perjantai 11. tammikuuta 2013

Vaalituloksen vääristäminen ja kiistaton syrjintärikos

Luottamuspaikkajako Kalajoella kuntavaalien tuloksen suhteellisuuden perusteella on seuraava:

Keskusta 20 valtuutettua 20/35 = 57,1 % paikoista, jos paikkoja on 234, niin osuus on 133,6 paikkaa
koalitio kokoomus, pro Kalajoki, kristilliset, sdp 8/35= 22,9 % paikoista 53,6 paikkaa
koalitio vasemmistoliitto, vihreät 5/35= 14,3 % paikoista 33,4 paikkaa
perussuomalaiset 2/35= 5,7 % paikoista 13,4 paikkaa

Perussuomalaiset ovat saaneet nyt vain 8 paikkaa. Perussuomalaiset ovat halunneet suhteellisen vaalituloksen mukaisen paikkajaon. Olemme myös ilmoittaneet ketä haluamme meille kuuluville paikoille. Olemme vielä ilmoittaneet yli tarpeemme olevia paikkoja, jotta on jouston varaa paikkojen nimeämisessä. Kaikkien ryhmien edustajat ovat olleet tietoisia tavoitteistamme ja ehdokkaistamme kuten sähköposti osoittaa. Lisäksi Erkki Aho on ottanut asian esille ryhmänjohtajien kokouksessa. Kysymys on nyt siitä, että kaikki muut puolueet ja ryhmät ovat halunneet olla huomioitamatta perussuomalaisten suhteellista vaalituloksen edellyttämää osuutta luottamuspaikoista. Mielestäni kysymys on vaalirikoksesta tai ainakin sen yrityksestä ja se on rangaistava teko. Teko täyttää myös syrjinnän tunnusmerkistön, koska henkilöt ovat olleet perussuomalainen, niin hietä ei ole voitu valita kyseisiin luottamustoimeen, vaikka vaalitulos sitä edellyttää.

Yhdenvertaisuuslaissa määritellään syrjintä samoinkuin rikoslaissa
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).
Syrjinnällä tarkoitetaan:
1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);
3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);
4) ohjetta tai käskyä syrjiä.


Rikoslaki 11 § (13.11.2009/885)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.Rikoksen todistuksena on muun muassa tämä seuraava sähköposti:

From: E.Aho
Sent: Thursday, January 03, 2013 3:26 PM
Subject: Re: Puolueiden kokous

Olen ilmoittanut Eero Nevalaiselle Perussuomalaisten haluamat paikat jo aiemmin:
Perussuomalaisten nimiä valittaviin luottamuspaikkoihin

tarkastuslautakunta: jäsen Reijo Karjalainen varajäsen Ari Keronen
tekninen lautakunta: jäsen Jani Kurikkala varajäsen Jari Väli-Klemelä
ympäristölautakunta: jäsen Leki Pernu varajäsen Agnesa Vähäsarja

koulujen johtokuntiin

Perussuomalaisille kuuluu suhteellisuuden perusteella yksi puheenjohtajuus.

Merenojan koulun ja lukion johtokunta
puheenjohtaja Erkki Aho varajäsen Jari Väli-Klemelä

Pernun koulu
jäsen Lek Pernu varajäsen

Raumankarin ylä-aste
jäsen Jani Kurikkala varajäsen Jussi Kurikkala

Vuorenkallion koulu
jäsen Markku Muhonen varajäsen Agnesa Vähäsarja

Tyngän koulu
jäsen Ari Keronen varajäsen

Pohjankylän koulun johtokunta
jäsen Tomi Vasankari varajäsen Ivan Georgiev
Meillä on aika vaikea ottaa kantaa asioihin, koska meille ei ole toimitettu listoja paikkajaoista ja paikkajaon suhteellisuusperusteista. Muilta osin asiat etenevät omaa rataansa. Olen siitä informoinut Kalajoen valtuuston jäseniä.

Erkki Aho

Koska nyt kaupunginhallituksella on vielä jaettavanaan joitakin luottamuspaikkoja, niin ryhmien puheenjohtajien ja muiden neuvottelijoiden virhe voidaan korjata sillä, että perussuomalaisille tulee elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys ja varajäsenyys, henkilöjaoston jäsenyys ja varajäsenyys sekä 1-2 muuta luottamuspaikkaa jotta suhteellinen vaalitulos toteutuu.

Näin jaettu paikat. Perussuomalainen merkitty sinisellä.

Merenojan koulun ja lukion johtokunta

Puheenjohtaja Jarmo Ainali kok, varajäsen Sinikka Kääntä
varapuheenjohtaja Päivi Kaustinen, varjäsen Satu Ylikangas
jäsen Sirpa Soukka, varajäsen Aija Tilvis
jäsen Juha Alajoki, varajäsen Päibi Tivis
jäsen Tapio Lievetmursu, varajäsen Sakari Kärjä

Pohjankylän johtokunta

Puheenjohtaja Tiina Nevanperä, varajäsen Minna Nauha
varapuheenjohtaja Joni Häkkilä, varajäsen Tiina Kauppinen
jäsen Jouni Kalliokoski, varajäsen Juha Manninen
jäsen Pia Anttiroiko, varajäsen Juha Heikkilä
jäsen Minna Hietala, varajäsen Mikko Ulvi

Etelänkylän johtokunta

Puheenjohtaja Markku Isopahkala, varajäsen Maire Isopahkala
varapuheenjohtaja Matti Vihelä, varajäsen Juha Heikkilä
jäsen Anne Ängeslevä, varajäsen Tuukka Saarela
jäsen Terhi Jaatinen, varajäsen Reetta Siirtola
jäsen Anu Niemi-Himanka , varajäsen Kauko Himanka

Mehtäkylän koulun johtokunta

Puheenjohtaja Seppo Sorvari, varajäsen Matti Tolonen
varapuheenjohtaja Janne Tölli, varajäsen Leena Nikula
jäsen Kaisa Tolonen, varajäsen Harri Eteläniemi
jäsen Marja-Leena Rantala, varajäsen Soile Hautala-Keskitalo
jäsen Anna-Leena Jylkkä varajäsen Jouni Isokääntä

Pöllän koulun johtokunta

Puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko, varajäsen Katja Niskakangas
varapuheenjohtaja Eero Piippo, varajäsen Veikko Lämsä
jäsen Leena Impiö, varajäsen Jouni Myllylä
jäsen Päivi Paananena, varajäsen Sari Hihnala
jäsen Tenho Tokola, varajäsen Kirsti Limnell

Rahjan kylän koulun johtokunta

Puheenjohtaja Mikko Rahja, varajäsen Marika Roukala
varapuheenjohtaja Minna Siironen, varajäsen Mari Saari
jäsen Mervi Manderbacka, varajäsen Marja-Leena Rahja
jäsen Heidi Hukka, varajäsen Katariina Kiljala
jäsen Jukka Kivistö, varajäsen Mari Paavola

Raution koulun johtokunta
Puheenjohtaja Hannu Rantala, varajäsen Tapani Hintsala
varapuheenjohtja Riitta Sormunen, varajäsen Anne Nikunen
jäsen Vuokko Saari, varajäsen Tanja Hihnala
jäsen Heidi Hihnala, varajäsen Virpi Vasalampi
jäsen Matti Kangas, varajäsen Antti Rautakoski

Vuorenkallion koulun johtokunta

Puheenjohtaja Jukka Isopahkala, varajäsen Seppo Nuorala
varapuheenjohtaja Sari Airas, varapuheenjohtaja Leena Juhola
jäsen Petri Hihnala, varajäsen Esko Peltonen
jäsen Anna-Leena Lavander, varajäsen Katja Vihelä
jäsen Hanne Niemi, varajäsen Marja Vatjus-Suni

Pahkalan koulun johtokunta

Puheenjohtaja Niko Jäppinen, varajäsen Satu Ainali
varapuheenjohtaja Heikki Oja, varajäsen Saila Rahkola
jäsen Perttu Siermala, varajäsen Mikko Ruusunen
jäsen Lek Pernu, varajäsen Sanna Pernu
jäsen Pirjo Kyösti, varajäsen Markus Pahkala

Raumankarin koulun johtokunta

Puheenjohtaja Marko Rahkonen, varajäsen Raimo Hänninen
varapuheenjohtaja Sari Siironen, varajäsen Raija Virta
jäsen Airi Tuomisalo. Varajäsen Riia Määttänen-Ojatalo
jäsen Jukka Peltola, varajäsen Petri Anttila
jäsen Sanna Sipi, varajäsen Leena Puikko

Tyngän koulun johtokunta

Puheenjohtaja Katja Hihnala, varajäsen Paula Nauha
varapuheenjohtaja Tero Marttila, varajäsen Mika Liimatainen
jäsen Kirsi Asunmaa, varajäsen Juha Lyly
jäsen Pirita Salmu, varajäsen Tytti Toikkanen
jäsen Henry Vehviläinen, varajäsen Vesa Veteläinen

Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiitin kuntayhtymä, yhtymävaltuusto

Heikkilä Miika, Mäntymäki Ritva
Riitta A. Tilus, Eija Pahkala
Esko Valikainen, Sirkka Alho

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pekka Märsylä, Raili Myllylä
Hanna Saari, Tapani Ojala

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Ritva Mäntymäki, Juha Nivala
Sami Hänninen, Sari Alajoki
Jouko Arvo, Pauliina Halla-aho

Korpelan Voima

Alpo Murtoniemi, Anu Prittinen
Riitta a. Tilus, Jukka Puoskari
Juha Tuliniemi, Juha Yrjänä

Keski-Pohjanmaan Liitto

Jouni Jyrinki, Alpo Puusaari
Eija Pahkala, Terttu Myllylahti
Juha Rahkola, Eero Kinare

Ylivieskan seutukuntayhdistys

Juha Nivala, Sami Hänninen
Raili Myllylä, Tarmo Hihnala
Ritva Mäntymäki, Anu Prittinen
Heidi Pasanen, Päivi Hiitola
Eero Kinare, Antero Haapasalo

Käräjäoikeuden lautamiehet

Ritva Mäntymäki
Maria Pentinmikko
Tapani Ojala

Jätelautakunta

Miikka Heikkilä, Jarmo Ainali

Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta

Kullervo Niemelä, Sirkka Alho

Kuntapäivät

Pekka Märsylä, Miika Heikkilä
Tapani Ojala, Hanna Saari
Raili Mylllä, Eero Kinare

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän valtuusto

Juha Nivala, Laura Kaattari
Eija Pahkala, Alpo Puusaari
Jarmo Ainali, Jari sipi

Kiinteistotoimitusten uskotut miehet

Jari Lankila
Mauno Rahkola
Leo Juola
Elsa Prittinen
Markku Kääntä
Sakari Kärjä
Lasse U. Siermala
Kauko Hihnala
Jari sipi
Lauri Juola
Kaarlo Isokääntä
Markku salmu
Kari Ruhkala
Matti Nikula
Hannu Tilus
Esa Rantatilus
Anu Prittinen
Sauli Torvi
Kimmo Mäkelä

Ei kommentteja: