lauantai 14. huhtikuuta 2012

Kalajoen perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelmaKalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kalajoki haluaa toimia isäntäkuntana naapurikunnille ja Kalajoki on tarvittaessa valmis myös kuntaliitosneuvotteluihin Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Kannuksen kanssa. Perusturvapalveluiden osalta yhteistyötä on kehitettävä Raahen ja Kokkolan kanssa.

Elinkeinojen edistäminen on kaupungin keskeinen keino kasvattaa verotulojaan, hoitaa työllisyyttään, parantamaan tunnettavuuttaan, lisätä väestönkasvuaan ja mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottaminen. Kunnallisten yhtiöiden rooli ja toiminta on tarkasteltava uudelleen. Erityisesti kunnallisten matkailualan yritysten toiminta on saatettava uudelle pohjalle. Sataman yhtiöittämiseen on varauduttava huolella ja on turvata sataman toiminta jatkossakin.

Tavoitteena on työikäisen väestön kasvu ja edistettävä osaavan työvoiman saatavuutta. Panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen ja elinkeinojen kehittämiseen. Pyritään säilyttämään monipuolinen elinkeinorakenne.

Kalajoen kaupungin talous on selkänoja kaikelle toiminnalle. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että vuosikate on yli suunnitelmapoistojen. Nettovelkaa on keskimäärin viiden vuoden ajanjaksolla enintään 1200 euroa asukasta kohti. Verotus ja maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvossa. Kalajoen kaupunki on sijoittanut ns. Repo-rahat, joita on n. 12,2 miljoonaa euroa. Perussuomalaisten mielestäni näitä rahoja voidaan käyttää elinkeinopoliittisiin ja tarvittaessa myös muihin kaupunkilaisten kannalta tärkeisiin investointeihin.

Perusturvapalvelut tukevat asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä koko elämänkaaren ajan. Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja tasapuoliset perusturvapalvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti. Lääkäritilanne laitetaan vaalikauden aikana kuntoon. Vanhusten huoltoon varaudutaan ennakolta riittävän ajoissa ja lasten päivähoitoasiat saatetaan tarvetta vastaavalle tasolle.

Ennaltaehkäisevällä, kuntotuttavalla ja terveyttä edistävällä toimintatavalla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia. Aktivoidaan väestön vastuunottoa omasta ja läheistensä hyvinvoinnista tukemalla ihmisten omia voimavaroja sekä luonnollisia verkostaja. Yksilöllisten palveluiden avulla tuetaan ihmisiä selviytymään mahdollisimman pitkään kotona. Kaupunki järjestää perusturvan lähipalvelut, jotka tuotetaan omana toimintana, yhteistoimintana ja ostopalveluina.

Sivistyspalvelut tarjoavat koulutusta sekä kulttuuri-, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Hyvin järjestetyt sivistyspalvelut lisäävät kaupungin vetovoimaa. Kalajoki on laajasti tunnettu, merkittävä ja houkutteleva opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoaja. Lapsille järjestetään korkeatasoinen esi- ja perusopetus. Raution ja Vuorenkallion koulujen osalta laaditaan uudet suunnitelmat. Kouluverkkotyöryhmän toiminta käynnistetään uusin voimin ja kaupunkilaisia kuunnellen. Lukion toiminta turvataan myös tilojen puolesta. Kirjasto- ja kulttuuritalolle ryhdytään laatimaan suunnitelmaa. Vahvistetaan kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä ja vetovoimaa.

Kaavoituksella tuetaan kaupungin kehitystä siten, että koko kaupungin vetovoimaiset alueet kylineen tulevat hyödynnettyä. Meri, joet, rakennusperinne sekä luontoarvot sovitetaan yhteen maankäyttösuunnittelussa. Kalajoen kaupunkikeskus kehittyy viihtyisäksi kaupan- ja palveluiden keskukseksi, jossa rakennuskanta tiivistyy, ja kaupunki antaa vetovoimaisen ilmeen myös pääväylien suuntaan. Kalajoen kauppakeskusasiaa ryhdytään suunnittelemaan realistiselta pohjalta niin, että ns. Merta-marketin alue pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja sen seurauksena saadaan riittävästi edullisia toimitiloja.

Vastuullisella päätöksenteolla ja avoimella vuorovaikutuksella turvataan tehokas päätöksenteko ja monipuoliset palvelut sekä viihtyisä ja vetovoimainen asuinympäristö. Luottamushenkilöt toimivat avoimessa ja rehellisessä yhteistyössä virkamiesten kanssa. Pidetään huoli siitä, että kaupungilla on motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa taloudellisia ja laadukkaita palveluita.

Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistoiminnalla saadaan lisää voimavaroja Kalajoen kehittämiseen ja tuetaan kaupunkilaisten toimintaa ja hyvinvointia. Kalajoki ja kalajokiset ovat toivottuja menestyviä yhteistyökumppaneita alueellisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.


Ei kommentteja: