torstai 20. marraskuuta 2008

Kemijärven sellutehtaalle riittää puuta

Metsäprofessori Matti Kärkkäinen Joensuun Yliopistosta kirjoittaa Kalevan Alakerrassa 10.1.2008, että Kemijärven sellutehtaalle on annettava kymmenen vuoden jatkoaika. Hän perustelee kantansa tuoreisiin metsävaratietoihin.

Tiedot löytyvät internetistä osoitteesta:
http://www.metla.fi/aikakauskirja/ffvarat.htm

Pohjois-Suomessa voitaisiin lisätä hakkuita 3,5–4,3 miljoonaa kuutiota vuodessa ilman, että metsien monikäyttö ja luontoarvot vaarantuisivat, arvioivat Lapin, Oulun ja Kainuun metsäkeskusten johtajat Jukka Ylimartimo, Niilo Piisilä ja Jorma Tolonen.

Professori Kärkkäinen kirjoittaa, että Kemijärven kannalta on kiintoisaa, että erityisen suuret kestävien hakkuiden lisäysmahdollisuudet ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsäkeskusten alueella. Yhteensä näillä alueilla voitaisiin vuotuisia hakkuita lisätä lähes viisi miljoonaa kuutiometriä. Siitä Lapin metsäkeskuksen alueen osuus on noin 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Professori Kärkkäisen mukaan Kemijärven kohtaloa tulisi uudelleen harkita vasta 10 vuoden kuluttua. Stora Enso ei ole kertonut sellutehtaan lakkauttamispäätöksen todellisia syitä.

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvisella ei ole aikaa odottaa kymmentä vuotta. Stora Enso on investoinut Etelä-Amerikkaan ja suunnittelee nyt investointeja Venäjälle. Kemijärven tehdas on pieni. Sen kapasiteetti on vain 250 000 tonnia havusulfaattia vuodessa. Teknisesti tehdas selviää vielä 15-20 vuotta, mutta sen jälkeen edessä on mittavat investoinnit. Kehitysyhtiö Ruukki Group on tarjoutunut ostamaan Kemijärven tehtaan, mutta Stora Ensolle ehdotus ei kelpaa. Stora Enso tietää, että se on bulvaani. Se ei kauaa Ruukilla olisi.

Uusi laki valtion omistajaohjauksesta tulikokeessa

Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta tuli voimaa 1.1.2008. Valtion omistajaohjauksella tarkoitetaan valtion äänioikeuden käyttämistä yhtiökokouksissa sekä muita toimenpiteitä, joilla valtio osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. Lain 5 §:n mukaan omistajaohjauksesta vastaava ministeriö käsittelee ja ratkaisee asia, jotka koskevat:

1. valtion edustajien määräämistä yhtiökokouksiin ja toimintaohjeiden antamista heille
2. valtiolle osakkeenomistajan kuuluvien oikeuksien käyttämistä
3. yhtiöiden muuta omistajaohjausta; sekä
4. valtion myötävaikutusta sellaiseen järjestelyyn, jonka seurauksena valtion osuus muun kuin valtion täysin omistaman yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta muuttuu muulla kuin 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Mielestäni laki on todella epäonnistunut. Se hyväksyttiin 18.12.2007 eduskunnassa. Mahtoivatko kansanedustajilla muut asiat olla päällimmäisenä, kun näin huonosti valmisteltu laki hyväksyttiin?

Välikysymys ei auttanut

Pääoppositiopuolue SDP vaatii hallitusta antamaan eduskunnalle selonteon valtion omistajapolitiikan periaatteista ja toimintalinjasta. Mikäli hallitus ei anna selontekoa, sosialidemokraatit ovat valmiit mittauttamaan hallituksen kannatuksen välikysymyksellä, SDP:n puoluehallitus viestitti iltapäivällä 10. tammikuuta 2008.

Taustalla on Stora Enson päätös lopettaa Kemijärven sellutehdas. SDP:n mukaan selonteko on välttämätön hallituksen sekavien ja ristiriitaisten kantojen vuoksi valtion omistajuudesta. Hallituksen eri ministereitten päivittäin vaihtuvat kannat esimerkiksi Stora Enson tapauksessa lisäävät epävarmuutta kansalaisten keskuudessa, eivätkä anna hyvää kuvaa hallituksen kyvystä ohjata valtion omistajapolitiikkaa. Porvarihallituksen johdolla valtio-omistajasta on kehittymässä pelkkä myyntiliike ilman selvää teollisuuspoliittista strategiaa, demarit julistavat. Valtio omistaa pörssiyhtiö Stora Enson osakkeista reilut kymmenen prosenttia, äänivallasta selvästi enemmän.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen vaati puolestaan, että pääministeri Vanhasen on kerrottava tarkalleen eduskunnalle, mitä Kemijärven sellutehtaan pelastamiseksi aiotaan tehdä. Jos niin ei tapahdu, vasemmistoliitto tekee Korhosen mukaan hallitukselle välikysymyksen valtion omistajapolitiikasta. Sdp:ssä oltiin samoilla linjoilla. Puoluehallituksen ilmoituksen mukaan Sdp on – ellei tietoa muuten tule – valmis mittauttamaan hallituksen kannatuksen välikysymyksellä.

Vanhanen väistelee vastuuta

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) kiistää, että valtio olisi passiivinen Kemijärven tilanteen hoitamisessa. Hän korostaa, että kaikissa vastaavissa tilanteissa valtion nopeilla toimilla on löydetty uusia työpaikkoja. Vanhanen korostaa, että valtio on aktiivinen elinkeinopolitiikassa. Omistajana se toimii kuitenkin pörssimaailman pelisääntöjen mukaan. Valtio ei puutu Stora Enson suurena omistajana itse sulkemispäätökseen, jonka teki ja josta vastaa pörssiyhtiön toimiva johto. "Omistajanakin meidän on toimittava pörssisääntöjen mukaan", Vanhanen sanoi.

Pääministeri tapasi keskiviikkona (9.1) kemijärveläisten lähetystön, jolle hänellä ei kuitenkaan ollut tarjottavana mitään uutta. Vanhanen kertoi kuunnelleensa lähetystön huolia ja toistaneensa samat perusperiaatteet, jotka hän kertoi myös torstain tiedotustilaisuudessa. Tiedot Kemijärven sellutehtaan muuttamisesta jonkinlaiseen biopolttoainetuotantoon valtion tuella Vanhanen kiisti hyvin yksiselitteisesti. "Tarkistin asian tänään (10.1.2008) vielä elinkeinoministeriöstä. Mitään tällaista ei ole vireillä", pääministeri sanoi.

En voi muuta kuin ihmetellä pääministeri Matti Vanhasen toimintaa. Onko pääministeri Matti Vanhanen Keskustan linjalla?

Kirje maaherra Pokalle

Minä, Erkki Aho, kirjoitin kirjeen maaherra Hannele Pokalle, joka on juristi. Toin hänelle selkeästi esille Stora Enson kilpailulainsäädännön vastaisen toiminnan. Lähetin kirjeen tiedoksi myös Lapin Liitolle, Lapin Radiolle, Lapin Kansalle ja Pohjolan Sanomille sekä Suomen Keskustan varapuheenjohtaja Antti Rantakankaalle.

Poukkoilevaa omistajapolitiikkaa

Valtio on hyvä renki, mutta. huono isäntä. Hyvässä muistissa ovat valtio-omistajan haparointi Soneran umts-sotkuissa, joissa menetettiin 4,3 miljardia euroa, mutta syyllistä asioille ei löytynyt, vaikka valtionomistajanohjauksen ohjeet olivat paljon selkeämmät kuin uudessa laissa. Todellisuudessa syyllisiä ei haluttu vastuuseen.

Hyvin on muistissa vielä Kemiran ja Dynean fuusion kaatuminen loppumetreillä ja valtion yltiökapitalistinen toiminta Partekin osakemyynnissä. Täysiä tyylipisteitä valtio ei saa myöskään toimistaan kätilönä Fortumin ja nykyisen Sammon synnytyksissä. Kansanedustaja Sasi panisi kaikki valtion pörssiyhtiöt myyntiin, myös Fortumin ja Finnairin, joiden nykyisen omistajalinjauksen mukaan pitää säilyä valtion määräysvallassa.

Riskejä omistajapolitiikassa

Valtio-omistuksessa voidaan nähdä kolmenlaisia riskejä. Valtio ei kaikissa tilanteissa käyttäydy yleisen omistajaintressin mukaan, vaan valtiolla voi olla sivuintressejä, sanoo professori Heikki Niskakangas. Valtio omistaa esimerkiksi enemmistön energiayhtiö Fortumista, ja samaan aikaan se harjoittaa omaa energiapolitiikkaansa. Toinen valtio-omistuksen riski liittyy poliitikkojen rooliin. Ministereiden ja kansanedustajien käyttäytyminen saattaa poiketa muiden omistajien toimista: poliittinen vakaumus voi näkyä päätöksissä. Kolmanneksi voidaan kysyä, onko valtion omistajapolitiikka riittävän pitkäjänteistä, professori Heikki Niskakangas jatkaa.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies (kok) on luottanut ensisijaisesti Stora Enson antamiin tietoihin puutilanteesta. Häkämies ei ottanut kantaa tietoihin, joiden mukaan puupula ei välttämättä olisikaan niin paha kuin on annettu ymmärtää.

Yhteenveto asioista

Stora Enson Kemijärven tehtaan sulkemisperusteet eivät ole selvät. Puuta riittää ja tehtaan kannattavuus on hyvä. Stora Enso ei voi toimia myöskään kilpailun rajoituslain vastaisesti.

Pääministeri Matti Vanhanen on liian ”kesy” pääministeriksi. Hänellä ei ole riittävää rohkeutta, halua ja kykyä ajaa tavallisen ihmisen asiaa. Hän olisi mieluummin Euroopan presidentti kuin pienen ihmisen puolustaja ylikansallista pörssiyhtiötä vastaan.

Valtion omistajanohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies ei tee mitään niitä toimenpiteitä, joita hänellä olisi mahdollisuus asioista vastaavana ministerinä tehdä. Jälleen kerran tulee mieleen ruotsalaisen sotapäällikön sanat. ”Poikani, kunpa tietäisit kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan?”

Keskustapuolueelle Kemijärven tehtaan jatko on vaikea asia. Se saattaa olla viimeinen niitti keskustan arkkuun puolueen kannatuksen laskussa. Suunta on sama kuin lehmän hännän kasvulla.

Ei kommentteja: