaja-ismo-siukolan.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Olen myös auttanut muita rikosten kohteeksi joutuneita. Timo Soinin pyynnöstä lähdin selvittämään Paavo ja Seppo Heikkisen tapausta. Katso
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2012/02/onko-kiittamattomyys-maailman-palkka.html

Mikko Kovalaisen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html


On käsittämätöntä miksi poliisi on antanut varatuomari Mikko Kovalaisen jatkaa järkyttävää toimintaansa aiheuttaen kansalaisille valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä.

Poliisi, syyttäjä ja oikeuslaitos kieltäytyvät vastaanottamasta todistusaineistoa. Hovioikeus ja korkein oikeus ei anna suullista käsittelyä eikä avaa sähköpostitse lähetettyjen aineiston linkkejä, joissa todistusaienisto on. Laillisuusvalvonta Suomessa on kokemukseni mukaan täydellistä pelleillyä verovaroilla ja virkavastuulla. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään, vaikka Suomen perustulaki, oikeudenkäymiskaari ja EIT:n päätökset sekä Euroopan Ihmisoikeussopimus sitä edellyttävät. Tiedostusvälineet levittävät ns. virallista totuutta, joka on väärää tietoa ja aihettaa valtavaa vahinkoa rikosten uhreille.

Katso

Poliisi ja syyttäjä jänistivät ja suuri osa lehtimiehistä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Jokilaaksojen poliisi kieltäytyy tutkimasta rikoksia. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/miksi-jokilaaksojen-poliisi-ei-tutki.html

Täten todistan, että...
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/taten-todistan-etta.html

Tämä on Suomen tila oikeusvaltiona
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html

Human Rights Violations in Finland, Part 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related

Human Rights Violations in Finland, Part 2/5
http://www.youtube.com/watch?v=VBOshCVZels&feature=related

Human Rights Violations in Finland, Part 3/5
http://www.youtube.com/watch?v=DcjSrSzSJWg&feature=related

Human Rights Violations in Finland, Part 4/5
http://www.youtube.com/watch?v=PUx9ylIgJSA&feature=related

Human Rights Violations in Finland, Part 5/5
http://www.youtube.com/watch?v=gewOtYZ4LlI&feature=related

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html

Suomi saa jatkuvasti EIT:sta tuomioita.

Miksi Suomi saa jatkuvasti tuomioita EIT:ssä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/miksi-suomi-saa-jatkuvasti-tuomioita.html

Kirottu salaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Kansalaisen oikeusurva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Natura-asia ei saa olla Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ainoastaan yhden kansanedustajan toiminnan varassa. Katso
http://naturansalat.blogspot.com/2011/11/jatkokysymys-natura-2000-alueiden.html

Suomessa Natura on toteutettu EU:n direktiivien ja EY:n tuomioistuimen päätösten vastaisesti. Asiat selviät kun perehdytte Natura-blogiini, josta löytyy linkit EY tuomioistuimen päätöksiin ja selostukset Naturan toteutuksen lainvastaisuuksista. Katso http://naturansalat.blogspot.com/

Olen samaa mieltä Heikki Urmaksen ja Liisa Mariaporin kanssa. Katso
http://www.mariapori.com/2011/03/260/

Haluan korostaa Teille, perussuomalaisten oikeudellinen avustaja, oikeustieteen tohtori Erkki Havanssi, että kysymys ei ole nyt yksittäisestä oikeustaistelusta vaan kysymys on Suomesta oikeusvaltiona. Siksi en voi hyväksyä antamaanne vastausta, vaan vaadin Perussuomalaisten eduskuntaryhmältä perusteellisia toimia Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon. Eduskunta on se elin, joka vastaa siitä, että Suomessa kansalaisten perusoikeudet toteutuvat ja Suomen sekä EU:n lakeja noudatetaan. Minulla on se käsitys, että jos Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ummistaa esittämällänne tavalla silmänsä laittomuuksilta ja rikoksilta, niin jytkystä jää jäljelle korkeintaan sätky ja tulevaisuus on pelkkä tussu.

Ystävällisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Perussuomalaisten Kalajoen osaston puheenjohtaja
muut tiedot löytyvät täältä

Henkiötiedot
http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

Työkokemus
http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html

Poliittiinen kokemus
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html


Kalajoella 07.02.2012
From: Havansi Erkki
Sent: Monday, February 06, 2012 11:23 AM
To: 'e.ahoky@kotinet.com'
Cc: Soukola Ismo
Subject: Oikeusasianne

Arvoisa Erkki Aho,

Allekirjoittanut lakimies on Perussuomalaisten eduskuntaryhmän oikeudellinen asiantuntija. Tässä ominaisuudessani totean seuraavaa oikeusasiassanne, jossa olette ottanut yhteyttä mm. kansanedustaja Soukolaan.
Perustuslakimme 3 § säätää valtiollisten perustehtävien jaosta, että eduskunnan toimivaltaan kuuluu käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää valtiontaloudesta, kun taas oikeusasioissa eli jo säädettyjen lakien soveltamisessa yksittäistapauksiin valtaa eli tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Näin ollen ei oikeusvaltiossa ole tuomioistuinten riippumattomuuden takia mitenkään soveliasta, että eduskunta tai eduskuntaryhmä tai yksittäinen kansanedustaja yrittäisi vaikuttaa kenenkään vireillä olevaan oikeudenkäyntiin.

Terveisin
Erkki Havansi
oikeustieteen tohtori, varatuomari
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
oikeudellinen asiantuntija

Ei kommentteja: