tiistai 18. joulukuuta 2012

Budjettipuheeni Kalajoen kaupunginvaltuustossa 18.12.2012
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vuoden 2013 Kalajoen kaupungin tulo- ja menoarvio on jouduttu tekemään poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa. Teen tähän asiaan perusteellisemman katsauksen. Meillä ei ole tarkkaa tietoa miten kehitys yhteiskunnassamme tapahtuu ja mitkä vaikutukset niillä on Kalajoen kaupungin talouteen. Jokunen viikko sitten Eurooppa, mukaan lukien Suomi, sukelsi uudelleen taantumaan, toisin sanoen pelätty tupladippi iski. Taloussivusto Zere Hedgen mukaan Euroopan talousveturi Saksa on useiden talousindikaattorien perusteella negatiivisen talouskasvun uralla. Euroalueella on odotettavissa kestolama ja massatyöttömyys. Syitä tähän on useita, muun muassa EU:n pakkopaita eli kasvu- ja vakaussopimus, jolla pakotetaan talouskuri EU-maihin. Kreikassa talousopetustoimien takia kuolee ihmisiä kadulle. Kreikassa on taloudellinen ja humatäärinen kriisi, jonka totesivat myös Maailman kirkkojen neuvosto ja Euroopan kirkkojen konferenssi yhteisessä kirjeessään perusteluina sille, miksi EU ei olisi ansainnut Nobelin rauhanpalkintoa. Italian valtion velka oli lokakuun lopussa 2014 miljardia euroa. Finanssijätti Citin pääekonomisti Willem Buiter uskoo ilon euroalueen rauhoittumisesta olevan ennenaikaista.
Espanjalaisten pankkien pelastamiseen tarvitaan Buiterin arvion mukaan 250 miljardia euroa arvioidun 57:n sijaan. Buiter ennustaa myös useiden muiden euromaiden joutuvan velkasaneeraukseen.

Goldman Sachs on yksi maailman suurimmista liikepankeista. Sen mukaan, kun talouskuri tehdään, niin palkat laskevat kaikissa EU:n kilpailukyvyttömissä maissa 30-50 prosenttia. Tämä takaa sosiaalisten levottomuuksien synnyn. On epätodennäköistä, että esimerkiksi Kreikan, Espanjan, Ranskan, Portugalin, Italian, Kyproksen puhumattakaan Romanian, Latvian, Liettuan Bulgarian ja Slovenian työntekijöistä suhtautuvat suopeasti 30-50 prosentin palkan alennuksiin tai että Ranska suostuisi siihen, että ranskalaisten elintaso laskee kolmanneksen verrattuna saksalaisiin. Euroalue kärvistelee taantumassa ja taantumaan on matkalla myös Japani.

Tohtori Tuhona tunnettu taloustieteen professori Nouriel Roubini listaa uusimmassa raportissaan maailmantalouden merkittävimpiä uhkia. Roubinin mukaan veronkorotukset ja leikkaukset USA:ssa ajavat maailman suurimman talouden taantumaan. Yhdysvaltojen on pystyttävä kaventamaan maan ennätysvelkaa. Roubinin mukaan eurokriisi on edelleen vakava uhka. Kolmantena asiana Roubini näkee Kiinan talouden romahtamisen. Kiina on kuitenkin onnistunut tänä vuonna vakauttamaan talouttaan ja kiinteistömarkkinoitaan. Lähi-idän tilanteen kärjistymisellä olisi vakavat seuraukset maailmantalouden kannalta. Roubini viittaa mahdolliseen Israelin ja Iranin väliseen konfliktiin.

Taloustieteen professori Nouriel Roubini arvostelee kovin sanoin Suomen itselleen neuvottelemia vakuuksia Kreikan lainapakettiin. Hänen mielestään vakuudet olivat "kalliit ja tarpeettomat". Roubini on oikeassa. Suomen Kreikka-vakuudet ovat arvoltaan tasan 0 euroa. Vakuusasiakirjat on Suomessa julistettu salaisiksi. Vakuudet oli pääasiassa sosiaalidemokraattien poliittinen silmänkääntö- ja vaalitemppu. Suomen Kreikka tappioiden todennäköisyys on 1,26 miljardia euroa. Perussuomalaiset voivat kirjoittaa tussilla otsaansa: ”Mitäs minä sanoin!”.

Toisen oppositiovoiman keskustan murhe on se, että keskusta oli Mari Kiviniemen hallituksessa päättämässä Kreikan ongelmaluotosta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että keskusta on Kataisen hallituksessa, mutta ilman ministereitä. Suomea taloutta tietenkin auttaisi jos Venäjälle annettaisiin viisumivapaus. Venäläiset toisivat entistä enemmän rahaa Suomeen.

Mistä johtuu kapitalismin kriisi? Huhtikuussa 2005 brittiläinen Tax Justice Network UK julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan maailman noin 70:een veroparatiisiin on talletettu varakkaiden yksityishenkilöiden omaisuutta ainakin 11,5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Yksi biljoona on 1000 miljardia. Nyt on vuosi 2012 ja veroparatiiseihin sijoitettu omaisuus saattaa olla jopa 20 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Koska nämä varat ovat verottajan ulottumattomissa, ovat asianomaiset maat menettäneet yhteensä yli 250 miljardia tai vieläkin enemmän dollaria verotuloja. Suurten yritysten myönteinen suhtautuminen verotuksen välttelyyn on johtanut riskialttiin varjotalouden syntymiseen. Sen seurauksena verotaakka on siirtynyt yhä enemmän palkansaajien maksettavaksi. Caymansaaret, Barbados, Sveitsi, Luxemburg – nimet nostavat monen mieleen ensimmäisenä sanan veroparatiisi.

Näitä veroparatiisirahoja on sijoitettu saksalaisten ja ranskalaisten pankkien kautta muun muassa Etelä-Euroopan maihin, jotka eivät kykene maksamaan niitä takaisin. Nyt näitä maksuja on sälytetty suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi. Tämä ei ole oikein.
Kokoomulaisille ja keskustalaisille veroparatiisit lienevät tuttuja, sillä Niinistön ja Vanhasen presidentin vaalikampanjoihin vuonna 2007 tuli rahaa veroparatiiseista. Niinistön kampanjaan Ahti Vilppula antoi 50 000 euroa ja Vanhaselle 25 000 euroa. Tuet maksettiin Helsingin Mekaanikkotalon kautta. Helsingin Mekaanikkotalon omistaa Luxemburgiin rekisteröity Procomex-sijoitusyhtiö ja sen osakkeet omistaa Ahti Vilppula itse. Niinistön vaalikampanjan tukisumma oli sovittu Nelosen mukaan puheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa. Tukiraha tuli veroparatiisista.

Tuleva kevät on Suomen tulevaisuuden kannalta todella suurten kysymysten kevät. Näin dramaattisesti luonnehti pääministeri Jyrki Katainen (kok) tilannetta pääministerin haastattelutunnilla Ylessä sunnuntaina 16.12.2012. Hänen mukaansa tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys Suomen talousnäkymistä, jotta syntyisi ratkaisuja työelämän vaatimista uudistuksista. Katainen ei ottanut kantaa yksittäisiin esityksiin, kuten EK:n ehdotukseen viikkotyöajan pidentämisestä 2,5 tunnilla tai ehdotukseen yritysjohtajien palkkojen alentamisesta.
Meidän suomalaistenkin pitää herätä, eikä olla vain siinä omassa erinomaisuuden tunteessa, että meillä on kaikki hyvin, Katainen varoitteli. Elinkeinoelämän Keskusliitosta on tullut Kokoomuksen käsikassara ja Keskusta istuu Kataisen hallituksessa ilman ministereitä.

On enemmän kuin todennäköistä, että Kataisen hallituksessa neuvotellaan viimeistään helmi- maaliskuussa veronkorotuksista ja leikkauslistoista. Uudella kuntarakennelailla pakotetaan kuntia kuntaliitoksiin. Hallituksen sote-uudistus ajaa kuntia pakkoliitoksiin. Sote-uudistushan noudattelee Vanhasen hallituksen kuntaministerin Hannes Mannisen diplomityön tuloksia. Manninen määritteli diplomityössään kuntarajaksi 20000 asukasta. Sen sijaan, että kriteeriksi otettaisiin se, onnistuuko kunta tehtävässään vai ei, Kataisen hallitus on nyt päättänyt käydä käsiksi joihinkin kuntiin vain siksi, että ne ovat pieniä.

Valtion mahdollisesti tulossaolevat leikkauslistat tulevat vaikuttamaan kuntien talouteen. Joudumme varmaan Kalajoellakin kevään aikana tarkistamaan budjettiamme, jos hallituksen muutokset koskevat valtionosuuksia. Me joudumme miettimään, miten käy meidän 12,8 miljoonan euron sijoituksille taloudellisen taantuman aikana? Miten EU-maataloustukipäätökset tulevat vaikuttamaan maatalouden toimintaedellytyksiin? Miten eduskuntakäsittelyyn tuleva Suomen ensimmäinen kansalaisaloite turkistarhauksen lopettamisesta etenee eduskunnassa? Vihreiden mielestä turkistarhaus on epäeettinnen elinkeino ja Suomen häpeäpilkku. Vasemmistoliittokin on ottanut turkistarhaukseen kielteisen kannan puoluekokouksessaan 2010. Kalajoen kaupungille turkistarhauksesta tulevat verotulot ovat n. 5 prosenttia Kalajoen kaupungin verotuloista eli noin 1,9 miljoonaa euroa ja myyntitulot reilusti yli 30 miljoonaa euroa joten kerrannaisvaikutukset ovat erittäin merkittävä asia Kalajoelle. Kalajoella on 82 turkistarhaa. Yhteisöverostakin turkistarhojen verotulo on erittäin merkittävä asia Kalajoella. Lisäksi suurin osa turkistarhojen lannasta päätyy kompostoinnin jälkeen pelloille lannoitteeksi. Turkistarhoille lanta on enemmän jätehuoltoa kuin ravinnekauppaa. Kalajoen Jäähdyttämö Oy:n rehunvalmistus on vuositasolla n. 38 miljoonaa kiloa.

Kun Suomi ja EU ovat painuneet taantumaan ja taantuma syvenee kevään aikana, niin ei ole realistista puhua enää Pyhäjoen ydinvoimalan toteutumisesta. Kustannukset ovat nousseet pilviin ja rahoittajat ovat kadonneet tai katoamassa. Tosiasia on se, että ydinvoimalaa ei tule. Uhanalaiset viitasammakot suunnitelulla Pyhäjoen ydinvoimala-alueella voivat elää rauhassa.

Natura kuitenkin haittaa Kalajoen elinkeinotoimintaa. Suomessa Natura ratkaisu on toteutettu direktiivien ja EY-tuomioistuimen päätösten vastaisesti. Luontodirektiivin liite III 1 vaiheen A ja B kohtien edellyttämien arviointien ja niiden perusteella edellytetyt C kohdan luokittelut ja luettelot ovat puuttuneet kaiken aikaa ja puuttuvat yhä. Oikeudenomistajille eikä heidän etujansa valvojille niitä ei ole esitetty. Tilanne on sama liite III D kohdassa edellytettyjen luetteloiden osalla. Suomi on jättänyt huomioonottamatta Natura 2000 alueiden osoittamiseksi ja valitsemiseksi edellytetyt tuomiopäätökset C-371/98 kohdat 15, 22 ja 23, C-67/99 kohdat 2-9, 31-35 ja 43, C-71/99 kohdat 2-9, 27-28 ja 36, C-220/99 kohdat 2-9, 31-32 ja 40 ja C-117/03 kohta 28. Koska Natura on Suomessa toteutettu vastoin direktiivejä ja EY-tuomioistuimen päätöksiä, niin siitä on erittäin vakavaa haittaa Kalajoen kaupungin toiminnalle. Muun muassa Kalajoen sataman kaavassa jouduttiin jättämään erittäin merkittävä osa kaavan ulkopuolelle Suomen Naturan väärän toteutuksen vuoksi. Vielä selvyyden vuoksi totean, mikä on se Natura väärä toteutus, mikä pitäisi korjata. Kaikkia alueita, joilla on uhanalaisia eläimiä ja kasveja ei pidä suojella, vaan vain merkittävimmät alueet. Nyt Suomessa on tehty totaalinen suojelu tärkeimpien alueiden sijasta, mikä on vastoin direktiivejä ja EY-tuomioistuimen päätöksiä.

Sataman osalta meillä suurin ratkaistava asia on tulevaisuudessa sataman yhtiöittäminen. Kalajoki on vuosien mittaan sijoittanut Kalajoen satamaan noin 200 miljoonaa mummon markkaa. Siksi sataman yhtiöittäminen tulee tehdä tukevalle pohjalle. Me emme voi yhtiöittää satamaa niin, että emme varmista tulevaisuutta. Tämä merkitsee sitä, että satama yhtöitetään jonkun muun yhtiön kanssa yhteen. Käytännössä se merkitsee yhtiöittämistä Kalajoen Lämpö Oy:n kanssa.

Kalajoen budjetti on laadittu ns. raamibudjettina eli ensin on arvioitu tulot ja menot on mitoitettu arvioitujen tulojen mukaan. Budjetin laadinnasta ja sen johtamisesta on annetteva suuret kiitokset talousjohtaja Juhani Yliparkaalle. Keskeiset tunnusluvut 95 miljoonan euron budjetissa on se, että se on toteutettu siten, että veroprosentti on 19,5 eli Pohjois-Suomen toiseksi alhaisin ja verotulot on arvioitu 35,5 miljoonaksi euroksi ja valtionosuudet 28,5 miljoonaksi euroksi. Toimintatuottojen osuus on 22,5 miljoonaa euroa. Perusturvan osuus budejtista on 52,9 prosenttia eli 43,3 miljoonaa euroa. Sivistyksen ja teknisen osuuden menot ovat molemmat 13,5 miljoonaa euron luokkaa.Lainamäärä on 35,2 miljoonaa euroa, mikä tekee 2788 euroa asukasta kohti. Vuosikate on 4,6 miljoonaa euroa. Investointien arvo on 10,7 miljoonaa euroa. Huom. 10,7 miljoonaa euroa!

Kalajoen urheilukentän peruskorjaus toteutuu ensi vuonna. Liikuntapaikkoihin käytettän 251 000 euroa. Jäähallin kaukalon laitojen uusiminen ja pelaaja-aitioiden siirto tapahtuu ensi vuonna

Sote-alueen neuvottelut aloitamme isäntäkuntaperiaatteella Alavieskan ja Pyhäjoen kanssa. Siis sillä samalla periaatteella kuin olemme toteutaneet Merijärvenkin kanssa. Kalajoen kaupungin organisaatio on uudistettu tai lähes uudistettu sellaisiksi, että voimme palvella laajempaakin aluetta. Kalajoen lääkäritilanne on poikkeuksellisen hyvä. Meillä on 9 lääkärin virkaa ja meillä on 11 lääkäriä. Hammaslääkäritilanne on jo vuosikausia ollut erinomainen.

Kalajoki toimii isäntäkuntana Raahen ja Kalajoen kaupunkien sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kuntien muodostamassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa. Raahen ja Vihannin kuntaliitoksen johdosta Kalajoen vastuualue kasvaa entisestään. Raahe-Vihanti kuntaliitoksen johdosta Kalajoen palvelukeskukseen siirtyy nykyisen Vihannin kunnan maaseutuasiamies. Lomatoimen tehtävänä on järjestää maatalousyrittäjien ja turkistarhaajien lomituspalvelut Kalajoen, Pyhäjoen, Merijärven sekä Alavieskan kuntien alueella.

Kalajoen lukio on Kalajoelle erittäin merkittävä asia. Kalajoen lukio on alueemme parhaita lukioita. STT:n lukiovertailussa oli mukana kaikki 395 lukioa ja Kalajoen lukio sijoittui sijalle 147. Kalajoen lukio on säilyttänyt tasonsa vuodesta toiseen. Raahen lukio oli sijalla 225. Pyhäjoen lukio sijalla 284. Ylivieskan lukio 352. ja Nivalan lukio 365. Yhteiskunnan kehitys johtaa siihen, että lukioverkko harventuu. Pieniä lukioita poistuu kuvasta. Kalajoen on varmistettava Kalajoen lukion kilpailukyky jatkossakin ja myös toimintaedellytykset on pidettävä kunnossa. Tämä merkitsee sitä, että kirjaston tilat on otettava lukion käyttöön lähivuosina. Kirjastolle on löydyttävä uudet tilat.

Kouluverkkotyöryhmän tulos tyrmättiin valtuuston toimesta. Siksi kouluverkkotyöryhmän työ on käynnistettävä uudelleen, mutta kokonaan erilaisella kokoonpanolla. Kouluverkkotyöryhmän on mietittävä myös liikuntapaikkasuunnitelma, vanhusten huolto, päiväkotiasiat ja ruokahuolto.

Vanhusten eli yli 65-vuotiaiden määrä Kalajoella kasvaa vuoteen 2020 mennessä 560 henkilöllä ja yli 75-vuotiaiden määrä 220 henkilöllä. Yhteensä n. 800 vanhusta enemmän kuin nyt tarvitsee huoltoa ja huolenpitoa ja siihen pitää Kalajoen kaupungin varautua. Mielestäni Vuorenkallio tarvitsee koulunsa ja Rautioon on tehtävä uusi koulu. On kunnioitettava rautiolaisten yksituumaisuutta uuden koulun suhteen. Koulu on elävän kylän symboli. Me tarvitsemme Kalajoella alueellista demokratiaa ja mielestäni Himangalle ja Rautioon on perustettava oma alueellinen parlamentti, joka valmistelee ja kehittelee asioita ja toimii alueensa asioiden asiantuntijana.

Tuulivoimaosayleiskaavoilla on osoitettu vuonna 2012 41 voimalaa. Vuoden 2013 aikana uusia tuulivoimaloita tulee noin 27 kpl. Vuonna 2013 työstettävien tuulivoimapuistohankkeiden kokonaislukumäärä on 92 kpl. Olen suhtautunut hieman epäilevästi tällaisten tuulivoimaloiden rakentamiseen alueellemme, mutta aika näyttää mikä on tuulivoiman tulevaisuus Kalajoella.

Kalajoen väkiluku on kääntynyt jopa yllättäen laskuun loppuvuoden aikana. Kalajoen väkiluku vuoden 2011 lokakuun lopussa oli 12613 ja tänä vuonna 12583. Me tarvitsemme lisää työpaikkoja. Meillä on vahva elinkeinotoimisto ainakin henkilökunnan puolesta. Me pystymme palvelemaan laajempaankin aluetta ja tarjoamaan yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Kalajoen kauppakeskusasia on parasta aikaa valmistelun alla ja Keskustan kaava on parasta aikaa nähtävänä. Molemmilla on erittäin suuri merkitys Kalajoen tulevaisuudelle.
Kalajoelta poistuu vuoden vaihteessa työvoimatoimiston palvelut. Toimiston ovet suljetaan viimeisen kerran 21. päivänä eli tämän viikon perjantaina ja sen jälkeen palveluiden perässä on ajettava joko Ylivieskaan, Kokkolaan tai Raaheen. Kalajoella on noin 550 työtöntä. Kalajoen ulkopuolella käy töissä n. 1232 henkilöä. Kalajoella on työpaikkoja 4693. Työvoimapalveluiden loppuminen Kalajoelta osoittaa valtion vastuutonta toimintaa. Suomen perustuslain 18 §:n mukaan Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Suomen valtio tulkitsee lakia siten, että työvoimapalvelut lopetetaan Kalajoelta.

Poliisipalvelut sen sijaan säilyvät, mutta ulosottomiehen palvelupiste Kalajoelta loppuu. Kalajoki on matkailupaikkakunta ja kesällä Kalajoella on niin paljon turisteja, että poliisipalvelujen säilyminen Kalajoella on yhteiskunnan turvallisuuden kannalta välttämättömyys. Kalajoella on n. 2000 kesämökkiä.

Kalajoki Akatemia ei ole juridinen yksikkö eli sitä ei ole siis ole olemassa, vaan se on uskon asia. Kalajoki Akatemialla on kuitenkin tarkoitettu hyvää, mutta toteutus on epäselvä ja epämääräinen. Budjettikirjan mukaan Kalajoki-Akatemiaan kuuluvat kansalaisopisto-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä Kalajoen Hiekkasärkät Oy. Akatemiassa tehdään myös matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämishankkeita.


Kalajoen Hiekkasärkät Oy perustettiin vuonna 1979 Kalajoen kunnanvaltuuston päätöksellä äänin 27-5, kolme äänesti tyhjää. Yhtiöön tulivat mukaan Kalajoen kunnan 21 A-sarjan osakkeen lisäksi, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Urheiluopistosäätiö, Lomaliitto ry, Lasten Päiväsäätiö, Aurinkohiekat Oy sekä Kalajoen Osuuskauppa. Osakepääoma oli 220 000 markkaa. Yhtiön toimialana oli vapaa-ajan viettoon ja matkailuun liittyvä ohjelma- ja ajanviettopalvelujen suunnittelu, markkinointi ja liikuntapalvelujen järjestäminen. Yhtiön toiminta karkasi seuraavina vuosina harhateille, kun se ryhtyi kilpailemaan ykstyisten yritysten kanssa. Kuntapäättäjille ja johtaville virkamiehille Kalajoella tuli intohimoja toimia olemattamalla ammattitaidolla yritysjohtajina veronmaksajien lukuun. Seuraukset olivat katastrofaaliset. Toiminta on kuluneiden vuosien aikana ollut lähes puolirikollista, mutta asiat on salattu ja annettu vain ylistäviä lausuntoja.

Kalajoen kaupungin rooli on liian hallitseva matkailussa eikä johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet malta vieläkään pysyä erillään matkailuasioista. Hiekkasärkät Oy:n toiminta ja kylpylä Sanifanin toiminta on selvitettävä perusteellisesti. On oltava avoimia ja rehellisiä. Nyt asiat on viimeistään laitettava kuntoon.

Sun Arena-asiassa on edettävä ja pyydettävä Juha Hannulalta toteutusaikataulu ja – suunnitelma. Jos niitä ei ole olemassa, niin on katsottava totuutta silmiin ja palautettava alue takaisin alue Kalajoen kaupungille suurempien vahinkojen välttämiseksi ja Juha Hannulan on luovuttava utopistisesta hankkeestaan.

Mökkimessut toteutetaan Kalajoella vuonna 2014 samaan aikaan kun Pyhäjoella lestadiolaisten suviseurat. Mökkimessuille voin vain toivoa menestystä. Kalajoen kaupunki satsaa niihin melkoisen rahamäärän. Onko mökkimessujen odotukset ylimitoitettuja? Toivottavasti ei.

Kokonaisuutena ottaen Kalajoen kaupungin asiat ovat hyvin hanskassa, mutta matkailuun liittyvät asiat vaativat kokonaisselvityksen ja perusteellisen uudelleen organisoinnin.Kiitän budjetin laadinnasta vastanneita virkamiehiä ja toivotan kaikille Hyvää Joulua!Ei kommentteja: