torstai 17. tammikuuta 2013

Vastauksia Kalajokiseudun yleisönosastokirjoituksiin


Perussuomalaisuus on iloinen asia. Kun olen tarkemmin seurannut Kalajokiseudun yleisönosastonkirjoituksia niin huomaan olevani milloin Karjalaisen tonttu milloin Kerosen pässi. Olen luvannut nostaa perussuomalaiset Kalajoen toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja huomaan, että minulla on siinä kovasti työsarkaa ja opettamista. Minulla on kuitenkin vahva opettajakokemus joten eiköhän asia rupea vähitellen klaaraamaan.

Ari Keronen kirjoittaa paikkavalinnoista Kalajokiseudussa 17.1.2013 sillä asiantuntemuksella mikä hänellä on. Haluan tuoda esille kuitenkin tosiasiat. Luottamuspaikkajako tapahtuu suhteellisen vaalitavan mukaan Kalajoella seuraavasti:

Vaalintulos oli tämä:
Keskusta 53,7 % 20 paikkaa, 3294 ääntä -0,5% -14 paikkaa
Kokoomus 11,1 % 4 paikkaa 680 ääntä-2,1 % - 2 paikkaa
VSL 10,0 % 4 paikkaa 611 ääntä -0,5 % - 2 paikkaa
PS 7,3 % 2 paikkaa 445 ääntä + 6,6 % + 2 paikkaa
Pro 6,6 % 2 paikkaa 403 ääntä – 3 paikkaa
Vihr. 4,6 % 1 paikka 284 ääntä + 2,5 %
SDP 3,8 % 1 paikka 236 ääntä – 1,2 % -1 paikka
KD 2,9 % 1 paikka 179 ääntä -0,9 % - 1 paikka

Vaalien suhteellisuus toteutetaan siten, että paikat jaetaan valtuutettujen suhteellisen osuuden mukaan. Valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä koalitioita saadakseen enemmän paikkoja ja heikentääksen vastustajikseen katsomiensa valtuustoryhmien toimintamahdollisuuksia. Jos pienryhmät olisivat tehneet 15 valtuutetun koalition, niin kun alunperin suunniteltiin, niin lopputulos olisi ollut tämä:

KOK Vas PS PRO VIR SDP KD

4
4
2
2
1
1
1

4 4 2 2 1 1 1

1
4,00
4,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2
2,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,00
3
1,33
1,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,00
4
1,00
1,00
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,00
5
0,80
0,80
0,40
0,40
0,20
0,20
0,20

Ajatuksia vallanjaosta Kalajoella 15 valtuutetun koalitiolla


Jorma Untinen torpedoi pienryhmien yhteistyön

12.11.2012 klo 18.30 Kalajoen uuden valtuuston pienryhmät kokoontui Kalajoen kaupungintalolle kaupunginhallituksen huoneseen palaveriin, jossa käytiin läpi kaikkien pienryhmien koalitiota, siis 15 valtuutetun koalitiota.
Pienryhmien uusi kokoontuminen oli sovittu 21.11.2012 klo 18.30. Palaveriin tuli vain vasemmiston, vihreiden ja perussuomalaisten edustajat. Kokoomuksen, Pro Kalajoen, Kristillisten ja SDP:n edustajat olivat poissa syytä ilmoittamatta. Keskustalaiset kokoontuivat samanaikaisesti Kalajoen kaupungintalolle ja heiltä kuulin, että nämä neljä valtuuston pienryhmää olivat tehneet koalition imoittamatta siitä muille pienryhmille, mutta keskustalle ilmoitus oli näköjään mennyt. Kun tarkemmin selvittelin asiaa, niin neljän pienryhmän koalition puuhamies on ollut Pro Kalajoen Jorma Untinen.

Keskusta oli johtava ryhmä paikkajaossa, jossa eri koalitioiden ja puolueiden suhteellinen osuus vaalituloksen perusteella on seuraava:
Keskusta 57,143 %
Kokoomus, Pro Kalajoki, SDP ja Kristilliset 22,857 %
Vasemmistoliitto, Vihreät 14,286 %
Perussuomalaiset 5,714 %

Suhteellisuus koskee kaikkia paikkoja, myös puheenjohtajuuksia. Olen pyytänyt Eero Nevalaiselta useita kertoja suhteellisuuslaskelmia samoin kuin Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajalta Miika Heikkilältä niin sähköpostitse kuin kirjallisestikin. En ole vieläkään saanut noita laskelmia. Epäilen, että se johtuu siitä, että ne ovat lainvastaisia tai sitten niitä ei ole tehty lainkaan. Keskustalle kuuluu vain 57 % puheenjohtajuuksista eikä suinkaan kaikki puheenjohtajuudet niin kuin nyt on menetelty. Menettely on minun oikeustajuni mukaan lainvastainen.

Paikkajako olisi kaikkein helpoin suorittaa suhteellisen vaalitavan laskentakaavalla, jolloin jokainen puolue saisi vuorollaan valita oikeassa järjestyksessä minkä paikan itselleen haluaa. Tämä myös varmistaisi sen, ettei toisen puolueen henkilöt puutu toisten puolueiden valintoihin. Nyt Kalajoen kuntavaalit on suoritettu lainvastaisesti, koska luottamuspaikkajaossa on tapahtunut vääristelyä siten, että perussuomalaiset saivat vain 61.5 % sille vaaleissa hankituista luottamuspaikoista. Menettely täyttää kiistatta rikoksen tunnusmerkistön eli kysymyksessä on vaalirikos kun vääristää vaalitulosta.

Rikoslaki 14 luku
4 § (21.4.1995/578)
Vaalituloksen vääristäminen
Joka aiheuttaakseen sen, että yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen tulos ei ole oikea tai että sitä ei saada selville,
1) laskee väärin ääniä,
2) hävittää, turmelee, piilottaa tai lisää äänestyslippuja tai muuttaa niihin tehtyjä merkintöjä taikka
3) muulla niihin rinnastettavalla tavalla puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen,
on tuomittava vaalituloksen vääristämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.Keskeinen henkilö vaalituloksen vääristämisessä on ollut keskustan Eero Nevalainen. Perussuomalaisilta eliminoitiin koulujen johtokuntien paikkojen sillä perusteella, että heillä ei ole lapsia koulussa. Menettely on lainvastainen ja täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Otin esille asian vielä ennen valtuuston kokousta ryhmänjohtajien palaverissa, mutta mikään ryhmä ei haluunut noudattaa lakia. Ryhmänjohtajien kokouksessa puhetta johti keskustan ryhmän johtaja Miikka Heikkilä ja keskusta ryhmän kokoukseen osallistuivat Raili Myllylä ja Pekka Märsylä, vihreistä mukana oli Hanna Halmeenpää. Pro Kalajoelsta Jorma Untinen, Vasemmistoliitosta Sirkka Alho, kokoomuksesta Tapani Ojala ja kristillisistä Veli Ainali. Eiryisen aktiivinen perussuomalaisten sorsija mielestäni oli juuri Veli Ainali. Heitä kaikkia on syytä epäilä perussuomalaisten syrjinnästä ja vaalituloksen vääristämisestä.
Kysymyksessä on siis perussuomalaisiin kohdistuva syrjintärikos:

Rikoslaki 11 § (13.11.2009/885)

Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.Millä perusteella luottamusmiespaikat puolueissa tulisi suorittaa?

Laissa ei ole selkeää ohjetta tai määräystä miten paikat tulee muutenkin suhteellisen vaalimenestyksen perusteella. Minä pidän kuitenkin luonnollisena, että vaalien tulosta kunnioitetaan eli eniten ääniä saaneet saavat ensimmäisenä puolueessaan kertoa minkä paikan he haluavat. Pidän vääränä ja vaalitulosta halveksivana sitä menettelyä, mikä esimerkiksi Kalajoen keskustan ryhmässä on. Mielestäni tärkeille luottamuspaikoille ei tule valita henkilöitä, joihin äänestäjät eivät luota.
Mielestäni äänestystulosta ei voida ohittaa valinnoissa. Kymmenen viimeistä sijaa 35:stä Kalajoen kaupunginvaltuuston valituista olivat seuraavilla. Siis näillä henkilöillä on keskimääräistä vähemmän äänestäjien luottamusta Kalajoen kaupunginvaltuutetuista.

Hihnala Tarmo KESK 1.5% 28 1.1% 61 1.7% 89 219.6 Valittu
Märsylä Pekka KESK 1.4% 37 1.5% 46 1.3% 83 205.88 Valittu
Untinen Jorma Pro 1.5% 27 1.1% 67 1.8% 94 202 Valittu
Myllylä Raili KESK 1.3% 37 1.5% 45 1.2% 82 193.77 Valittu
Jyrinki Jouni KESK 1.2% 30 1.2% 45 1.2% 75 183 Valittu
Kinare Eero VAS 1.1% 35 1.4% 31 0.9% 66 179.4 Valittu
Ainali Veli KD 1.4% 42 1.7% 43 1.2% 85 178 Valittu
Kaattari Laura KESK 1.2% 20 0.8% 51 1.4% 71 173.37 Valittu
Ojala Tapani KOK 1% 24 1% 37 1% 61 169.75 Valittu
Vuotila Aulis KESK 1.1% 41 1.6% 29 0.8% 70 164.7 Valittu

Nyt on tehtävä selväksi niin Ari Keroselle kuin muillekin, että fiksu tapa on se, että jokainen ryhmä valitsee itse omat ehdokkaansa niille paikoille, joita sille vaalitulos on antanut suhteellisen vaalin tuloksena. Toisten ryhmien ei pitäisi vaikuttaa toisten ryhmien valintapäätöksiin. Pätevyys kuhunkin tehtävään on osa valintaprosessia ja se asia täytyy jokaisen omassa ryhmässään ratkaista. Pätevyyden arvioiminen eri henkilöiden välillä on aina suhteellinen asia, mutta äänimäärä on selkeä kriteeri. Vaalitulosta ja äänestäjen tahtoa on kunnioitettava. Miksi vaaleja järjestetään, jos vaalituloksella ei ole mitään merkitystä? Luottamuspaikkoja jaettaessa tasa-arvolaki näyttelee omaa rooliaan ja yleinen tapa on se, että suurin puolueen joustaa asiassa eikä niin kuin nyt Kalajoella, että joustajana joutui olemaan pienin ryhmittymä eli Perussuomalaiset.

Kalajokiseudun viesteissä ihmeteltiin sitä miksi Hanna Halmeenpää syrjäytettiin kokonaan luottamuspaikkojen jaossa. Tämä johtuu suhteellisuudesta ja siitä, että koalitiossa Hanna Halmeenpään vertausluku oli vasta kolmannella sijalla ja sillä irtosi vain kaupunginhallituksen varapuheenjohtajuus. Jos olisi toteutettu esittämäni 15 valtuutetun koalitio niin Hanna Halmeenpääkin olisi saanut vastuullisemman paikan.

Esko Valikainen kirjoittaa perusturvalautakunnan puheenjohtajaäänestyksestä, mutta jättää totuuden kertomatta eli salaliiton, jolla kokoomus oli houkutellut neljä keskustan valtuutettua äänestämään Esko Valikaista perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi. Menettely oli todellä poliittista luottamusta heikentävä ja uskomattoman röyhkeä teko. Keskusta oli tehnyt ryhmäpäätöksen Alpo Murtoniemen puheenjohtajuudesta. Ryhmien välisissä neuvotteluissa ennen vaaltuuston kokousta ei tuotu esille salaliittoa, vaan minulle ainakin asia tuli yllätyksenä valtuuston kokouksessa, kun kokoomuksen Tapani Ojala asian toi esille. Hän ei varmasti olisi tuonut asiaa esille, jos siitä ei olisi sovittu keskustan tiettyjen valtuutettujan kanssa. Ketkä olivat nämä keskustan petturit? Oma veikkaukseni on, että nämä neljä salaisessa lippuäänestyksessä keskustan ryhmässä olivat kaupungnhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, keskustan ryhmänjohtaja Miika Heikkilä, valtuutettu Jouni Jyrinki ja valtuutettu Juhani Tolonen. Mielestäni asia on selvitettävä perusteellisesti keskustan omassa ryhmässä. Jokainen tervejärkinen ymmärtää kuinka vakavasta asiasta on kysymys.

Ei kommentteja: