keskiviikko 5. huhtikuuta 2023

KE 05.04.2023 Petetty lupaus ja rikottu sopimus – valtiopetos ja yrittäjien murhat ja kidutukset eivät vanhene koskaan

 Olen sopinut Kokoomuksen puoluejohdon kanssa 11.06.2022 Kalajoella Ostoskeskus Loistossa, että valtiopetos ja yrittäjien murhat ja kidutukset selvitetään. Presidentti Mauno Koiviston johdolla harjoitettiin Suomessa virheellistä talouspolitiikkaa eli vakaan markan politiikkaa. Sen seurauksena Suomi kärsi syvän taloudellisen laman. Yli 500 000 ihmistä jäi työttömäksi ja yli 280 000 henkilöä ylivelkaantui. Markkinoilta poistettiin ainakin 48 000 yritystä ja kaadettujen yritysten johtajista tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä elinkautisia velkavankeja. Yli 10 000 yrittäjää ei kestänyt tätä laittomuutta vaan he tekivät itsemurhan.

Presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit ja uhrata yritykset sekä suorittaa Suomen suurin omaisuuden ryöstö pankkien vakavaraisuuden parantamiseksi. Päätettiin, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annetaan syytesuoja. Presidentti Mauno Koiviston johdolla puututtiin riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Se on valtiopetos.

Käytännön toteutus tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä ns. SSP-sopimuksella. Rikosten jäljet peiteltiin Aktiv-Hansa-kaupalla. Poliittiseen valvontaan alistettu virkamafia alkoi toteuttaa Suomen poliittisen johdon päätöksiä poliittisten puolueiden valvonnassa.

Olen sopinut näiden asioiden selvittämisestä Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa. Olen sopinut näiden asioiden selvittämisestä Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen kanssa. Olen sopinut näiden asioiden selvittämisestä Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosen kanssa. Olen sopinut näiden asioiden selvittämisestä Kokoomuksen varapuheenjohtaja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Elina Valtonen ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiini kuten eivät myöskään muut sopijapuolet.

Videoni osoittaa Suomen valtion rikollisen toiminnan

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

Kirjani on kiistaton todistusaineisto siihen, että olen syytön.

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Näin toimii lestadiolaiset poliisit:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:

Kysymys on myös muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.

Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa.

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Sairastuin diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161s

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s

27.6.2019 Lähetin Rinteen hallituksen muodostajille tiedoksi tämä sähköpostiviestin:

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Pääministeri Antti Rinne, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssön ja sisäministeri Maria Ohisalo eivät reagoineet sähköpostiviestiini.


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnustanut CNN:lle, että Suomessa yrittäjiä kohdeltiin epäreilusti.


Pyydän, että seuraavat henkilöt jättävät eronpyyntönsä ja eroavat tehtävistään, sillä heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetoksen ja yrittäjien murhan salaamiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa. Lisäksi he ovat estäneet kansalaisten oikeudensaannin. He muodostavat ns. Virkamafian ytimen.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Heidän rikolliseksi epäiltävää toimintaansa ovat suojelleet

pääministeri Sanna Marin

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

sisäministeri Krista Mikkonen

Ministereiden on jätettävä eronpyyntönsä mahdollisimman pikaisesti. Kaikki nämä henkilöt on pidätettävä vangitsemista varten.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko

Olen informoinut asioista kansanedustajia ja puoluejohtajia. Olen sopinut Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa Kalajoella Ventelän talon pihalla todistajien läsnä ollessa ,että valtiopetos, pankkikriisi, omaisuuden ryöstö ja yrittäjien murhat selvitetään. Valitettavasti mitään ei ole asian suhteen tapahtunut. Siksi sanonta Kepu pettää aina käy tässäkin tapauksessa toteen.

Olen sopinut Kalajoella Ostoskeskus Loistossa Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon, varapuheenjohtajien Elina Valtonen ja Antti Häkkänen sekä Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa, valtiopetos, pankkikriisi, omaisuuden ryöstö ja yrittäjien murhat selvitetään. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Kokoomusjohto mukaan luettuna Elina Valtonen ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiin. Asia ei ole edennyt mihinkään. Jos Kepu pettää aina niin Kokoomus pettää joka kerta.


Elina Valtonen Ostoskeskus Loistossa

Koska poliittiset päättäjät eivät reagoi Suomen valtion rikolliseen toimintaan, niin kansalaiset ovat ottamassa vallan omiin käsiinsä. Nyt pääsiäisen jälkeen on Etelä-Suomessa kokoontumisia, joissa pohditaan menettelytapoja Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioksi, Minä pidän tilannetta erittäin vaarallisena yhteiskunnan kannalta katsottuna, koska se saattaa merkitä uusien eugen schaumannien aikaa.


Minä toimin rauhanomaisesti. Minulla on taidenäyttelyssäni esillä valtiopetokseen ja yrittäjien murhiin osallistuneiden henkilöiden muotokuvat jotta jälkipolvetkin ovat tietoisia Suomen historiasta. Taidenäyttelyni on Raution monitoimitalossa heinäkuun ensimmäisellä viikolla – Rautio-viikolla.

Valtiopetokseen osallistuneista henkilöistä maalaukset on mustien surureunusten ympäröimä ja maalausten alapuolella on punainen helvetin tulen kajo ja maalauksissa on punaiset kehykset, jotka kuvaavat helvetin portteja, jonne ko. henkilöt ovat putoamassa.


Mauno Koivisto – tasavallan presidentti – valtiopetoksen tekijä

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2022/12/mauno-koivisto-tasavallan-presidentti.html


Pääministeri Esko Aho ja SSP-sopimus

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2022/12/paaministeri-esko-aho-ja-ssp-sopimus.html

Maaulauksessa Esko Ahosta on Tuonelanjoki, jossa uiskentelee mustat joutsenet rahamarkkinoiden vapautus, vakaan markan politiikka ja idänkaupan romahdus. Esko Aho on taluttamassa valkoista joutsenta eli säästöpankkeja ja yrityksiä kohti kuolemaa.


Tarja Halonen tasavallan presidentti

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2022/12/tarja-halonen-tasavallan-presidentti.html

Presidentti Tarja Halonen suojeli presidentti Mauno Koiviston johdolla tehtyä valtiopetosta. Hän oli Venäjän ja Venäjän johtajien ystävä. Meemeissä presidentti Halosen suuhun on laitettu sanat: Pevkele,  Neuvostoliittonhan meidän piti liittyä.


Ei kommentteja: