perjantai 9. maaliskuuta 2012

Välikysymys kuntauudistuksesta


Henna Virkkunen

Hallituksen kuntauudistus

Eduskunnalle

Hallituksen suurkuntahanke on ajanut koko kuntakentän kaaostilaan. Uudistustyöt kunnissa ovat pysähtyneet. Ihmisten palvelut ovat vaarassa. Keskusta on syvästi huolissaan palvelujen ja kuntatalouden tulevaisuudesta.
Kuntapolitiikassaan keskusta lähtee ihmisestä. Meille on tärkeää, että palvelut ja kuntien asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat turvatut. Kunta on myös alueensa elinvoiman moottori ja elinkeinojen kehittäjä.
Keskusta katsoo, että palvelujen turvaamiseksi tarvitaan uudistuksia. Kuntapäättäjien, kuntien asukkaiden ja asiantuntijoiden kuulemisella kannustetaan ja sitoutetaan keskeiset toimijat uudistamaan.

Keskustajohtoisten hallitusten aikana kuntauudistuksia tehtiin laajapohjaisella yhteistyöllä, johon kutsuimme myös opposition. Kokoomusjohtoinen hallitus on tehnyt täyskäännöksen. Se on ottanut selkeän kannan: oppositio pidetään ulkopuolella.
Kokoomuslainen kuntaministeri totesi hallituksen alkutaipaleella, että on siirryttävä kuntavetoisesta valtiovetoiseen uudistamiseen. Se on isku kunnalliselle itsehallinnolle, jonka turvin yhteiskuntamme on selviytynyt vuosikymmenten saatossa erilaisista kriisitilanteista.

Yhteisen sopimisen sijasta hallitus on ottanut käyttöönsä uudet, parlamentarismin perinteellemme vieraat toimintatavat. On siirrytty ylhäältä käskyttämisen, pakolla uhkaamisen ja pelottelun kulttuuriin.

Viime syksynä käydyn välikysymyskeskustelun yhteydessä kaikki hallituspuolueet lupasivat, että kuntien pakkoliitoksia ei tule. Nyt ainakin kokoomuksessa on takki kääntynyt ja pakottamiseen ollaan valmiita. Mikä on hallituksen linja?
Tuore virkamiesraportti säilyttäisi vain joka neljännen Suomen kunnista. Kuntakartta ei toteutuisi ilman kuntien pakkoliitoksia. Pakottaminen on erittäin huono lähtökohta toteuttaa kymmeniä kuntaliitoksia, joissa yhdistetään enimmillään jopa yli kymmenen kuntaa.

Keskustan eduskuntaryhmä muistuttaa, että virkamiestyöryhmä on noudattanut tarkasti hallitusohjelman kirjauksia ja sille asetettuja tehtäviä. On vastuutonta, että hallitus yrittää yhä mennä virkamiesten selän taakse piiloon.

Suurkuntahankkeellaan hallitus yrittää torjua julkisen talouden velkaantumista sekä kunnallisiin palveluihin ja kunnalliseen demokratiaan liittyviä haasteita. Hallitus väittää, että kaikki haasteet ovat voitettavissa yhdellä lääkkeellä: muodostamalla suurkuntia jopa alueellisista olosuhteista ja etäisyyksistä piittaamatta. Tähän uskoo vain hallitus itse, eivät mm. kunnallisalan johtavat asiantuntijat.
Vielä syksyllä hallitus markkinoi hankettaan miljardien eurojen säästöillä. Kokoomuslaisen pääministerin ja sosiaalidemokraattien ryhmäjohtajan mielestä se ei enää olekaan itsestään selvää tai edes tavoite.

Hallituksen suurkuntahanke kohtelee rujosti kehyskunnissa ja kuntien reuna-alueilla asuvia ihmisiä. Kuntaministeri Virkkunen ei ole pystynyt vastaamaan kuntalaisten kannalta kaikkein tärkeimpään kysymykseen. Ovatko palvelut turvassa, jos etäisyys kuntakeskukseen kasvaa kymmenillä, jopa sadoilla kilometreillä? Hallitus riepottelee ja pitää epävarmuudessa kuntien työntekijöitä.

Hallituksen suurkuntahanke ei tarjoa lääkettä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviin haasteisiin. Hallituksen inhoamaa kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan jatkossakin.

Kuntien toiminnan tosiasioihin tutustumalla paljastuu hallituksen kuntauudistuksen syvin olemus: ideologinen valta- ja keskittämispolitiikka kehyskuntien ja maaseudun palveluja tarvitsevien asukkaiden kustannuksella. Suurkunnissa ihmisten vaikutusmahdollisuudet pienenevät ja päätösvalta karkaa kauas. Ihmisten omaisuutta ollaan jakamassa uudelleen.

Hallituksen suurkuntakuntauudistus jättäisi lopulta koko kuntakentän tuuliajolle. Puheet elinvoimaisista peruskunnista, jotka tulisivat toimeen itse keräämillään tuloilla, ovat utopiaa. Perustuslakiin kirjatun rahoitusvastuun periaatteen mukaan valtion on osallistuttava jatk
ossakin peruspalvelujen rahoittamiseen ja tasattava kuntien välisiä tuloeroja.
Tuoreen tutkimuksen mukaan 60 prosenttia kuntien asukkaista vastustaa hallituksen hanketta, vain 20 prosenttia sitä kannattaa ja loput eivät pääse käsitykseen ollenkaan. Vastustamiselle on hyvä syy: huoli lähipalveluista ja paikallisista vaikuttamismahdollisuuksista.

Keskusta on huolissaan siitä, että hallitus ajaa maata keskustelevasta kansanvallasta ja paikallisesta itsehallinnosta kohti keskusvaltaista sanelupolitiikkaa. Hallitus pyrkii määräämään ylhäältä päin, missä ihminen voi asua, mistä hän saa tarvitsemansa palvelut, missä hän voi elää ja yrittää. Keskusta ei tätä hyväksy.

Keskusta haluaa uudistaa. Työ on tehtävä hallitusti ja vaiheittain yhdessä asiantuntijoiden, kuntien päättäjien ja kuntalaisten kanssa sekä laajapohjaisella parlamentaarisella valmistelulla. Uudistamiskeinojen on perustuttava tosiasioihin, ei mielikuviin.

Keskustan eduskuntaryhmän mielestä hallituksen kuntauudistuksen jatkaminen johtaa vain kaaokseen. Hallituksen suurkuntalinja on väärä. Hallitus ei pysty noudattamaan itselleen asettamia tavoitteita. Se on epäonnistunut kuntapolitiikassaan.
Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin hallituksen suurkuntahankkeen hyödyt perustuvat,
miten hallitus aikoo palauttaa kuntakentän luottamuksen kunta-valtiosuhteessa,
miten hallitus turvaa kuntien asukkaiden lähipalvelut ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä korvaa lakkautettavien kuntien roolin alueensa elinkeinojen kehittäjänä uusissa suurkunnissa,
miten hallitus aikoo ottaa huomioon kuntien alueellisilla kuulemis- ja lausuntokierroksilla antaman palautteen ja
miten hallitus huolehtii siitä, että tulevaisuudessa kuntien tehtävät ja rahoitus ovat tasapainossa?

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2012

Mari Kiviniemi /kesk
Kimmo Tiilikainen /kesk
Mikko Alatalo /kesk
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Lasse Hautala /kesk
Antti Kaikkonen /kesk
Timo Kalli /kesk
Anne Kalmari /kesk
Elsi Katainen /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Katri Komi /kesk
Timo V. Korhonen /kesk
Seppo Kääriäinen /kesk
Paula Lehtomäki /kesk
Jari Leppä /kesk
Mika Lintilä /kesk
Markus Lohi /kesk
Eeva Maria Maijala /kesk
Aila Paloniemi /kesk
Mauri Pekkarinen /kesk
Arto Pirttilahti /kesk
Tuomo Puumala /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Juha Rehula /kesk
Eero Reijonen /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Annika Saarikko /kesk
Mikko Savola /kesk
Juha Sipilä /kesk
Ari Torniainen /kesk
Tapani Tölli /kesk
Mirja Vehkaperä /kesk
Anu Vehviläinen /kesk
Markus Mustajärvi /vr
Jyrki Yrttiaho /vr


Jaa:102
Ei:70
Tyhjiä:0
Poissa:27
Yhteensä:199

Ahvenjärvi Sauli /kd Jaa
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr Jaa
Alatalo Mikko /kesk Ei
Anttila Sirkka-Liisa /kesk Ei
Arhinmäki Paavo /vas Jaa
Autto Heikki /kok Jaa
Backman Jouni /sd Jaa
Blomqvist Thomas /r Jaa
Brax Tuija /vihr Jaa
Eerola Juho /ps Ei
Eestilä Markku /kok Jaa
Elomaa Ritva /ps Ei
Eloranta Eeva-Johanna /sd Jaa
Feldt-Ranta Maarit /sd Jaa
Filatov Tarja /sd Poissa
Gestrin Christina /r Jaa
Grahn-Laasonen Sanni /kok Jaa
Gustafsson Jukka /sd Jaa
Guzenina-Richardson Maria /sd Jaa
Gästgivars Lars Erik /r Jaa
Haapanen Satu /vihr Jaa
Haavisto Pekka /vihr Jaa
Hakkarainen Teuvo /ps Poissa
Halla-aho Jussi /ps Ei
Harkimo Leena /kok Jaa
Hautala Lasse /kesk Ei
Heikkilä Lauri /ps Poissa
Heinonen Timo /kok Jaa
Hemmilä Pertti /kok Jaa
Henriksson Anna-Maja /r Jaa
Hiltunen Rakel /sd Jaa
Hirvisaari James /ps Ei
Holmlund Anne /kok Jaa
Hongisto Reijo /ps Ei
Huovinen Susanna /sd Jaa
Häkämies Jyri /kok Poissa
Ihalainen Lauri /sd Poissa
Immonen Olli /ps Ei
Jalonen Ari /ps Ei
Jaskari Harri /kok Jaa
Jokinen Kalle /kok Poissa
Joutsenlahti Anssi /ps Ei
Jungner Mikael /sd Jaa
Jurva Johanna /ps Ei
Juvonen Arja /ps Ei
Jääskeläinen Jouko /kd Jaa
Jääskeläinen Pietari /ps Ei
Kaikkonen Antti /kesk Ei
Kalli Timo /kesk Ei
Kalliorinne Risto /vas Jaa
Kalmari Anne /kesk Ei
Kanerva Ilkka /kok Poissa
Kantola Ilkka /sd Jaa
Karhu Saara /sd Jaa
Kari Mika /sd Jaa
Karimäki Johanna /vihr Poissa
Katainen Elsi /kesk Ei
Katainen Jyrki /kok Jaa
Kataja Sampsa /kok Jaa
Kauma Pia /kok Jaa
Kerola Inkeri /kesk Ei
Kettunen Pentti /ps Ei
Kiljunen Anneli /sd Jaa
Kiuru Krista /sd Jaa
Kiuru Pauli /kok Jaa
Kivelä Kimmo /ps Ei
Kiviniemi Mari /kesk Ei
Kiviranta Esko /kesk Ei
Kokko Osmo /ps Ei
Komi Katri /kesk Ei
Kontula Anna /vas Jaa
Kopra Jukka /kok Jaa
Korhonen Martti /vas Jaa
Korhonen Timo V. /kesk Ei
Koskela Laila /ps Ei
Koskinen Johannes /sd Jaa
Kumpula-Natri Miapetra /sd Jaa
Kurvinen Esko /kok Jaa
Kuusisto Merja /sd Jaa
Kyllönen Merja /vas Poissa
Kymäläinen Suna /sd Jaa
Kärnä Jukka /sd Jaa
Kääriäinen Seppo /kesk Ei
Lapintie Annika /vas Jaa
Lauslahti Sanna /kok Jaa
Lehti Eero /kok Jaa
Lehtomäki Paula /kesk Poissa
Leppä Jari /kesk Ei
Lindström Jari /ps Ei
Lindtman Antti /sd Jaa
Lintilä Mika /kesk Ei
Lipponen Päivi /sd Jaa
Lohela Maria /ps Ei
Lohi Markus /kesk Ei
Louhelainen Anne /ps Ei
Maijala Eeva Maria /kesk Ei
Matikainen-Kallström Marjo /kok Poissa
Mattila Pirkko /ps Ei
Modig Silvia /vas Jaa
Mustajärvi Markus /vr Ei
Myller Riitta /sd Poissa
Myllykoski Jari /vas Jaa
Mäkelä Outi /kok Jaa
Mäkinen Tapani /kok Jaa
Mäkipää Lea /ps Ei
Mäkisalo-Ropponen Merja /sd Jaa
Männistö Lasse /kok Jaa
Mäntylä Hanna /ps Ei
Mäntymaa Markku /kok Jaa
Mölsä Martti /ps Ei
Nauclér Elisabeth /r Jaa
Niikko Mika /ps Ei
Niinistö Jussi /ps Ei
Niinistö Ville /vihr Poissa
Nylander Mikaela /r Poissa
Nylund Mats /r Jaa
Oinonen Pentti /ps Ei
Ojala-Niemelä Johanna /sd Jaa
Orpo Petteri /kok Poissa
Paasio Heli /sd Jaa
Paatero Sirpa /sd Jaa
Packalén Tom /ps Ei
Palm Sari /kd Jaa
Paloniemi Aila /kesk Ei
Pekkarinen Mauri /kesk Ei
Pekonen Aino-Kaisa /vas Jaa
Pelkonen Jaana /kok Jaa
Peltonen Tuula /sd Poissa
Piirainen Raimo /sd Jaa
Pirttilahti Arto /kesk Ei
Puumala Tuomo /kesk Ei
Rajamäki Kari /sd Poissa
Rantakangas Antti /kesk Poissa
Rauhala Leena /kd Jaa
Ravi Pekka /kok Jaa
Rehula Juha /kesk Ei
Reijonen Eero /kesk Poissa
Risikko Paula /kok Poissa
Rossi Markku /kesk Ei
Rundgren Simo /kesk Ei
Ruohonen-Lerner Pirkko /ps Ei
Räsänen Päivi /kd Jaa
Saarakkala Vesa-Matti /ps Ei
Saarikko Annika /kesk Ei
Saarinen Matti /sd Jaa
Salolainen Pertti /kok Jaa
Salonen Kristiina /sd Jaa
Sankelo Janne /kok Jaa
Sarkomaa Sari /kok Jaa
Sasi Kimmo /kok Jaa
Satonen Arto /kok Jaa
Savola Mikko /kesk Ei
Sinnemäki Anni /vihr Poissa
Sipilä Juha /kesk Ei
Skinnari Jouko /sd Jaa
Soini Timo /ps Ei
Soininvaara Osmo /vihr Jaa
Soukola Ismo /ps Ei
Stubb Alexander /kok Jaa
Suutari Eero /kok Jaa
Taimela Katja /sd Jaa
Tainio Hanna /sd Jaa
Thors Astrid /r Jaa
Tiainen Eila /vas Jaa
Tiilikainen Kimmo /kesk Ei
Toivakka Lenita /kok Poissa
Toivola Jani /vihr Jaa
Tolppanen Maria /ps Ei
Tolvanen Kari /kok Jaa
Torniainen Ari /kesk Ei
Tossavainen Reijo /ps Ei
Tuomioja Erkki /sd Poissa
Tuppurainen Tytti /sd Jaa
Turunen Kaj /ps Ei
Tuupainen Kauko /ps Ei
Tynkkynen Oras /vihr Jaa
Tölli Tapani /kesk Ei
Uotila Kari /vas Poissa
Urpilainen Jutta /sd Jaa
Vahasalo Raija /kok Jaa
Wallin Stefan /r Jaa
Wallinheimo Sinuhe /kok Jaa
Vapaavuori Jan /kok Jaa
Vehkaperä Mirja /kesk Ei
Vehviläinen Anu /kesk Ei
Wideroos Ulla-Maj /r Jaa
Viitamies Pauliina /sd Jaa
Viitanen Pia /sd Jaa
Vikman Sofia /kok Jaa
Virkkunen Henna /kok Jaa
Virolainen Anne-Mari /kok Poissa
Virtanen Erkki /vas Jaa
Virtanen Pertti /ps Ei
Vähämäki Ville /ps Ei
Väätäinen Juha /ps Poissa
Väätäinen Tuula /sd Poissa
Yrttiaho Jyrki /vr Ei
Zyskowicz Ben /kok Jaa
Östman Peter /kd Jaa

Ei kommentteja: